Duško Kečkemet | Ispis |  E-mail
Srijeda, 04 Studeni 2009 12:27
zvanje
    prof. povijesti umjetnosti
znanstveni stupanj    dr. humanističkih znanosti
stručno zvanje    muzejski savjetnik (u mirovini)
polje djelovanja    likovna umjetnost, umjetnost 19. stoljeća
uže polje djelovanja    suvremena hrvatska umjetnost, život i umjetnost kipara Ivana Meštrovića
ustanove    Gliptoteka HAZU, Muzej grada Splita, Fundacija Ivana Meštrovića - Galerija Ivana Meštrovića


biografija
Duško Kečkemet rodio se u Supetru na Braču 1923. godine. Otac mu je bio činovnik, a majka kćerka poznatoga građevnog poduzetnika koji je gradio splitsko kazalište, sinjsku željezničku prugu i dr.
Gimnaziju je završio u Splitu, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (povijest umjetnosti i kultura s klasičnom arheologijom)
Od 1945. do 1949. bio je kustos u Gipsoteci, (danas Gliptoteci HAZU) u Zagrebu, zadužen za suvremenu hrvatsku umjetnost. Također je bio kustos, a kasnije ravnatelj novoosnovanog Muzeja grada Splita (1950.-1979.). Organizirao je rad Muzeja, prikupljanje građe i djelomični stalni postav, nastojeći da prostori cijele Papalićeve palače pripadnu muzeju.
Priredio je 30-ak kulturno-povijesnih izložaba u Muzeju s popratnim katalozima. Objavio je nekoliko grafičkih mapa. U mladosti se aktivnije bavio i književnim radom.
Detaljno je fotografirao i dokumentirao stari Split, zbivanja, skupljao slike, grafike, stare razglednice, arhivske i objavljene tekstove o Splitu, plakate i kazališne programe. Zajedno s Davorom Domančićem, muzeološki je postavio Pomorski muzej muzej JAZU Split, i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Muzej gradaTrogira i dr. Napisao je vodiče Splita, Brača, Kaštela.
Stalni je suradnik i autor brojnih bibliografskih jedinica u izdanjima Leksikografskog zavoda: surađivao je u Enciklopediji likovne umjetnosti, likovnoj enciklopediji Jugoslavije, Hrvatskome leksikonu. Pisao je i objavljivao likovne kritike i prikaze izložaba u Splitu. Član je mnogih republičkih komisija i radnih tijela (Muzejskog savjeta, Zajednice muzeja, Plana muzejske mreže u Hrvatskoj), djelovao je u Društvu za zaštitu Marjana. Od 1979. do 1983. honorarno je predavao povijest svjetske i hrvatske umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu, a od 1984.do 1993. bio je redoviti profesor. Veći broj monografija i radova posvetio je povijesti Splita i njegovim javnim spomenicima. Proučavao je građu te objavljivao monografije i znanstvene radove o putopiscima, slikarima, arhitektima i arheolozima i njihovim knjigama o Splitu i Dalmaciji.
Cijelog radnog vijeka skupljao je podatke i građu o životu i umjetnosti kipara Ivana Meštrovića i o tome objavio oko 50-ak znanstvenih radova. Ukupna bibliografija D. Kečkemeta obuhvaća oko 50 knjiga, 150 znanstvenih radova i 1000 popularnoznanstvenih radova, enciklopedijskih napisa, likovnih kataloga i prikaza izložaba. Njegova cjelovita bibliografija objavljena je u izdanju Kulturne baštine 1997., a dopunjeno izdanje u separatu Kulturne baštine br. 32, 2004. godine.
Nagrađen je Godišnjom nagradom grada Zagreba, Godišnjom nagradom grada Splita, Nagradom za životno djelo grada Splita i Nagradom Francuskog ministarstva kulture.

DUŠKO KEČKEMET

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

RANI LITERARNI RADOVI

 

 

Ribari. (Pripovijetka), Podmladak Jadranske straže, Split, 1939., br. 2., str. 23-25.

Suvišan čovjek. (Pripovijetka), Pregnuća, Split 194o., (urednici J. Miše i D. Kečkemet, br. l., str. 13-17.

Velika gluma. (Pripovijetka), Pregnuća, Split 1940., (ur. D. Kečkemet), br. 2., str. 44-53.

Splitsko kazalište. (Esej), Pregnuća, Split, 1940., br. 2., str. 61-63.

Shakespeareov "Macbeth". (Esej), Omladina, Zagreb, 1941., br. 7., str. 168-170. (I. nagrada za esej).

Taktovi života. Tiha maštanja. (Pjesme), Preporod, Zagreb, br. 3., 25. IV. 1942.

Tri djevojke vesele. (Pjesma), Preporod, Zagreb, br. 38., 9. V. 1942.

Čežnja. Daleki bagremi moji. (Pjesme), Preporod, Zagreb, br. 39., 24. X. 1942.

Barok. (Pjesma), Preporod, Zagreb, br. 49-50., 23. XII. 1942.

Moje more. (Pjesme), Hrvatska mladost, Zagreb, br. 3, 1843.

Pjesnik sutona. O čovjeku i pjesniku Đuri Sudeti. (Esej), Hrvatska mladost, Zagreb, 1943./1944., br. 4-5, str. 188-193.

Branko Klarić: Srebrni kovčeg. (Prikaz), Hrvatska mladost, Zagreb, 1943/1944., br. 4-5., str. 209.

Sunce i oblaci. (Zbirka pjesama), Zagreb 1944. (Naklada knjižara Kratina).

Susret s prošlošću. (Pjesma), Hrvatska mladost, Zagreb, 1944., br. 6-7., str. 280.

Misaona lirika Augusta Đarmatia. (Esej), Hrvatska mladost, Zagreb, 1944., br. 8., str. 231-232.

Moje more. (Pjesma), Vojnik, Zagreb, 25. V. 1944., str. 1.

Pjesme: Aloje. Otok mrtvih, Hrvatska mladost, Zagreb, 1944/1945., br. 3-5., str. 29.

 

KNJIGE

Dobrovoljno vatrogasno društvo u Splitu, 70 godina humanog i patriotskog rada, Split, 1953.

 

Bibliografija o Splitu, I. dio, Izdanja Muzeja  grada Splita, Split, sv. 6., 1955. (Prikazi: N. Bezić: Bibliografija o Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 27., 28. VII. 1956.; N. Domjanić: Bibliografija o Splitu, Vijesti Društva muzealaca i konzervatorskih radnika NRH, Zagreb, 1956., br. 4., str. 105; Z. M.: Duško Kečkemet: Bibliografija o Splitu. I. dio, Istorijski glasnik, Beograd 1956., br. 3-4., str. 131; P. Galić: Duško Kečkemet: Bibliografija o Splitu, I. dio, Zadarska revija, Zadar, 1956., br. 3., str. 209; J. Ravlić: Izdanja Muzeja grada Splita, Historijski zbornik, Zagreb, IX/1956., br. 1-4., str. 267-269).

 

Bibliografija o Splitu, II. dio, Izdanja Muzeja grada Splita, Split, sv. 7., (Prikaz: Š. Jurišić: Nad rijetkim knjigama. Dug prema gradu, Borba, Beograd, 13. III. 1974., str. 11).

 

Emanuel Vidović. Život i djelo, Zagreb, 1959. (Prikazi: N. Bezić: Monografija o Emanuelu Vidoviću, Slobodna Dalmacija, Split, 22. III. 1958.; J. Depolo: Duško Kečkemet: Emanuel Vidović, Vjesnik, Zagreb, 12. VII. 1959., str. 7; M. Selaković: Reprezentativna umjetnička mapa "Emanuel Vidović", Radio-Televizija, Beograd - Zagreb, 19. VII. 1959., str. 26; S. Lebedinski: Duško Kečkemet: Eugen Vidović, Politika, Beograd, 13. IX. 1959.; N. Bezić: Monografija o slikaru Emanuelu Vidoviću, Slobodna Dalmacija, Split, 26. IX. 1959.; A. Simić-Bulat: Duško Kečkemet: "Emanuel Vidović", Zagreb 1059., Vijesti muzealaca i konzervatora NRH, VIII., br. 4., Zagreb, 1959., str. 114-115; I. Zidić: Monografija o Vidoviću, Studentski list, Zagreb, XI. 1959.).

 

Umjetnost Ivana Meštrovića. (Pretiskano iz "Mogućnosti" 1962.), Split, 1962.

 

Vid Morpurgo i narodni preporod u Splitu. (Pretiskano iz "Mogućnosti" 1962.-1963.), Izdanje Muzeja grada Splita, sv. 14., Split 1963. (Prikazi: J. E.: Duško Kečkemet: Vid Morpurgo i Narodni preporod u Splitu, Bilten, Udruženje Jevreja iz Jugoslavije u Izraelu, XI., br. 9-10., 1963., str. 13-14).

 

Stara splitska bolnica, Split, 1964.

 

Počeci kinematografije i filma u Dalmaciji, Izdanje Muzeja grada Splita, sv. 18, Split 1969. (Prikazi: V. Vučetić: Film u Dalmaciji, Slobodna Dalmacija, Split, 10. IV. 1959.; M. Boglić: Uz jedan zamašni istraživački rad o počecima kinematografije u Dalmaciji, Filmska kultura, br. 66-67., Zagreb 1969., str. 134-137; S. Knežević: Uvod u istoriju hrvatske kinematografije, Filmska kultura, XXVII., br. 142.-143., Zagreb, 1983., str. 138, 140).

 

Ivan Rendić. Život i djelo, Supetar 1969. (Prikazi: V. Maleković: Ivan Rendić - maska tragedije, Vjesnik, Zagreb, 27. X. 1970., str. 6; D. Diana: Duško Kečkemet: Ivan Rendić, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 19., br. 3., Zagreb, 1970., str. 26; T. Lalin: Rendić i njegovo doba, Slobodna Dalmacija, Split, 30. X. 1969.; D. Horvatić: O ocu modernog hrvatskog kiparstva, Telegram, Zagreb, 28. XI. 1969.; I. Reberski: Duško Kečkemet: Ivan Rendić, Život umjetnosti, 11-12. Zagreb 1970., str. 177-178).

 

Židovi u povijesti Splita, Split 1971. (Prikazi: I. Mlivončić: Svjedočanstva snošljivosti, Slobodna Dalmacija, Split, 24. IX. 1971., str. 4; I. Mlivončić: Židovi u starom Splitu, Vidik, Split, 1971., br. 34., str. 106-108; A. Pinto: Židovi u povijesti Splita, Jevrejski pregled, 1971., br. 9-10., str. 64-66; A. Pinto: Židovi u povijesti Splita, Bilten, Udruženje Jevreja iz Jugoslavije u Izraelu, Tel-Aviv, XX/1972., br. 1-2., str. 23; Z. Loker: New Books on the History of Yugoslavia's Jews. Duško Kečkemet: Židovi u povijesti Splita. The Jewish Quarterly Review, Philadelphia, n. s. LXIII., april 1973., str. 325-327; V. Dumbović: Kečkemet Duško: Židovi u povijesti Splita, Geografski glasnik, Zagreb, 1974/1975., str. 128-129).

 

The place of Jews in the history of the city of Split. (Sažetak knjige "Židovi u povijesti Splita" s ilustracijama. Engl. prijevod: Ž. Vekarić), Split 1971.

 

Židovsko groblje u Splitu. (Autor II. poglavlja: Z. Efron), Split 1973. (Prikazi: I. Mlivončić: Židovsko groblje, Slobodna Dalmacija, Split, 7. III. 1974.; I. Mlivončić: Zusja Efron - Duško Kečkemet: Židovsko groblje u Splitu, Informatica museologica, br. 27., Zagreb, 1974., str. 13).

 

Vinko Draganja, Izdanje Muzeja grada Splita, sv. 20., Split, 1975. (Prikazi: I. Mlivončić: Gorčina slikareva talenta, Slobodna Dalmacija, Split, 19. XI. 1975., str. 7; V. Mirković: Istaknuti Splićani, Politika, Beograd, 5. II. 1976., str. 11; B. Šulc: Duško Kečkemet: Vicko Draganja, Informatica museologica, br. 32., Zagreb, 1975., str. 10).

 

Julije Bajamonti: Zapisi o gradu Splitu. (Uvodni tekst, prijevod, komentar), Split 1975. (Prikazi: V. Mirković: Mnogostruki talenti Julija Bajamontija, Vjesnik, Zagreb, 27., 28. VII. 1975., str. 13; B. V. Žigo: Zapostavljeni kroničar, Slobodna Dalmacija, Split, 3l. X. 1975., str. 6; V. Mirković: Istaknuti Splićani, Politika, Beograd, 5. II. 1976., str. 11).

 

Život Marka Marulića Splićanina, Split 1975. (Prikazi: B. V. Žigo: Za široku publiku, Slobodna Dalmacija, Split, 25. VII. 1975., str. 6; V. Mirković: Istaknuti Splićani, Politika, Beograd, 5. II. 1976., str. 11).

 

Branislav Dešković. (Fotografije A. Krstulović), Supetar-Zagreb, 1977. (Prikazi: V. Maleković: Dva skulptora i jedan grad skulpture, Vjesnik, Zagreb, 27. XII. 1977. str. 12; V. Vučetić: Genij animalistike, Slobodna Dalmacija, Split, 6. I. 1978., str. 7; M. Grčić: Rođenje nakon rasapa, Start, Zagreb, br. 225., 7. IX. 1977., str. 35-39; G. Sladoljev: Branislav Dešković, Kulturna baština, br. 78., Split, str. 112-113).

 

Kaštel-Sućurac. (Tekst i fotografije. Prilog: P. Bakotić: Sjećanje na prošlost Kaštel-Sućurca), Split 1978. (Prikazi: I. Mlivončić: Monografija o Kaštel-Sućurcu, Slobodna Dalmacija, Split, 4. I. 1979.; V. Košćak: Monografija o Kaštel-Sućurcu, Čovjek i prostor, Zagreb, XXVI/1979., br. 12., str. 30; M. Vego: Zanimljiva priča o jednom kraju, Naš svijet, XV., br. 169., Sarajevo, 1979., str. 9).

 

L. F. Cassas: Istra i Dalmacija. Istrie et Dalmatie. Istria and Dalmatia. 1782. (Izdanje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Direkcije Mediteranskih igara. Franc. prijevod: T. Putanec, engl. prijevod: A. Čičin-Šain), Zagreb-Split 1979. (Prikaz: F. Baras: "Istra i Dalmacija 1782", Akvareli stari dva stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 3. XI. 1979., str. 4).

 

Dujam Penić. (Izdanje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, knj. XXV.), Zagreb 1979.

 

Grad za čovjeka. (Izdanje Društva povjesničra umjetnosti Hrvatske, knj. XXVII.), Zagreb 1981. (Prikazi i kritike: A. Pasinović: Nepopravljivi humanizam, Vjesnik, Zagreb, 11. VIII. 1981., str. 7; A. Pasinović: Kritički o gradu za čovjeka, Čovjek i prostor, Zagreb, 1981., br. 7-8., str. 33; F. Gotovac: Neboderizam i antineboderizam, Slobodna Dalmacija, Split, 31. XII. 1981.; pretiskano u Čovjek i prostor, br. 6., Zagreb, 1982., str. 9).

 

The place of Jews in the history of the city of Split. (Sažetak istoimene knjige na engl. jeziku, s ilustracijama iz knjige. Prijevod: Ž. Vekarić). II. izdanje, Split 1984.

 

Vranjic kroz vjekove. (D. Kečkemet: Prošlost Vranjica, str. 11-146; Budućnost Vranjica, str. 367.371; planovi, crno-bijele i kolor fotografije; I. Javorčić: Vranjička kronika; Vranjic u narodnooslobodilačkoj borbi; Prilozi, str. 146-366), Split 1984.

 

Franjo Difnik: Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji. Split 1986. (Uvodni tekst: Franjo Difnik i njegova "Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji", str. 7-52; Bilješke, str. 339-383; Indeksi, str. 393-410). (Prikazi: G. Benić: Kapitalno djelo, Slobodna Dalmacija, Spit, 11. V. 1987., str. 10; J. Posedel: Značajan doprinos poznavanju hrvatske historiografije, Mogućnosti, Split, 1987., br. 5-6, str. 530-532; N. Jakšić: Franjo Difnik: Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji, Zadarska revija, Zadar, 1988., br. 3., str. 258-261).

 

Silvije Bonacci Čiko. Monografija, Zagreb-Supetar 1987. (Prikaz: V. Mirković: Duško Kečkemet: Silvije Bonacci Čiko, Slobodna Dalmacija, Split, 19. VIII. 1987., str. 10).

 

Stoljeća zdravstva Splita. (S Ljubomirom Kraljevićem). Split1987. (Prikaz: S. Đorđević: Stoljeća zdravstva Splita... Acta hist. med., stom., pharm. et vet. ,Beograd, 1989., br. 2., str. 154).

 

Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu. Split 1988. (Prikaz: S. Piplović: Stambena arhitektura Jurja Dalmatinca u Splitu, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1988., br. 3-4., str. 29; J. Fiamengo: Duško Kečkemet: Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu. Slobodna Dalmacija, Split, 12. VIII. 1988., str. 18; Đ. Ivanišević: Naše i evropsko. Vjesnik, Zagreb, 10. IX. 1988., str. 6; Kritika: I. Fisković: Riječ-dvije povodom Kečkemetove knjige. Mogućnosti, Split 1989., br. 3-4, str. 362-379; odgovor: D. Kečkemet: Riječ dvije u povodu kritike Igora Fiskovića. Mogućnosti, Split 1989., br. 5-6, str. 528-533; I. Fisković: Još par riječi o Kečkemetovoj knjizi. Mogućnosti, Split 1989., br. 8-9. str. 912-918; D. Kečkemet: Konačnih par riječi u povodu kritike Igora Fiskovića. Mogućnosti, Split 1989., br. 8-9, str. 919-921).

 

Vicko Andrić, arhitekt i konzervator. 1793-1866. Split 1993. (Prikazi: S. Muljačić: Prošlostoljetni Split kroz djelovanje Vicka Andrića u povodu objavljivanja knjige dr. Duška Kečkemeta: "Vicko Andrić, arhitekt i konzervator, 1793-1866", Kulturna baština, 24-25, Split 1994., str. 217-228; G. Benić: Knjiga i simpozij o Vicku Andriću. Slobodna Dalmacija, Split, 10. II. 1994., str. 44; Ivo Maroević: Palača - trajna briga Vicka Andrića. Slobodna Dalmacija, Split, 4. VI. 1994., str. 23).

 

Splitsko groblje Sustipan. Split 1994. (Prikazi: I. Babić: Groblje za pamćenje. Vijenac, Zagreb, III/47, 19. X. 1995., str. 15; Isti: Duško Kečkemet: Splitsko groblje Sustipan. Sustipan, Split 1995.,br. 1, str. 11-13;  J(akša) F(iamengo): Duško Kečkemet: Staro groblje Sustipan. Slobodna Dalmacija, Split, 23. X. 1994., str. 13; Gordana Benić: Od poezije do horora. Slobodna Dalmacija, Split, 29. X. 1994., str. 49).

 

Splitska fontana. Split 1994. (Prikazi: J(akša) F(iamengo): Duško Kečkemet: Splitska fontana. Slobodna Dalmacija, Split, 4. I. 1995., str. 27; M. Gamulin: Riva bez glave. Slobodna Dalmacija, Split, 17. I. 1995., str. 26; S. Piplović: Duško Kečkemet, Splitska fontana. Čovjek i prostor, Zagreb 42/3-4 (490-491), 1995., str. 31).

 

Bibliografija Duška Kečkemeta. Split 1997. (Prikazi: V. Tolić: Moralna vertikala. Slobodna Dalmacija, Split, 11. II. 1998., str- 33; Maja Jaman: Pamtiti povijest zbog budućnosti. Slobodna Dalmacija, Split, 26. VI. 1998., str. 2).

 

Brač. Vodič kroz povijest i kulturnu baštinu. Supetar 1998. (Prikaz: Siniša Vuković: Vitalac i drugo. Duško Kečkemet: Brač. Slobodna Dalmacija, Split, 18. V. 1999., str. 7; S. Zvizdić: Brač u riječi i slici. Matica, Zagreb XI/2000., str. 18-19).

 

Hrvatski narodni preporod u Splitu. Zbivanja i likovi. Split 1999.

 

Anegdote o kiparu Ivanu Rendiću. Split-Supetar 1999.

 

Bračke bunje. Supetar 2000. (Prikaz: Ivica Radić: Bračke bunje i Rendićeve anegdote. Slobodna Dalmacija, Split, 27. VI. 2000., str. 13; J. Fiamengo: Bračke bunje. Bračka crkva, XXII/2/45, Supetar 2000., str. 42).

 

Antun Zupa. Split 2000. (Prikazi: Gordana Benić: Zupina monografija. Slobodna Dalmacija, Split, 24. III. 2000., str. 14; Me. J(elača): Monografija Antuna Zupe. Slobodna Dalmacija, Split, 29. VI. 2000., str. 18).

 

Emanuel Vidović. Život i djelo. Zagreb 2000. (Prikaz: N. T.: Umjetnik čije slike sliče glazbi. Jutarnji list, Zagreb, 6. XI. 2000., str. 50).

 

Likovne izložbe u Splitu. 1945-1992. Split 2000.

 

Prošlost Splita. Split 2002. (Prikaz: G. Benić: U Splitu titra duša povijesti. Slobodna Dalmacija, Split, 21. VIII. 2002., str. 6-7).

 

Borba za grad. Split 2002. (Prikazi: Sandi Vidulić: Duško Kečkemet: Borba za grad. Slobodna Dalmacija, Split, Forum, (25) 26. II. 2003., str. (43) 2-3; S. Vidulić: Dušobrižnik baštine. Slobodna Dalmacija, Split, 27. II. 2003., str. 53).).

 

Robert Adam, Dioklecijanova palača i klasicizam. Zagreb 2003. (Prikazi: G. Benić: Dioklecijan na Temzi. Slobodna Dalmacija, Split, 30. VII. 2003., str. 10; Lovorka Magaš: Priča o knjizi. Vijenac, Zagreb, br. 316, 13. IV. 2006., str. 11 ).

 

Željko Radmilović. Split 2003. (Prikaz: Me. Jelača: Monografija Ž. Radmilovića. Slobodna Dalmacija, Split, 17. II. 2004., str. 50).

 

Fotografija u Splitu. 1859.-1990. Split 2004. (Prikaz: N. Božanić: Lijep izbor starina sačuvan od zaborava. Jutarnji list, Zagreb, 7. IV. 2005., str. 33).

 

Slikari, kipari, arhitekti. Likovna umjetnost u Splitu 1945.-1992. Split 2004. (Prikaz: J. Parić: Likovna kronika poratnog Splita. Slobodna Dalmacija, Split, 4. X. 2004., str. 47).

 

Kulturna i umjetnička baština Dalmacije. I-II. Split 2004.

 

Maršal Marmont i Split. Split 2006.

 

Ante Katunarić. (Katalog izložbe). Split 2006.

 

Gamulin - Kečkemet - Slamnig: Joško Baica. D. Kečkemet: Osebujna i svestrana umjetnost Joška Baice, Zagreb 2006.,  str. 29-69.

 

Jedan drugi svijet. Ekološki zapisi o prirodi. Zagreb 2007. (Prikaz: Ivo Ostoja: Jedan drugi svijet. Čuvar baštine i ekologije. Mozaik, Supetar, 2. VIII. 2007., str. 57-58).

 

Ante Bajamonti i Split. Split 2007.

 

Brač. Vodič kroz povijest i kulturnu baštinu. (II. izdanje). Split 2007.

 

Splitske vedute. Zagreb 2008.

 

Split moje mladosti. Zagreb 2008.

 

Ivan Rendić. Split 2008.

 

Split na starim razglednicama. Split 2008.


FOTOMONOGRAFIJE, MAPE, KATALOZI MONOGRAFSKIH IZLOŽABA, VODIČI

 

 

Ivan Meštrović. (Hrvatski, francuski, engleski tekst). U katalogu: Ivan Meštrović, Split, Split 1957.

 

Muzej grada Splita, Pomorski muzej, Galerija Meštrović, Atelier Vidović. U knjizi: Split. Muzeji i galerije, Split, 1961., str. 77-84, 93-99, 118-119, 133.

Musée de la ville de Split, Musée de la marine, Galerie Meštrović, Atelier d' Emanuel Vidović. U knjizi: Split. Musée et galeries. Split 1961.

 

The Town Museum, The Marina Museum, The Meštrović Gallery, The Vidović Studio. U knjizi: Split. Museums and Galleries, Split, 1961., str. 77-84, 93-96, 113-120, 137.

 

Das Stadtmuseum, Das Marinenmuseum, Die Galerie Meštrović, Das Atelier des Malers Emanuel Vidović. U knjizi: Split. Museen und Galerie, Split, 1961., str. 77-884, 93-96, 113.120, 137.

 

Robert Adam i Dioklecijanova palača u Splitu. (Tekst kataloga izložbe. Poseban dodatak na engl. jeziku), Split, 1964.

 

Ivan Meštrović. (Mala fotomonografija. Fotografije: T. Dabac), Beograd 1964. (Prikazi: S. M.: Monografija o Ivanu Meštroviću, Slobodna Dalmacija, Split, 14. VII. 1965.; J. Denegri: Meštrović. Duško Kečkemet, Umetnost, br. 3.-4., Beograd, 1965., str. 189-190).

 

Ivan Meštrović. (Ruski tekst. Prijevod: M. Parović-Pešikan, ćiril.), Beograd, 1964.

 

Ivan Meštrović. (Njemački tekst. Prijevod: Z. Keran), Beograd, 1964.

 

Ivan Meštrović. (Francuski tekst. Prijevod: M. Begić), Beograd, 1964.

 

Split. (Vodič. Engleski tekst. Prijevod: M. Stansfield-Popović, hrv.-srpsko izdanje ne postoji), Beograd, 1964.

 

Split. (Vodič. Talijanski tekst. Prijevod: E. Sequi), Beograd, 1964.

 

Split. (Vodič. Njemački tekst. Prijevod: R. Lauer), Beograd, 1964.

 

Split. (Vodič. Francuski tekst. Prijevod: M. Sullerot-Begić), Beograd, 1964.

 

Split na starim grafikama. Split in old engravings. (Predgovor, izbor, oprema. Prijevod na engleski: Ž. Vekarić), Split, 1966.

 

Split. U fotomonografiji: Dalmatinski gradovi, Zagreb, 1966., str. 15.21.

 

Split. U fotomonografiji: Città Dalmate. (Talijanski prijevod: D. i J. Vrus), Zagreb, 1966., str. 15-21.

 

Kaštelanska rivijera. (Vodič), Beograd, 1966.

 

La Riviera von Kaštela. (Vodič. Njemački tekst. Prijevod: Z. Keran), Beograd, 1966.

 

The Riviera of Kaštela. (Vodič. Engleski tekst. Prijevod: V. Popović), Beograd, 1966.

 

Ivan Meštrović. (Tekst, oprema, fotografije). U: Galerija Meštrović. Galerie Meštrović. Meštrović Gallery, Split. Katalog. Catalogue. Split 1967., str. 7-10, 21-24, 35-38.

 

Antun Zupa: Zlatni vijek. 12 drvoreza. (Predgovor mape. Hrv. i engl. tekst. Prijevod: Ž. Vekarić), Split, 1968.

 

Le città  dalmate. (Prijevod: C. Mika). U: Jugoslavia-Italia. Due sponde stesso sole stesso mare, Zagreb, 1968., str. 11-15.

 

Ivan Meštrović. U: Ivan Meštrović. Galerija. (Katalog Galerije Meštrović Split. Engl., njem., španj., franc., talij. i hrv.-srp. tekst. Prijevodi: S. Bićanić, R. Backmann-Moralić, V. Mrazović, F. Kveder, J. Ricov), Split, 1969.

 

Izgled Splita u prošlosti. Slike, crteži, grafike XVI.-XIX. stoljeća. (Katalog izložbe), Split, 1969.

 

Split na starim gravirama. Split in old engravings. (Mapa. Tekst i izbor reprodukcija. Engl. prijevod: Ž. Vekarić), Split, 1970.

 

Split. (Fotomonografija. Tekstovi: Šetnje; Spomenici pričaju o prošlosti grada; legende reprodukcija. Hrvatsko, englesko, francusko, njemačko, talijansko i rusko izdanje), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. Jedini put da se bude umjetnik jest raditi. (Fotomonografija. Izd. "Spektar"), Zagreb, 1970. (Prikazi: M. Ivanišević: Monumentalna knjiga o Meštroviću, Slobodna Dalmacija, Split, 25. VI. 1970.; S. M.: Umjetnosti ne štete ni pohvale ni pokude, Vjesnik, Zagreb, 21. VII. 1970.

 

Ivan Meštrović. Der einzige Weg Künstler zu werden ist arbeiten. (Fotomonografija. Njem. prijevod: R. A. Moralić), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. L’unica strada per poter essere artista è quella del lavoro. (Fotomonografija. Talij. prijevod: M. Mika, J. Ricov), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. (Fotomonografija. Engleski prijevod: S. Wild Bićanić), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. Le seul moyen de devenir artiste est de travailler. (Fotomonografija. Franc. prijevod), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. (Fotomonografija. Ruski prijevod), Zagreb, 1970.

 

Ivan Meštrović. (Fotomonografija. Engl. prijevod: S. Wild-Bićanić, Mc Graw-Hill Ed.), New-York, London, Toronto, Sydney, 1970.

 

Crkvena umjetnost Hrvatske, II., Crkvena umjetnost na Jadranu (Suautor A. Ivandija), Zagreb, 1971.

 

Church Art in Croatia. (Izdanje na engl. jeziku), Zagreb, 1971.

 

L'art sacré en Croatie. (Izdanje na franc. jeziku), Zagreb, 1971.

 

Split i okolica. Male turističke monografije, "Turistkomerc", Zagreb, 1973.

 

Split und Ungebung. (Njemački prijevod: J. Rittig), Zagreb, 1973.

 

Split et ses environs. (Franc. prijevod: Z. Zagoda), Zagreb, 1973.

 

Split e dintorni. (Talij. prijevod: G. Scotti), Zagreb, 1973.

 

Split and its surroundings. (Engl. prijevod: J. Paravić), Zagreb, 1973.

 

Bobovišća na moru. Bobovišća. Ložišća. (Tekst i fotografije prospekta-vodiča), Bobovišća, 1977.

 

Ivan Meštrović. (Hrv., engl., njem., franc., talij.) U: Katalog Galerije Meštrović Split, Split, 1978., str. 7-8, 15-16, 23-24, 31-32, 39-40, 46-47.

 

Grad Split. U: Jugoslavija - Split. (Tekst dopunjen ostalim suradnicima. U povodu kandidiranja Splita za Međunarodni sud mora. Hrv., engl., franc., španj. izdanje), Split, 1978.

 

Antun Zupa. (Katalog retrospektivne izložbe. Tekst i fotografije), Split, 1979.

 

Marjan. (Prospekt-vodič. Suradnja: Povijesno-umjetnički dio teksta. Hrv., engl., njem., franc. i talij. izdanje), Split, 1979.

 

Splitski datumi. U: Ivo Eterović, Split. Fotomonografija. Zagreb-Beograd, 1979., str. 120-127.

 

Prošlost Splita s posebnim osvrtom na njegov privredni razvoj. (Dopune drugih autora razdoblja NOBe). U: Privreda, Split '79, Split, 1979., str. 4-10.

 

The History of Split with a special Reference to its economic Development. U: Economy. Split '79, Split, 1979., str. 4-10.

 

Dva milenija povijesti Splita. U: Split. Fotomonografija, Split, 1979., str. 11-16.

 

Osam decenija djelovanja društva za zaštitu i unapređenje Marjana "Marjan", Split, 1980. (Tiskano kao brošura i umetnuto u vodič-prospekt Marjana).

 

Kaštelančić. (Predgovor kataloga izložbe, popis radova, izbor prikaza, biografija, izložbe), Split, 1981.

 

Split i okolica. Male turističke monografije, II. izdanje, Zagreb, 1982.

 

Ivan Meštrović. Katalog Galerije Meštrović. (Predgovor, katalog, bibliografija, izbor ilustracija. Hrv., engl., njem., franc. i talij. tekst), Split, 1983.

 

Ivan Meštrović (uvod). Kronologija (dopunili V. Barbić i B. Šeper). U katalogu: Ivan Meštrović, Zagreb, 1983, str. 9-13, 15-24.

 

Ivan Meštrović: Rani crteži. (Predgovor kataloga, izbor radova izložbe Galerije Meštrović u Galeriji Alfa u Splitu), Split, 1983.

 

Ivan Meštrović: Studije - Študije. (Predgovor kataloga izložbe i izbor radova. Hrv. i slovenski tekst), Ljubljana, 1983.

 

Ivan Meštrović. Monografija. (Tekst, katalog, izbor radova, oprema. Fotografije: I. Pervan), Beograd, 1983.

 

Ivan Meštrović. Monografia. (Prijevod na talijanski M. Bašić, I. Peršić), Beograd, 1983.

 

Ivan Meštrović. A Monograpf. (Prijevod na engl.: R. Kečkemet, D. Vio), Beograd, 1983.

 

Ivan Meštrović. Monographie. (Prijevod na njem.: A. Postrak), Beograd, 1983.

 

Ivan Meštrović. Monographie. (Prijevod na franc.: M. Denegri, G. Denegri), Beograd, 1983.

 

Hrvatski narodni preporod 1790.-1848. Arhitektura i urbanizam. (Kataloške jedinice 871-875, str. 199-200), Zagreb, 1985.

 

Ivo Eterović: More Kornati Salaši. (Predgovor, hrv., engl.), Beograd, 1986, str. 4, 10.

 

Dvadeset stoljeća dalmatinske prošlosti. U: I. Eterović: Dalmacija u srcu. Zagreb-Ljubljana 1987., str. 188-191.

 

Ivo Eterović: Split. Slika voljenoga grada. (Tekstovi uz slike. Splitski datumi, str. 185-191), Split, 1987. (II. izdanje na hrv., engl., njem., franc. i talij. jeziku).

 

Susret Mediterana i Zagore. Kiparstvo Andrije Krstulovića. (Predgovor kataloga izložbe) Split 1992., str. (9)-(25).

 

O razglednicama Splita. U: Split sa starih razglednica. Pula 1995., str. 14-21. (Hrv., njem., talij., engl.).

 

O prošlosti grada Splita. U: Split sa starih razglednica. Pula 1995., str. 22-99. (Hrv. njem., talij., engl.).

Blaca (str. 54-55), Bobovišća (str. 55), Bobovišća n/m (str. 55-56), Bol (str. 56-57), Brač (str. 57-59), Dol (str. 67), Donji Humac (str. 67-68), Dračevića (str. 68), Gornji Humac (str. 74-75), Ložišća (str. 104-105), Milna (str. 108-109), Mirca (str. 110), Mrduja (str. 110), Murvica (str. 111-112), Nerežišća (str. 113), Postira (str. 127), Povlja (str. 128), Pražnica (str. 128), Pučišća (str. 130-131), Selca (str. 134-135), Splitska (str. 162-163), Sumartin (str. 167), Supetar (str. 168-169), Sutivan (str. 169), Škrip (str. 173). U: Vodič po srednjoj Dalmaciji Splitsko-dalmatinske županije. Split 1997.

 

Otok Brač. (Hrvatsko, njemačko, talijansko, englesko izdanje). Split 2001.

 

Turistički vodič Splita. (Hrvatsko, njemačko, englesko, talijansko izdanje). Split 2004.

 

 

 

RADOVI  I  RASPRAVE

 

Hrvatska moderna plastika. Informativni pregled modernog hrvatskog kiparstva, Urbanizam i arhitektura, br. 3-4, Zagreb, 1950, str. 65-74.

 

Splitski slikari prošlog stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 1. II. 1961.

Splitski kipari prošlog stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 10. III. 1951.

 

Splitski arhitekti prošlog stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 4. III. 1951.

 

Kipar Ivan Rendić na Cetinju, Stvaranje, Cetinje, 195., br. 9., str. 521-530.

 

Prvi splitski fotografi, Slobodna Dalmacija, Split, 27. II. 1953.

 

Estetika fotografije umjetničkih spomenika, Muzeji, br. 8., Zagreb, 1953., str. 147-171.

 

Renesansna klesarsko-kiparska djela u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 7., Split, l963., str. 59-82.

 

Mapa crteža dalmatinskih gradova ing. Josipa Santinija. U: Četiri priloga historiji grada Splita XVII. i XVIII. stoljeća, Izd. Muzeja grada Splita, sv. 4., Split 1953., str. 63-84. (Prikaz: N. Bezić: Četiri priloga historiji grada Splita, Slobodna Dalmacija, Muzeji, br. 9., Zagreb, l954., str. 190-191).

 

Šezdeset godina Splitskog kazališta. U: Narodno kazalište Split, 1893.-1953., I. dio, Split. 1953., str. 2-20.

 

Sačuvati urbanističko nasljeđe. Marginalija uz regulatornu osnovu grada Splita, Čovjek i prostor, I., br. 2., Zagreb, 1. III. 1954.

 

Romanička loža u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 8., Split 1954. (Prikaz: V. Vučetić: Gdje se nalazila prva općinska vijećnica, Slobodna Dalmacija, Split, 11. XI. 1955; Ljubo Karaman: O srednjovjekovnoj gradskoj palači u Splitu, Radovi Instituta Jugoslavenske akademije u Zadru, br. 2., Zadar 1956.; S. Tihić: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Naše starine, III., Sarajevo, 1956., str. 337-333).

 

Djetinjstvo Ivana Rendića, Brački zbornik, br. 2., Split, 1954., str. 127-146. (Posebni otisak).

 

Antun Zupa, umjetnik u sjeni, Čovjek i prostor, II., br. 23., Zagreb, 15. I. l955.

 

Figuralna skulptura romaničkog zvonika splitske katedrale, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 9., Split 1955., str. 92-135. (Prikaz: Lj. Karaman: O zvoniku splitske katedrale, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 11., Split 1959., str. 5-11.

 

Solinski sarkofazi, Mogućnosti, II., br. l0., Split, 1955., str. 782-786

 

Splitski kaštel, Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, IV-V., Dubrovnik, 1955.-1956., str. 267-303. (Posebni otisak).

 

Restauracija zvonika splitske katedrale, Zbornik zaštite spomenika kulture, knj. VI-VII., Beograd, 1955.-1956., str. 37-38 + table. (Prikaz: N. Bezić: Studija o restauraciji zvonika splitske katedrale, Slobodna Dalmacija, Split, 3. X. 1957.). (Posebni otisak).

 

Romaničke minijature u Splitu, Peristil, II., Zagreb, 1957., str. 125-138 + table XXII-XXV. (Posebni otisak).

 

Šimun Carrara. U: D. Kečkemet - K. Prijatelj: Dva dalmatinska umjetnika prošlog stoljeća, Izdanje Galerije umjetnina u Splitu, br. 13., Split, 1958., str. 3-21.

 

Crkvica i eremitaža sv. Jere na Marjanu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 11., Split, 1959., str. 92-105.

 

Ivan Meštrović i splitska radionica Pavla Bilinića. U: D. Kečkemet - K. Prijatelj: Počeci Ivana Meštrovića, Split, 1959., str. 7-22.

 

Split i okolica na slikama M. Olivera. Iz Muzeja grada Splita, Bulletin Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, VII., br. 2., Zagreb, 1959., str. 139-143.

 

Splitski slikar Vinko Draganja, Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, IV.-V., Zagreb, 1959., str. 375-406. (Posebni otisak).

 

Problematika postave Pomorskog muzeja u Splitu, Muzeji, XII., Beograd, 1960., str. 11-47.

 

Problemi filmskog stila, 15 dana, IV., br. 7., 8., 9., 10., 11., Zagreb, 1960.-196l., str. 16-17.

 

Splitsko groblje Sustjepan, Bullettin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, IX., br. 3., Zagreb, 1961., str. 143-151 + table.

 

Vid Morpurgo. Jevrejski almanah, Beograd 1961.-1962., str. 58-67.

 

Arhitektonska baština devetnaestog stoljeća. (Vrednovanje arhitekture XIX. st. u Splitu), Slobodna Dalmacija, Split, 17. III. 1962.

 

Naša stara pomorska ikonografija, Pomorski zbornik, knj. I., Zagreb, 1962., str. 553-591., tab. I-XX. (Posebni otisak).

 

Urbanistički razvoj splitske luke, Pomorski zbornik, II., Zagreb, 1962., str. 1393-1438., tab. I-IV. (Posebni otisak).

 

Umjetnost Ivana Meštrovića, Mogućnosti, IX., br. 3., Split, 1962., str. 254-272. (Prikaz: Jedna ocjena Meštrovića,   Slobodna Dalmacija, Split, l7. III. 1962.).

 

Razgovori sa Kaštelančićem, Mogućnosti, IX., br. 7., Split, 1962., str. 654-670 + table.

 

Vid Morpurgo i narodni preporod u Splitu, Mogućnosti, IX., br. 11., 12., Split, 1962., str. 1o44-0170., str. 1156-1179.; X., br. 1., Split, 1963., str. 57-85.

 

Historijske urbanističke cjeline i nove regulacijske osnove. (Koreferat savjetovanja Urbanizam i zaštita spomenika kulture), Zbornik zaštite spomenika kulture, XIV., Beograd, 1963., str. l89-192. (Posebni otisak: Urbanizam i zaštita spomenika kulture).

 

Neobjavljena dalmatinska bibliografija Vida Morpurga za 1861. godinu, Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, X., Zadar, 1963., str. 427-443. (Posebni otisak).

 

Dekorativna skulptura zvonika splitske katedrale, Starohrvatska prosvjeta, 8.-9., Zagreb, 1963., str. 203-216., sl. 1-29. (Posebni otisak).

 

Robert Adam u Splitu 1757. godine. Povodom izložbe Robert Adam i Dioklecijanova palača u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split, 18., 19. XII. 1964.

 

Preteče Jadranske magistrale. Jadranske ceste u prošlosti. - Prirodne ljepote i spomenici uz Jadransku magistralu. U: Jadranska magistrala, Zagreb, 1965., str. 3-l8, 99-110.

 

Čuvanje kulturnih i umjetničkih spomenika i ambijenata. (Referat na savjetovanju Društva za proučavanje pomorstva Jugoslavije u Splitu). U zborniku: Obalna linijska plovidba u privredi Jugoslavije, Split, 1965., str. 75-78.

 

Splitska utvrda Gripe. Prvotni izgled i kasnije izmjene,Vojnopomorski ogledi, br. 1., Split, 1966., str. 79-86. (Posebni otisak).

 

Javni spomenici u Hrvatskoj do drugog svjetskog rata, Život umjetnosti, br. 2., Zagreb, 1966., str. 3-l6.

 

Antički spomenici Pule na slikama i u opisima stranih autora od XVI. do XIX. stoljeća, Jadranski zbornik, VII., Rijeka-Pula, 1966.-1969., str. 549-590, sl. 1-18. (Posebni otisak).

 

Pisma Vladimira Nazora rođacima na Braču, Školski vjesnik, br. 1-2., Split, 1969., str. 31-53.

 

Za što ispravnije i potpunije vrednovanje naše povijesti i kulturne baštine, Pogledi, I., Split, 1969., str. 143-170. (Također: Vrednovanje prošlosti, Radio Zagreb, 16. VI. 1969. Kritike: M. Šimundić, Hrvatsko sveučilište, Zagreb, I, br. 19, 22. IX. 1971., str. 7, I., br. 23-25, 23. XI. 1971., str. 20; B. Zelić, Dubrovnik, Dubrovnik XIV, br. 1, 1971., str. 99-115, br. 3, str. 78-82; S. Vukovi, Republika, Zagreb, XXVII, br. 10, X. 1971., str. 1110-1113; Odgovori: D. Kečkemet: Hrvatsko sveučilište, I., br. 21, 6. X. 1971., str. 14, Dubrovnik, XIV, br. 3, 1971., str. 67-78).

 

Influences directes de l’antiquitè sur la sculpture de la renaissance à Split. (Sažetak referata na savjetovanju CIHA u Splitu), 1969., br. 2-3.

 

Dehumanizacija urbanizma, Pogledi, II., br. 3., Split, 1970., str. 171-195. (Posebni otisak).

 

Povijesne građevine i njihova upotreba. (Koreferat na simpoziju Historijska zaštita u urbanim centrima), Slobodna Dalmacija, Split, 26. XII. 1970.

 

Povijesni prikaz razvitka znanstveno-nastavnih i kulturnih ustanova. U: Spomenica obljetnice visokoškolskih ustanova u Splitu, Split, 1970., str. 25/28.

 

Silvije Bonacci Čiko - zaboravljeni slikar portreta i marina, Vidik, br. 18/19., Split, 1970., str. 97/121.

 

Neki problemi u vezi s obnovom i namjenom građevina u povijesnim gradskim sredinama. (Koreferat na međunarodnom simpoziju Problemi i tehnika zaštite historijskih gradskih centara u Splitu), Urbs, Split, 1970., str. 103; engl. prijevod str. 104.; diskusija str. 278.

 

Pregled prošlosti Marjana. Bibliografija Marjana. U: Uređajna osnova za park šumu Marjan, Zagreb, 1970., str. 3-7, 185-198.

 

Urbanizam humanih i estetskih kvaliteta. Marginalije uz urbanistički projekt Split 3, Život umjetnosti, br. 15-16., Zagreb, 1971., str. 113-128.

 

Splitska utvrda  Gripe, Vojnopomorski ogledi, br.2., Split, 1971., str. 2l-62.

 

Louis-François Cassas et ses illustrations de l'Istrie et de la Dalmatie (1782), Annales de l' Institut français de Zagreb, 2o série, no. 22-23/1970.-1971., str. 45-53. (Posebni otisak).

 

Vedri realizam slikara M. Olivera, Život umjetnosti, br. 17., Zagreb, 1972., str. 34-43.

 

Analiza Splita 3 s urbanističkoga, estetskog i sociološkog stajališta. (Referat na savjetovanju Demonstraciona gradilišta, njihova uloga, elementi organizacije i dosadašnja iskustva u Splitu), Čovjek i prostor, XX., br. 9. (246), Zagreb, 1973., str. 10-11.

 

Dva odlomka iz Povijesti Kandijskog rata u Dalmaciji Šibenčanina Frane Divnića (Difnica), Mogućnosti, XX., br. 8., Split, 1973., str. 876-888.

 

Prilozi opisu i povijesti splitskog lazareta. U: XXIII. naučni sastanak, Kratki sadržaji radova, Split, Naučno društvo za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, 24.-26., IX. 1973., str. 29-30.

 

Jezik kao sredstvo otuđenja, Vidik, br. 11., Split 1973., str.  16-25.

 

Zapisi i likovna djela Frane Pavlova, brijača i poštara iz sela Ložišća na Braču, Čakavska rič, br. 1., Split, 1973., str. 101-125.

 

Javni parkovi u starom Splitu, Hortikultura, XL., br. 4., Spli, 1973., str. 109-114. (Prikaz: G. Siriščević: Javni parkovi u starom Splitu, Kulturna baština, II., br. 2., Split 1974., str. 43-44).

 

Split u Shakespeareovoj Iliriji. U povodu izvedbe Na tri kralja ili Kako vam drago u HNK u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 13. II. 1974..

 

Osvrt na analizu i koncepciju Generalnog urbanističkog plana Splita. Pogledi, IV, br. 11-12, str. 113-129.

 

Kipar Ivan Bulimbašić, Mogućnosti, XXI., br. 3., Split, 1974., str. 363-366.

 

Život Marka Marulića Splićanina, I.-XI., Nedjeljna Dalmacija, Split, 1., 8., 15., 22. XII. 1974.; 5., 12., 19., 26. I.; 2., 9., 16. II. 1975.

 

Prilozi opisu i povijesti splitskog lazareta, Pomorski zbornik, br. 13., Rijeka, 1975., str. 377-401. (Posebni otisak).

 

Stari splitski ambijenti, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 33-45.

 

Prilog djelima mletačkog kipara Nikole Denta, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 20., Split, 1975., str. 6l-65. (Posebni otisak).

 

Veliki slikar mora. U povodu 10-godišnjice smrti splitskog slikara Silvija Bonačija Čike, Vjesnik, Zagreb, 17. II. 1976., str. 12.

 

Prvi graditelji modernog Splita - inž. Kamilo Tončić. Sumporno kupalište u stilu secesije, Slobodna Dalmacija, Split, 7. VIII. 1976., str. 6.

 

Prvi graditelji modernog Splita - inž. Petar Senjanović. Na tragu graditeljske baštine, Slobodna Dalmacija, Split, 14. VIII. 1976., str. 6.

 

Prvi graditelji modernog Splita - arh. Fabijan Kaliterna. Slikovitost i romantika, Slobodna Dalmacija, Split, 21. VIII. 1976., str. 6.

 

Prvi graditelji modernog Splita - arh. Josip Kodl. Razigranost pačetvorinastih masa, Slobodna Dalmacija, Split, 28. VIII. 1976., str. 7.

 

Veduta Splita iz 1830. i njezina reprodukcija u bakropisu, Kulturna baština, IV., br. 5.-6., Split, 28. VIII. 1976., str. 7.

 

Grafike dalmatinskih gradova Joana Blaeua, Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, br. 22.-23., Zadar, 1976., str. 153-18o. (Posebni otisak).

 

Udio Jurja Dalmatinca na Foscarijevom portiku Duždeve palače u Veneciji i na srodnim izvedbama, Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, br. 22.-23-, Zadar, 1976., str. 415-427. (Posebni otisak).

 

Estetski i funkcionalni vidovi dalmatinskih primorskih naselja. U: I. kongres Saveza društava povjesničara umjetnosti SFRJ, Zbornik radova, Ohrid 1976., str. 135-142. (Posebni otisak).

 

Uloga tradicije u suvremenoj arhitekturi, Život umjetnosti, br. 24.-25., Zagreb, 1976., str. 12-31.

 

Diocletian's Palace and Robert Adam, Review, IX., Beograd, 1976., str. 33-35.

 

Moderna arhitektura u Dalmaciji, Arhitektura, XXX., br. 156.-157., Zagreb, 1976., str. 65-79. (Engleski sažetak str. IV-V).

 

Projekt arh. Vicka Andrića za uređenje pročelja i podruma Dioklecijanove palače, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, br. 2.-3., Zagreb, 1976.-1977., str. 31-73. (Posebni otisak).

 

Neobjavljeni predgovor Roberta Adama knjizi o Dioklecijanovoj palači u Splitu, Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, br. 9., Split, 1977., str. 231-248. (Posebni otisak).

 

Uloga turizma u humanizaciji i dehumanzaciji ljudskog prostora. U: Humanističke vrijednosti turizma, Zbornik radova, I. jugoslavensko savjetovanje - znanstveni skup, Zagreb, 1977., str. 137-144.

 

Muzej grada Splita. (Prilog rješavanju problema povijesne jezgre Splita). Kulturna baština, IV, br. 7-8, Split 1978., str. 8-9.

 

Hrvatski klasicistički arhitekt Vicko Andrić, II. kongres Saveza društava povjesničara umjetnosti SFRJ, Zbornik radova, Celje, 1978., str. 31-36. (Posebni otisak).

 

Nekadašnji izgled jugoistočnih zgrada na Narodnome trgu, Kulturna baština, 7.-8-, Split, 1978., str. 70-77.

 

Sedamdeset godina obrazovanja za umjetnički obrt, primijenjene umjetnosti i industrjsko oblikovanje u Dalmaciji. U: Školski centar za dekorativnu umjetnost i industrijsko oblikovanje, Split, 1978., str. 11-30.

 

Zaštita od epidemija u Splitu i okolici u prošlosti. U: Sanitarni kordon nekad i danas, Radovi simpozija u Zadru, Zagreb, 1978., str. 73-90.

 

Poljički Papalići i njihov doprinos gradu Splitu, Poljički zbornik, II., Split, 1978., str. 169-192.

 

Louis François Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782., Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 379/1978., str. 7-200. (Prijevod franc. sažetka: M. Denegri). (Prikazi: N. Jandrić: Kako nas je vidio Cassas 1782., Vjesnik, Zagreb, 21. XI. 1980., str. 7; M. Rožman: Davne slike Dalmacije i Istre L. F. Cassasa, Slobodna Dalmacija, Split, 7. I. 1981., str. 3; G. Vidan: Louis-François Cassas en Yougoslavie, Bulletin de la Société française d'étude du XVIIIe siècle, Paris, N. S., No. 37, avril 198l, p. l8; B. Lossky: Duško Kečkemet. Louis François Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782, Gazette des Beaux-Arts, Paris, Octobre 1981, p. 2l).

 

Vedute dalmatinskih gradova. Crteži iz sredine prošloga stoljeća. (Johann Högelmüller). Nedjeljna Dalmacija, Split, 26. XI. 1978., str. 16-17, 10 repr.

 

Rušenje Komunalne i Kneževe palače u Splitu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb, 4.-5./1978.-1979., str. 287-302. (Posebni otisak).

 

Arhitektura Lovre Perkovića, Život umjetnosti, Zagreb, 28./1979., str. 40-47.

 

Ekološka problematika turističkog područja. (Referat na Savjetovanju Privr. komore u Splitu), Privreda Dalmacije, XVI., br. 4., Split, 1979., str. 10.12.

 

Prvo pošumljavanje Marjana 1852. godine, Hortikultura, XLVI., br. 1., Split, 1979., str . 23-27-

 

Splitska utvrda Kamen, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Fiskovićev zbornik II., br. 22., Split, 198o., str. 120-136. (Posebni otisak).

 

Protuzakonita zabrana liječničkog djelovanja Salamona Thobija u mletačkome Splitu. (Suautor: E. Rosenzweig), Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, br. 1o., Split, 1980., str. 5-18. (Posebni otisak).

 

Vjekoslav Gangl u Splitu, Peristil, XXIII., br. 23., Zagreb, 1980., str. 137-140. (Posebni otisak).

 

Ilustracije budimpeštanskog kodeksa Arhiđakona Tome, Gunjačin zbornik, Zagreb 1980., str. 173-180. (Posebni otisak).

 

Silvije Bonacci Čiko (1893.-1966.), Život umjetnosti, br. 29-30, Zagreb, 1980., str. 135-139.

 

Centralizacija ili decentralizacija grada, Pogledi, XI., br. 4., Split, 1980., str. 37-43.

 

Plan i veduta Splita iz početka osamnaestoga stoljeća. (G. Juster), Kulturna baština, br. 11.-12., Split, 1981., str. 87-94.

 

Gdje je bio splitski geto? Kulturna baština, VIII, br. 13, Split 1982., str. 59-63.

 

Hrvatski narodni preporod u Splitu. Zbivanja i likovi. Uz 100. godišnjicu pobjede narodnjaka nad autonomašima. (Feljton u nastavcima), Vjesnik, Zagreb, 16.-3l. X. 1982.

 

Patriotski lik Ivana Rendića u doba preporoda. Mogućnosti, XXIX, br. 11-12, Split 1982., str. 1041-1049.

 

Arhitektura u primorskom krajoliku - suvremena kriza graditeljstva, Pomorski zbornik, XXI., Rijeka, 1983., str. 319-334. (Posebni otisak).

 

Lovro Perković. Nagrada za životno djelo "Viktor Kovačić" 1982. god., Čovjek i prostor, XXX., br. 5., Zagreb, 1983., (362), str. 14-17.

 

Tko je Ivan Meštrović danas. Koliko je Meštrović suvremen. Pravo mjesto za Meštrovića, Danas, II., br. 78.-80., Zagreb, 16., 23., 30. VIII. 1983., str. 49-5l, 52-54, 60-61.

 

Život i djelo Ivana Meštrovića. (Feljton, 1-56), Slobodna Dalmacija, Split, 21. X. 1983.- 12. I. 1984.

 

Umetnik svojega časa in prihodnosti. Dunajska leta Ivana Meštrovića. Večer, Maribor, br. 192, 20. VIII. 1983., str. 9.

 

Ivan Meštrović and his Work. (Prijevod N. Jovanović). Most, Zagreb, NS, 1984., br. 4, str. 3-10.

 

Associazione Dalmatica i pad Ante Bajamontija. U zborniku: Hrvatski narodni preporod u Splitu,

Znanstveni skup 1982., Split 1984., str. 75-116. (Posebni otisak).

 

Bibliografija narodnog preporoda u Dalmaciji. U zborniku: Hrvatski narodni preporod u Splitu, Znanstveni skup 1982., Split 1984., str.415-443.

 

Zdravstvo i bolnice u Splitu do drugog svjetskog rata. U: 190 godina splitske bolnice, Split, 1984., str. 13‑36.

 

Mali gradovi na Jadranu. Razvojna, funkcionalna i estetska analiza. Filozofski fakultet Zadar - OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Radovi 1983./84., Split, 1984., str. 123‑155.

 

Papalićeva palača i gotička arhitektura Jurja Dalmatinca u Splitu, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 3.-6., Zagreb, 1979.-82., str. 158-177.

 

Crteži Splita i okolice Jana Baptista van Moera iz 1858., Kulturna baština, Spit, X./1984., br. 15., str. 102-‑111.

 

Splitski predjeli. (1-28), Slobodna Dalmacija, Split, 4. I. - 5. II. 1986.

 

"Prva odlikovana dalmatinska parna destilerija" Vida Morpurga u Splitu. Kulturna baština, Split, 16/1986., str. 98-102.

 

Kipar i slikar Veljko Bodulić, Mogućnosti, Split, XXXIV/1986., br. 9-10., str. 679-680.

 

Split, grad prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Bulletin 1, Prvenstvo Evrope u atletici Split 1990., Split 1987., str. 2-5.

 

Doprinos Splita hrvatskom slikarstvu, Vjesnik, Zagreb, 9. V. 1987., str. 14-15.

 

Ivan Meštrović in der Schweiz, Hrvatska kulturna zajednica, Društvene obavijesti, Zürich, br. 41., 26. VI. 1987., str. 2-3.

 

Arhitektura Ivana Meštrovića, Adrias Zavoda za znanstveni i umjetnički rad JAZU u Splitu, Split 1/1987., str. 181-196, sl. 1-10.

 

Petar Mitrović duborezac, Kulturna baština, Split, 17/1987., str. 105-116.

 

Obnova franjevačkog samostana u Splitu, Čovjek i prostor, Zagreb, 34/1987., br. 10., str. 17.

 

Suvremena arhitektura u starom gradu, Čovjek i prostor, Zagreb, 34/1987., br. 11., str. 26-27.

 

Crteži i grafike Dioklecijanove palače Fischera von Erlacha, Peristil, Zagreb, XXX/1987., br. 30., str. 127-138.

 

Kapogosov i Meštrovićev Kaštelet u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 26/1986.-1987., str. 425-443.

 

Vlasništvo Dioklecijanove palače, Danas, Zagreb, br. 335., 19. VII. 1988., str. 38-39.

 

"Gusarov" dom u Splitu. Avangardno ostvarenje moderne arhitekture pred rušenjem, Čovjek i prostor, Zagreb, XXXV/423, 1988., br. 6., str. 17.

 

Split. (Povijest Židova u Splitu). U: Pinkas bakehillot. Encyclopaedia of Jewish Communities, Jerusalem 1988., str. 246-256. (Hebrejski).

 

Projekti obnove bolnice u Splitu u 19. stoljeću, Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, XXVI/1987., I.-II., Beograd, 1989., str. 127-140.

 

Stari splitski plakati 1891.-1989.. Katalog izložbe. (Predgovor i katalog), Split, 1989.

 

Prvo dalmatinsko dioničarsko brodogradilište, Adrias Zavoda za znanstveni i umjetnički rad JAZU u Splitu, Split, 2/1988., str. 89-103, sl. 1-4.

 

Rani crteži Ivana Meštrovića. Peristil, Zagreb, 31-32/1988.-1989., str. 243-248. (Posebni otisak).

 

Pionir hrvatskog kiparstva (Ivan Rendić), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 26. VIII. 1989., str. 12/13.

 

Turistička arhitektura u jadranskom krajoliku i povijesnoj urbanoj sredini, Pomorski zbornik, Rijeka, 27/1989., str. 417-443. (Posebni otisak).

 

Ante Kaštelančić. Skica za biografiju, Mogućnosti, Split, 37/1989., br. 56., str. 540-545.

 

Javna rasvjeta u starom dijelu Splita, Čovjek i prostor, Zagreb, XXXVI/1989., br. 9-10., str. 20-21.

 

Kiparstvo Andrije Krstulovića. Sistematizacija stvaralaštva 1937.-1987. Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet u Zadru. OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu, Radovi 4/1989., Split, str. 159-167.

 

Budućnost prošlosti grada Splita. Kulturna baština, XIV, br. 19, Split 1989., str. 207-215.

 

Doživljaj spomenika, doživljaj kulturne baštine. Kulturna baština, XIV, br. 19, Split 1989., str. 216-223.

 

O identitetu primorskih gradova, Pomorski zbornik, Rijeka, 28/199o., str. 507-527. (Posebni otisak).

 

Stari splitski fotografi. 1859.-1918., Mogućnosti, Split, 5-6/1990., str. 597-634.

 

Bivša fontana na splitskoj obali, Čovjek i prostor, Zagreb, 337/1990., br. 7-8., str. 18-19.

 

Zbivanja u Splitu i u svijetu u Kronici splitske Gimnazije 1817-1868. U: 290 godina Klasične gimnazije u Splitu 1700-1990., Split 1990., str. 209-226.

 

Suvremena umjetnost Šolte. U: Otok Šolta, Zagreb 1990., str. 77-86.

 

Fontana poput bana. Opravdana ili sporna obnova Monumentalne fontane u Splitu... Danas, Zagreb, 15. I. 1991., str. 37-39.

 

Susret s Emanuelom Vidovićem, Kulturna baština, Split, 20/1990., str. 17-26.

 

Ivan Rendić i kamen u novijem hrvatskom kiparstvu, Klesarstvo i graditeljstvo, Pučišća, II/1991., br. 1., str. 14-17.

 

Vedute dalmatinskih gradova Johanna Högelmüllera iz sredine prošlog stoljeća, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 32/1990., str. 169-178, repr. 1-24.

 

Susret Mediterana i Zagore. Kiparstvo Andrije Krstulovića. U: Andrija Krstulović. Katalog izložbe, Split 1992., str. 9-25.

 

Naša groblja nekada i danas, Klesarstvo i graditeljstvo, Pučišća, II/1991., br. 2., str.

 

Uključivanje Židova u društvenu, političku i kulturnu sredinu Splita i njihov doprinos toj sredini, Ethnologica Dalmatica, Split 1992., str. 5-10.

 

Skica za sliku Splita između dva rata, Mogućnosti, Split, XXXIX/1992., br. 8-10., str. 636-642.

 

Meštrovićevo djelo u suvremenoj umjetnosti, Hrvatska revija, Zagreb, XLII/1992., sv. 2. (166), str. 214-235.

 

Stambena arhitektura u Splitu u razdoblju između dva svjetska rata, Arhitektura, Zagreb, XLII-XLIV/1989.-1991., br. 1-3. (208-210), str. 25-27.

 

Splitski lazaret. U: 400 ljeta splitskog lazareta. 70 ljeta Zavoda za zaštitu zdravlja Split, Split Doprinos Židova povijesti Splita. U: 400 ljeta splitskog lazareta. 70 ljeta Zavoda za zaštitu zdravlja Split, Split 1992., str. 23-25.

 

Doprinos Židova povijesti Splita. U: 400 ljeta splitskog lazareta. 70 ljeta Zavoda za zaštitu zdravlja Split. Split 1992., str. 23-25.

 

Uloga umjetnosti u našim primorskim mjestima. Pomorski zbornik, Rijeka 30/1992., str. 445-468. (Posebni otisak).

 

Umjetnička djela na splitskom Sustipanskom groblju. Prilozi povijesti umjetnosti u Daklmaciji, Split 1992., br. 33, str. 601-616. (Posebni otisak).

 

Podrumi carske palače kao identitet grada. Kulturna baština, XVII., br. 22-23, Split 1993., str. 83-90. (Posebni otisak).

 

Izložbe Graditeljske, zanatlijske i umjetničke škole u Splitu. U: 100 godina Obrtničke škole u Splitu 1891-1991., Spslit 1993., str. 96-105.

 

Marmontov plan izgradnje splitske obale. Adrias, Split, 4-5/1993.-1994., str. 147-166.

 

Knjiga Roberta Adama o Dioklecijanovoj palači u obiteljskoj prepisci. Kulturna baština, 18, br. 24-25, Split 1994., str. 149-164. (Posebni otisak).

 

Počeci splitske bolnice. U: 200 godina Splitske bolnice. (Split 1994.), str. 11-23. (Obustavljeno raspačavanje).

 

Gradnja Hrvatskog općinskog kazališta u Splitu. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 37, Zadar 1995., str. 807-836. (Posebni otisak).

 

Grad sjajne tradicije. U povodu 1700. obljetnice nastanka Splita. Kulturna baština, 19, br. 26-27, Split 1995., str. 13-22. (Posebni otisak).

 

Robert Adam, Dioklecijanova palača i klasicizam. – Rober Adam, palace of Diocletian and Neoclasiciem. – Rober Adam, der Diokletianpalast und der Klassizismus. – Robert Adam, il palazzo di Diocleziano e classicismo. – robert Adam, le palais de Dioclétièn et le néo-classicisme. Predgovor pretiska: Ruševine palače cara dioklecijana u Splitu od Roberta Adama. 1764. Split 1996. Str. 7-22.

 

Židovski sabirni logori na pdručju pod talijanskom okupacijom. U: Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Zagreb 1996., str. 120-132.

 

Split slavljenik. U povodu 1700. obljetnice nastanka. Hrvatski iseljenički zvornik, 6/1995., Zagreb 1996., str., 25-44.

 

Hrvatski anciklopedist Julije Bajamonti. U: Splitski polihistor Julije Bajamonti. Zbornik radova. Split 1996., str. 7-12.

 

Das leben Christi. Holzreliefs von Ivan Meštrović. Smotra – Rundschau. Časopis hrvatsko-njemačkog društva.I/2, Zagreb 1995., str. 65-69. (Prijev. T. Tabaka).

 

O Ivanu Joki Kneževiću, slikaru i književniku. Pogovor knjizi: Joko Knežević: Moja sjećanja. Zagreb 1996., str. 337-343. (Redakcija, rječnik, pogovor).

 

Zaboravljeni Split Enza Bettize. Slobodna Dalmacija, Split 24. IX. 1996., Forum, str. 1-2.

 

Likovna animalistika. U: N. Visković: Životinja i čovjek. Split 1996., str. 126-134.

 

Split u vrijeme djetinjstva Ivana Kovačića. Predgovor knjizi: Smij i suze starega Splita. (Pretisak). Split 1996., str. 7-10.

 

Grad na Jadranu kao rezultat složenog sustava (primjer Splita). U: Grad kao složen sustav. Zagreb 1996/1997., str. 23-25.

 

Tragična sudbina Vladimira Čerine. Solinska kronika. Solin, III/27, 15. XII. 1996., str. 20-21.

 

Grad na Jadranu kao rezultat složenog sustava. U: Grad kao složeni sustav. Zagreb 1996/1997.

 

La fontana di Spalato. Atti e memorie della Societá Dalmata di Storia patria. Roma 1996, str. 199-263. (Posebni otisak).

 

Likovna animalistika u Hrvatskoj. U: N. Visković: Životinja i čovjek. Split 1996, str. 126-134.

 

Folklorni elementi u umjetnosti I. Meštrovića. Ethnologica Dalmatica, Split 6/1997, str. 89-96.

 

The ruined Sustipan Graveyard in split. U: T. Petrasov Marović – D. Kečkemet: Elegy on a Destroyed Graveyard. Zagreb-Split, 1997, str. 19-36.

 

Julije Bajamonti Croatian Encyclopaedist. U: D. Kečkemet – E. Stipčević: Julije Bajamonti, Encyclopaedist and Musician. Zagreb-Split, 1997, str. 9-28.

 

Splitske i trogirske uspomene slikara Emanuela Vidovića. Kulturna baština, Split, 1997, 20/28, str. 183-194.

 

Uloga tradicije u suvremenoj arhitekturi. (Dio studije 1976.). U: Ulrich Conrads: Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća. Zagreb 1997, str. 473-474.

 

Židovi u Splitu. U: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998, str. 316-331.

 

Likovno stvaralaštvo Joška Baice. Dubrovnik, 2-3, 1998, str. 305-310.

 

Animalistika u novijoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti. U zborniku radova: Kulturna animalistika, Split 1999, str. 122-137.

 

Grad Milna na otoku Braču. U: Prvi libar o Milnoj. Milna 1998, str. 49-56.

 

Iz pisama Grge Gamulina. Hrvatska revija, Zagreb, 48/1-2, 1998, str. 312-328.

 

Između svjetla i tame. Pjesnik i slikar Stipe Jakelić. Rival, 11/3-4, Rijeka 1998, str. 139-180.

 

Ivan Meštrović u Italiji. Rival, 11/1-2, Rijeka 1998, str. 75-101.

 

Srce mediteranskoga grada. Cicero, 2/6, Zagreb 1999, str. 29-32.

 

Obnova Dioklecijanovog vodovoda. U: Dioklecijanov akvedukt. Split 1999, str. 20-49.

 

Sjećanje na Kruna Quiena. Dubrovnik, 10/1-2, Dubrovnik 1999, str. 461-470.

 

The ruined Sustipan Graveyard. Most, The Bridge, 1-4, Zagreb 1999, str. 238-241.

 

Dopune Meštrovićevih radova u Galeriji Meštrović u Splitu. Muzeologija, 36, Zagreb 1999, str. 53-62.

 

Prijedlog izgradnje splitskog lukobrana. Građa i prikazi za povijest Dalmacije, 15, Split 1999, str. 247-269.

 

Grad Split u Shakespeareovoj Iliriji. Književna smotra, 31/112-113 (2-3), Zagreb 1999, str. 187-189.

 

Bulatova, Marmontova, Riva, Gradski park. Četiri splitske urbanističke nedoumice. Kulturna baština, Split 1999, 21/30, str. 315-329. (Posebni otisak).

 

Ivan Meštrović u Italiji. Ivan Meštrović in Italia. (Pretiskano iz "Rivala" 1998. Hrv. i tal. tekst). U: Dani Ivana Meštrovića. I giorni di Ivan Meštrović. Rim – Roma 2000, str. (14)-(41).

 

Jadranske ceste u prošlosti. (Pretiskano iz "Jadranska magistrala", 1965), Konstruktor, Split, II/1, 2-3, 2000; III/1, 2, 2001.

 

Kratki pregled povijesti Splita 1882-2000. Posljednje razdoblje austro-ugarske vladavine (1882-1918). Split uoči Velikog rata. Glas Dalmacije, Split 2000, br. 23-24, str. 30-35; br. 25-26, str. 24-32.

 

Rušenje splitskih utvrda. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 16, Split 2000, str. 425-466.

 

Prošlost Marjana. U: Marjane, naš Marjane. Split 2001, str. 12-20.

 

Društvo za zaštitu i unapređenje Marjana "Marjan". U: Marjane, naš Marjane. Split 2001, str. 29-38.

 

Bibliografija o Marjanu. U: Marjane, naš Marjane. Split 2001, str. 207- 219.

 

Ivan Rendić o Braču devetnaestoga stoljeća. Brački zbornik, 20, Supetar 2001, str. 171-181.

 

Stablo u slikarstvu Hrvatske. U Knjizi: Nikola Visković: Stablo i čovjek. Zagreb 2001, str. 606-617.

 

Pitanje originala, replika, kopija, krivotvorina, oponašanja i suvenira u skulpturi. Anali Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, XIII/XIV (1993-1994) 2001, str. 23-32.

 

Ivan Rendić pionir novijega hrvatskog kiparstva. 1-12. Slobodna Dalmacija, Split, 59/18332-18343, 8-19. II. 2002.

 

Kamen na Braču i kamen s Brača. U: Brač. Jadrankamen. Pučišća 2002, str. 69-104.

 

Pittori e scultori spalatini del secondo '900. Artecultura, Trieste. No 51, IV. 2002, str. 2002.

 

More, obale, otoci. Hrvatska revija, Zagreb, II/2, 2002, str. 67-78.

 

Split koncem 19. i početkom 20. stoljeća. Iz zapisa Splićanina Petra Antuna Paraća. Slobodna Dalmacija, Split, 1-5, 14-18. IX. 2002.

 

Žeđ za kiparstvom. (Uloga Ivana Rendića u hrvatskom kiparstvu). Vijenac, Zagreb, 10/228, 28. XI. 2002, str. 13.

 

Identitet grada Splita. Hrvatska revija, Zagreb, II/4, 2002, str. 32-39.

 

Splitski slikar Emanuel Vidović (1870-1853). Feljton 1-8. Slobodna Dalmacija, Split, 23-31. IV. 2003.

 

Tri nepoznata splitska kipara. Zefferino i Pino Grassi i Valdes Coen. Kulturna baština, 24/31, Split 2002, str. 267-280. (Posebni otisak).

 

Dvije Venecije. Hrvatska revija, 3/2, Zagreb 2003, str. 125-130.

 

Priče iz djetinjstva Vladimira Nazora. U: Nazorovi dani. Zbornik radova 1996-2002. Postira 2003, str. 119-136.

 

Židovsko groblje na Marjanu. Slobodna Dalmacije, feljton 1-3, Split 23-25. VIII. 2003, str. 78, 54, 46.

 

Skulptura na otvorenome. Slučaj Splita. U: Skulptura na otvorenome. (Program simpozija). Klanjec 2003., str. 62. (Posebni otisak

 

Meštrović, Marun, Gunjača i Povijest Hrvata. Starohrvatska prosvjeta, Split 2003., III, 30, str. 261-268.

 

Mali gradovi na Jadranu. Razvojna, funkcionalna i estetska analiza. (Pretisak). I-II. dio. Klesarstvo i graditeljstvo, Pučišća XIV/3-4, prosinac 2003., str. 41-57, XV/1-2, svibanj 2004., str. 109-122.

 

Priče iz djetinjstva Vladimira Nazora. (Pretisak). Slobodna Dalmacija, Feljton 1-7, Split 4.-10. II. 2004., str. 70, 70, 62, 70, 54, 54.

 

Počeci splitske bolnice. U: Osamdeset godina Kliničke bolnice Split. Split 2004., str. 7-14.

 

Tko je otkrio i prvi zapisao "Hasanaginicu"? Feljton 1-8, Slobodna Dalmacija, 62/19200-19207, Split 29. VII. - 6. VIII. 2004., str. 70, 70, 70, 54, 54, 54, 77, 62.

 

Slikar tragičnog osjećaja života. (Ljubo Ivančić). Hrvatska revija, 4/4, Zagreb 2004., str. 103-106.

 

Likovne priredbe u okviru Splitskog ljeta. U: 50 Splitskih ljeta 1954.-2004. Split 2004., str. 100-200; engl. 201-202.

 

Bibliografija Duška Kečkemeta 1996.-2004. Kulturna baština, 32, Split 2005., str. 13-24. (Posebni otisak).

 

Rabinske obitelji u židovskoj zajednici Splita. Ha-kol, Zagreb, 87, II. 2005., str. 36-38.

 

Tradicija gradnje bračkih bunja. Slobodna Dalmacija, Feljton, Split 3. - 9. VI. 2005.

 

Crkvica i eremitaža Sv. Jere na marjanu. Slobodna Dalmacija, Feljton, Split 7. - 11. VIII. 2005.

 

Grga Novak, povjesničar Splita. (Uvod u knjigu G. Novak: Povijest Splita, I, Split 2005., str. 5-8)

 

Identitet Splita u odnosu na identitet Dalmacije, Hrvatske i Europe. U: Nacionalni i kulturni identitet Hrvatske... Split 2005., str. 127-138.

 

O zidanju neobrađenim kamenom. Klesarstvo i graditeljstvo, Pučišća 17/br. 1-2, 2006., str. 22-28.

 

Ivan Meštrović i Nikola Tesla. Mogućnosti, Split 53/7-9, 2006., str. 135-141.

 

Pohvala splitskoj vodi. Hrvatska revija, 6/4, Zagreb, 2006., str. 86-92.

 

Doprinos Židova povijesti Splita. Welcome to Split, 7, 2006., str. 49-54.

 

Skulpture na otvorenome. Anali Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec 2006., 21-25, str. 465-470.

 

Kamene poljske gradnje na Braču. Brački zbornik, 22, Supetar-Split 2007., str. 495-508.

 

Lo scultore Ivan Rendić. U: I Croati a Trieste. Trieste 2007., str. 179-190.

 

Izgradnja splitske luke i obale u 19. stoljeću. U: Luke istočnog Jadrana. Orebić 2006., str. 419-425. (Posebniotisak).

 

Sustipanske grobnice. Kulturna baština, 34, Split 2007., str. 389-406. (Posebni otisak).

 

Rekvijem za splitsku rivu. Kulturna baštia, 34, Split 2007., str. 409-416. (Posebni otisak).

 

Doprinos maršala Marmonta izgradnji Splita. U: Francuska i Jadran (1806-1814). Split 2007., str. 117-126.

 

O doseljenju u Solin i nekim prezimenima doseljenika. U: L. Katić: Naseljenje Solina. Split 2007., str. 105-107.

 

Moje bavljenje poviješću splitskih Židova. Ha-kol, Zagreb, br. 109, V-VI. 2007., str. 49-51.

 

Palma, bor, pelegrinka. Klesarstvo i graditeljstvo, 18/3-4, Pučišća 2007., str. 57-63.

 

Rekvijem za splitsk groblje Sustipan. Hrvatska revija, VIII/3, Zagreb 2008., str. 66-70.

 

Glavni oltar crkve Sv. Dominika u Splitu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 41, Split 2005.-2007., str. 437-447.

 

 

 

 

 

ČLANCI (ZNANSTVENI, STRUČNI, KRITIČKI, POPULARNI)

 

 

 

Gladstone i Rendić, Slobodna Dalmacija, Spit, 10. II. 1951.

 

Sačuvajmo barem ostatke gradskih bedema, Slobodna Dalmacija, Split, 26. V. 1951.

 

Predstraže Splita u borbi s Turcima, Slobodna Dalmacija, Split, 26. V. 1951.

 

Kritično stanje splitskih arhiva, Slobodna Dalmacija, Split, 31. VI. 1951.

 

Stanovništvo Splita kroz stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 10. VIII. 1951.

 

Split prije sto godina, Slobodna Dalmacija, Split, 17. VIII. 1951.

 

Majstor Juraj Dalmatinac, Urbanizam i arhitektura, br. 5.-6., Zagreb, 1951., str. 77-82.

 

Emanuel Vidović. Povodom 80-godišnjice rođenja, Književni Jadran, Split, 1. I. 1952., str. 8.

 

Djela Jurja Dalmatinca u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 20. II. 1952.

 

Muzej grada Splita, Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih radnika NRH, I., br. 5.-6-, str. 37-39.

 

Vlaho Bukovac. Povodom tridesetogodišnjice smrti, Slobodna Dalmacija, Split, 19. VII. 1952.

 

Tragični lik Petra Mitrovića, Slobodna Dalmacija, Split, 19. XII. 1952.

 

Zaboravljeni Rendić, Slobodna Dalmacija, Split, 29. XII. 1952.

 

Da li je u Zadru živio i umro Luj XVII.? Slobodna Dalmacija, Split, 16. II. 1953.

 

Najtajanstveniji stanovnik Splita. Tko je bio konte Kinski? Slobodna Dalmacija, Split, 19. II. 1953.

 

Splićanin Franjo Suppè, Slobodna Dalmacija, Split, 25. II. 1953.

 

Kako je jedan Dalmatinac postao kralj, Slobodna Dalmacija, Split, 13. III. 1953.

 

Spilja i crkvica sv. Jere na Marjanu, Slobodna Dalmacija, Split, 17. III. 1953.

 

Jaroslav Čermak. Slikar naših krajeva. Povodom 75-godišnjice smrti, Slobodna Dalmacija, Split, 24. III. 1953.

 

Splitski slikar Vicko Draganja, Slobodna Dalmacija, Split, 9. V. 1953.

 

Podzemlja cara Dioklecijana, Slobodna Dalmacija, Split, 6. VI. 1953.

 

Uspomeni Emanuela Vidovića, (Nekrolog), Slobodna Dalmacija, Split, 8. VI. 1953.

 

Kavanjinu u posjete, Slobodna Dalmacija, Split, 27. VI. 1953.

 

Anegdote o Ivanu Rendiću u Zagrebu, Slobodna Dalmacija, Split, 2. . 1953.

Anegdote o Ivanu Rendiću u Trstu, Slobodna Dalmacija, Split, 21., 23. IX. 1953.

 

Školovanje i prva djela Ivana Meštrovića u Splitu. Povodom 70-godišnjice rođenja, Slobodna Dalmacija, Split, 21. X. 1953.

 

Anegdote o Ivanu Rendiću, Slobodna Dalmacija, Split, 24. X. 1953.

 

Stara splitska luka, Slobodna Dalmacija, Split, 24. XI. 1953.

 

Prilog diskusiji o postavljanju Grgura Ninskog, Slobodna Dalmacija, Split, 26. XI. 1953.

 

Nazivi splitskih ulica i predjela, Slobodna Dalmacija, Split, 4. XI. 1953.

 

Krovovi staroga grada, Slobodna Dalmacija, Split, 5. XII. 1953.

 

Galerija slika Emanuela Vidovića, Slobodna Dalmacija, Split, 10. XII. 1953.

 

Moda ili kič, Slobodna Dalmacija, Split,7. I. 1954. (Reagiranje: U pitanju je način..., Slobodna Dalmacija, Split, 13. I. 1954.).

 

Splitski kinematografi i njihova publika, Slobodna Dalmacija, Split, 13. II. 1954. (Odgovor M. Jajčanina, Slobodna Dalmacija, Split, 19. II. 1954.).

 

O filmskoj publici i flmskoj kritici, Slobodna Dalmacija, Split, 27. II. 1954.

 

Novi splitski spomenik. (I. Meštrović: Majka i dijete), Slobodna Dalmacija, Split, 2o. III. 1954.

 

Naučne publikacije splitskih muzeja, Slobodna Dalmacija, Split,10. IV. 1954.

 

Stari Split u opisima stranih putnika, Slobodna Dalmacija, Split, 1. V. 1954.

 

Stari i novi Kaštelet. U povodu uređenja galerije Meštrovićevih drvenih reljefa, Slobodna Dalmacija, Split, 29. V. 1954.

 

Povodom smrti Vladimira Becića, Slobodna Dalmacija, Split, 11. VI. 1954.

 

Suvremeni muzeji, Slobodna Dalmacija, Split, 23. VI. 1954.

 

Mogućnost iskorištavanja splitskih Prokurativa u izložbene svrhe, Čovjek i prostor, I., br. 10., Zagreb, 1. VII. 1954.

 

Deset stilova arhitekture jednoga grada, Čovjek i prostor, I., br. 19., Zagreb, 15. XII. 1954.

 

S puta po Italiji, Slobodna Dalmacija, Split,   28. XI. 1955.

 

Muzej grada Splita. U: Kulturna panorama Split, Vjesnik, Zagreb, 6. I. 1856., str. 7.

 

Trideset godina Salona Galić, Slobodna Dalmacija, Split,  6. I. 1956.

 

Jedna tragična avantura Marka Marulića. (Crteži: Petar Zrinski). Slobodna Dalmacija, Split, 29. - 31. III., 2. - 4. IV. 1956.

 

Muzej grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,    29. XI. 19958.

 

Sačuvati središnji dio groblja na Sustipanu, Slobodna Dalmacija, Split,   11. III. 1959.

 

Ćiro Čičin-Šain. (Nekrolog), Slobodna Dalmacija, Split,   5. II. 1960.

 

Suvremena arhitektura u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,   6. II. 1960.

 

Posmrtno slovo na grobu Ćira Čičin-Šaina. Bibliografija knjiga, naučnih radova i istaknutijih feljtona Ć. Čičin-Šaina, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, IX., br. 2., Zagreb, 1960., str. 39-40.

 

Ljepota i intimnost ulične rasvjete, Slobodna Dalmacija, Split,   14. I. 1961.

 

200 godina jedne splitske kavane, Slobodna Dalmacija, Split,   21. I. 1961.

 

Neboderi ili suvremeni kampanilizam, Slobodna Dalmacija, Split,   28. I. 1961.

 

Slikoviti ambijenti splitske okolice, Slobodna Dalmacija, Split,   4. III. 1961.

 

Suvremena reprodukcija umjetnosti, Slobodna Dalmacija, Split,15. IV. 1961.

 

Muzeji i publika, Slobodna Dalmacija, Split, 22. IV. 1961.

 

Tri mišljenja o arhitekturi ekspres-restorana "Central". Slobodna Dalmacija, Split, 4. XI. 1961.

 

Juraj Dalmatinac majstor šibenske katedrale, Slobodna Dalmacija, Split, 29. XI. - 1. XII. 1961.

 

Vid Morpurgo, Jevrejski almanah, Beograd, 1961.-1962., str. 58-67.

 

Projektiranje građevina u splitskoj luci, Slobodna Dalmacija, Split, 13. I. 1962.

 

Ivan Meštrovič i naša umjetnost, Slobodna Dalmacija, Split, 27. I. 1962.

 

Živa i mrtva umjetnost. (Stvaraoci i potrošači), Slobodna Dalmacija, Split, 17. II. 1962.

 

Narodna zastava nad splitskom vijećnicom. 80-godišnjica pohrvaćenja splitske općine (1882.-1962.), Slobodna Dalmacija, Split, 1.-2. V. 1962.

 

Arhitektura - industrija ili umjetnost? (Kritika nametljivih dogradnji u Splitu), Slobodna Dalmacija, Split, 5. V. 1962.

 

Da li je Split velegrad? Slobodna Dalmacija, Split, 29. IX. 1962.

 

Osuvremenjena graditeljska baština. Povodom prvog jugoslavenskog savjetovanja o urbanizmu i zaštiti spomenika kulture u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 29. XI. 1962.

 

Intimni profil Splita. Revija amaterskih filmova Kino kluba Split, Slobodna Dalmacija, Split, 6. II. 1963.

 

Spomenici kulture i turizam, Slobodna Dalmacija, Split, 30. V. 1963.

 

Meje dio parka Marjana ili dio stambenog Splita? Slobodna Dalmacija, Split, 1. XII. 1963.

 

Dujam Mikačić i narodni preporod u Splitu. Predgovor knjizi: J. Kortšek: Dujam Mikačić, Split 1963, str. 5-7.

 

Jedan historijski spomenik je nestao. Povodom uklanjanja dijela pločnika na splitskom Narodnom trgu, Slobodna Dalmacija, Split, 8. IV. 1964.

 

Kultura i turizam, Slobodna Dalmacija, Split, 17. VII. 1964.

 

Karmelo Štambuk. (Nekrolog), Slobodna Dalmaciji, Split, 21. X. 1964.

 

Sto sedamdeset godina stare splitske bolnice. Slobodna Dalmacija, Split, 21. XI. 1964. (Kritike: I.Mrkušić, Slobodna Dalmacija, 17. XII. 1964., 13. I. 1965.; Odgovor: Slobodna Dalmacija, 21. XII. 1964.).

 

Dioklecijanova palata u Splitu i britanski arhitekt Robert Adam. Jedna knjiga - začetnik arheologije, Politika, Beograd, 22. XI. 1964.

 

O naučnoj i romantičnoj historiji. (Polemika s I. Mrkušićem), Slobodna Dalmacija, Split, 20. I. 1965.

 

Zapostavljena provincija. (O neosvrtanju listova većih središta na kulturna zbivanja u pokrajini), Telegram, Zagreb, 12. II. 1965.

 

Uloga kustosa u suvremenom muzeju, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 5., Zagreb, 1965., str. 138-140.

 

Amaterski film - avangardni film, Studentska i omladinska tribina, Split, 25. X. 1965.

 

U povodu splitskih razgovora. (Reagiranja na anketu o kulturi). Vjesnik, Zagreb, 8. IV. 1966.

 

Splitska škola amaterskog filma, Studentska i omladinska tribina, Split, 25. V. 1966.

 

Vrijednosti skrivene od očiju, Spomenici i turizam, Slobodna Dalmacija, Split,    20. VIII. 1966.

 

London: spomenici, muzeji, galerije. Utisci s putovanja po Velikoj Britaniji, Slobodna Dalmacija, Split,   29. X. 1966.

 

London Roberta Adama. Utisci s putovanja po Velikoj Britaniji, Slobodna Dalmacija, Split,   28.-30. XI. 1966.

 

Izgled Splita 1666. godine. Povodom 300-godišnjice plana i veduta Splita inž. Josipa Santinija, Slobodna Dalmacija, Split,   28. XII. 1966.

 

Moderni London. Utisci s puta po Velikoj Britaniji, Slobodna Dalmacija, Split,   21. I. 1967.

 

Parkovi Splita, Slobodna Dalmacija, Split,   14. II. 1967.

 

Smrt Vinka Brajevića, Telegram, Zagreb, 24. II. 1967.

 

Kulturne ustanove, spomenici i turistička propaganda, Slobodna Dalmacija, Split,   25. III. 1967.

 

Je li Juraj Dalmatinac dio naše suvremene kulture? Telegram, Zagreb, 16. VI. 1967.

 

Gradovi bez oduška. Za humanizaciju suvremenog urbanizma, Telegram, Zagreb, 7. VII. 1967., str. 5.

 

Za galeriju slika Emanuela Vidovića, Slobodna Dalmacija, Split,   22. VII. 1967.

 

"Sačuvati slobodu, obnoviti domovinu i obraniti je od bilo koga", Suvremeni opis potresa u Dubrovniku 1667. godine, Telegram, Zagreb, 18. VIII. 1967., str. 8.

 

Kako je lijepa bila splitska luka, Telegram, Zagreb, 25. VIII. 1967., str. 5.

 

O budućoj namjeni starog Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  27. I. 1968.

 

Jesu li ostaci splitskog lazareta spomenik? Slobodna Dalmacija, Split,   9. III. 1968.

 

O novim nazivima ulica. Poslije 1913. g. prva sistematska revizija. Sačuvana prošlost, Slobodna Dalmacija, Split,   11., 12. IV. 1968.

 

Upoznajemo vas s novim nazivima ulica, Slobodna Dalmacija, Split,   13., 15.-20., 22.-27. IV. 1968. (Kritike: M. Šimundić, Vjesnik, Zagreb, 16. X. 1968.; B. Buljan, Vjesnik, Zagreb, 19. X. 1968., str. 6; I. Mrkušić, Hrvatski književni list, Zagreb, I., br. 9, XII. 1968., str. 12; S. Vuković, Hrvatski književni list, I., br. 9, XII. 1968., str. 12; V. Kersnik, Vjesnik, 18. I. 1969.; M. Slivar, Hrvatski književni list, II., br. 10, 31. I. 1969., str. 11; Danica, Chicago, 1969.; Odgovor: D. Kečkemet. Vjesnik, Zagreb, 26. X. 1968).

 

SOS za jadransku obalu. Možemo li naše primorske urbane i prirodne ambijente prepustiti stihijskom nagrđivanju, Telegram, Zagreb, 19. VII. 1968.

 

Spomenici kulture u opasnosti, Telegram, Zagreb, 16. VIII. 1968., str. 2.

 

Za romantičnu ili naučnu historiografiju, Hrvatski književni list, I., br. 9., Zagreb, 1968., str. 12. (Kritike: I. Mrkušić, Hrvatski književni list, Zagreb, II., br. 10, 31. I. 1969., str. 10-11; B. Zelić, Hrvatski književni list, II., br. 11, 28. II. 1969., str. 10; Odgovori: D. Kečkemet, Hrvatski književni list. II., br. 10, 31. I. 1969., str. 11; Hrvatski književni list, II., br. 12, IV. 1969., str. 10).

 

Nagrđena rivijera. Poljičko primorje potpuno upropašteno. Da li se može sačuvati ljepota kaštelanske rivijere? Slobodna Dalmacija, Split,   19. X. 1968.

 

Rikard Katalinić-Jeretov. U povodu stogodišnjice rođenja, Slobodna Dalmacija, Split,   8. I. 1969.

 

O javnim spomenicima. Splitske teme, Slobodna Dalmacija, Split,   1. II. 1969.

 

Antun Zupa. (Nekrolog), Slobodna Dalmacija, Split,   21. IV. 1969.

 

Pjesnikovi splitski dani. Povodom 20-godišnjice smrti Vladimira Nazora, Slobodna Dalmacija, Split,   l8.VI. 1969.

 

Zakašnjeli jubilej. U povodu 120-godišnjice rođenja Ivana Rendića, Slobodna Dalmacija, Split,   23. VIII. 1969.

 

Ivan Rendić prvi moderni hrvatski kipar. U povodu 12o-godišnjice rođenja, Telegram, Zagreb, 29. VIII. 1969.

 

Joza Kljaković. (Nekrolog), Slobodna Dalmacija, Split,   18. X. 1969.

 

Ružimo stara naselja i ljepote Jadrana, Borba, Beograd, 14. I. 1970., str. 11.

 

Grga Antunac - majstor mramora. (Nekrolog), Slobodna Dalmacija, Split,   21. I. 1970.

 

O socijalnoj ili nesocijalnoj umjetnosti. (Odgovor na članak B. Jelenića, Gdje, Split, 4. XI. 1969., str. 14, br. 6, str. 13).

 

Ključne teškoće kulture: investicije i kadrovi, Slobodna Dalmacija, Split,   21. III. 1970.

 

Učestale krađe umjetnina po dalmatinskim crkvama i muzejima, Slobodna Dalmacija, Split,   21. III. 1970.

 

Živa umjetnost slikara Emanuela Vidovića. U povodu stote godišnjice rođenja, Slobodna Dalmacija, Split,   24. XII. 1970.

 

Film i kinematografija danas. Da li su film i kinematografija u krizi? Ima li film šanse da preživi konkurenciju televizije? I.-II., Slobodna Dalmacija, Split,   26., 27. II. 1971., str. 4, 3.

 

Gajo. F. Bulat u preporodu Splita i Dalmacije. U povodu proslave 70. obljetnice smrti Gaje Bulata i 80. obljetnice postavljanja kamena temeljca splitskog teatra, Slobodna Dalmacija, Split,   3. IV. 1971., str. 3.

 

Nemar i neimaština. Da li su spomenici kulture lokalne ili nacionalne vrijednosti? Hrvatsko sveučilište, Zagreb, 22. IV. 1971., str. 7.

 

Simbol borbe Hrvata protiv germanizacije. U povodu 300. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskoga i Krste Frankopana, Slobodna Dalmacija, Split,   28., 29. IV. 197l.

 

Pouke Pariza. Šetajući Parizom, a misleći na Split, Slobodna Dalmacija, Split,   22. V. 197l.

 

Slikar Ante Kaštelančić, Nedjeljna Dalmacija, Split, 20. VI. 197l., str. 13.

 

Umjetnik vječitih suprotnosti. U povodu devedesete objetnice rođenja Pabla Picassa, Slobodna Dalmacija, Split,   23. X. 1971., str. 3.

 

Uvod u slikarstvo Jakova Pavića, Nedjeljna Dalmacija, Split, 24. X. 1971., str. 12-13.

 

Marko Marulić Splićanin. U povodu 450. obljetnice prvog izdanja "Judite"... Slobodna Dalmacija, Split,4. XII. 1971., str. 3.

 

Split u vrijeme djetinjstva Ivana Kovačića. U: Ivan Kovačić: Smij i suze starega Splita, Split, 1971., str. 7-10.

 

Pastorče Splićana. U povodu 25. obljetnice Muzeja grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,8. I. 1972.

 

Kuća spomenik pred rušenjem. (Katićeva kuća), Slobodna Dalmacija, Split,20. I. 1972.

 

Marko Marulić i Split njegova doba. (Tekst predavanja u Povijesnom muzeju Hrvatske), Predavanja 26., Zagreb, 2. III. 1972.

 

Urbana vrednota ili građevni teren. U povodu najnovije izgradnje na splitskom lukobranu, Slobodna Dalmacija, Split, 22. IV. 1972.

 

Requiem za bijelu flotu, Slobodna Dalmacija, Split, 23. IV. 1972., str. 10.

 

Slikar Antun Zupa. Skica za biografiju, Nedjeljna Dalmacija, Split, l. V. 1972., str. 15.

 

Rasprodaja baštine. Prisustvujemo svakodnevnom uništavanju, raznošenju i prodaji bezbrojnih spomenika naše prošlosti, Slobodna Dalmacija, Split, 24. VI. 1972., str. 3.

 

Svjesno samouništavanje. Sudbina Meja - Stambena ili hotelska četvrt? U povodu Urbanističkog projekta Marjana, Nedjeljna Dalmacija, Split, 19. XI. 1972., str. 8-9.

 

Na tlu bogate kulturne tradicije. U: Škola za primijenjene umjetnosti u Splitu 1947.-1972., Split 1972., str. 3-4.

 

Javna rasvjeta starih gradova, I.-II., Telegram, br. 67. (583.), br. 68. (584.), 12. I. 1973., str. 5, str. 9.

 

Bez krova nad glavom. Splitske kulturne ustanove i njihove zgrade, I., Nedjeljna Dalmacija, Split, 11. II. 1973., str. 18.

 

Što je s povijesnim građevinama? Splitske kulturne ustanove i njihove zgrade, II., Nedjeljna Dalmacija, Split, 18. II. 1973., str. 18.

 

Briga za grad, nebriga za građanina. U povodu koncepcije Generalnog urbanističkog plana Splita, Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. II. 1973., str. 8-9.

 

Pohvala starome kazalištu. Prilog diskusiji i obnovi splitskog kazališta. Mogućnost sklada tradicionalnog i suvremenog, Nedjeljna Dalmacija, Split, 11. III. 1973., str. 12.

 

Zamisao koju treba ostvariti. Samoupravna interesna zajednica za kulturu, Slobodna Dalmacija, Split, 30. IV.- 2. V. 1973., str. 6.

 

Nafta prijeti Jadranu? Zaštita čovjekove okoline, I., Nedjeljna Dalmacija, Split, 11. XI. 1973., str. 15.

 

Gordijski čvor automobilizma. Zaštita čovjekove okoline, II., Nedjeljna Dalmacija, Split, 18. XI. 1973., str. 11.

 

Sve smeće našega grada. Zaštita čovjekove okoline, III., Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. XI. 1973., str. 15.

 

Solinske starine - naša stramota, Čovjek i prostor, Zagreb, XX/1973., br. 11. (248), str. 14-15.

 

Skulpture u slobodnom prostoru. Je li ostvariva zamisao "Parka skulpture" u Splitu? Nedjeljna Dalmacija, Split, 13. I. 1974., str. 13.

 

Realne osnove. Mogućnosti osnutka i perspektive filmskog poduzeća u Splitu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 10. II. 1974.

 

Čija je Dioklecijanova palača. Beč i don Frane Bulić. Uvjeti obnove, Nedjeljna Dalmacija, Split, 17., 24. III. 1974.

 

Koliko je Split gostoljubiv grad? Desetkovane javne usluge, Nedjeljna Dalmacija, Split, 31. III. 1974., str. 14.

 

U spomen slikara Rudolfa Bunka. Umjetnik istaknutoga kvaliteta, Slobodna Dalmacija, Split, 13. VII. 1974., str. 6.

 

Muzej povijesne i kulturne baštine našeg grada. (Muzej grada Splita), Kulturna Baština, II., br. 2., Split, 1974., str. 2-5.

 

Povijesni pregled predjela Bačvice. U: Bačvice, jučer - danas - sutra, Split 1974., str. 1-4.

 

Život Marka Marulića Splićanina. Bolest i smrt. (Pretisak iz Nedjeljne Dalmacije), Novo doba, Sydney, 18.-24. III. 1975., str. 12.

 

Stari gradski ambijenti u opasnosti, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 2.-3. XI. 1975.

 

Prijedlog za mrežu kompleksnih muzeja u Dalmaciji. U: Prijedlog mreže muzejsko-galerijskih ustanova u SR Hrvatskoj, III. knj., Zagreb, 1975., str. 40-53.

 

Glazbeno obrazovanje - doprinos kulturi grada. U: 1945-1975. Muzička škola "Josip Hatze" - Split, Split, 1975., str. 26-27.

 

Juraj Dalmatinac u Splitu. U povodu petstote obljetnice smrti, Kulturna baština, III., br. 3-4., Split, 1975., str. 3-9.

 

Splitski teatar i njegove nevolje, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 4.-5- I. 1976.

 

Kipovi na Mejama! (Za park skulptura u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 20. IV. 1976., str. 11.

 

Prošlost i budućnost Marmontove ulice, Slobodna Dalmacija, Split, 19. VI. 1976., str. 8.

 

Inž. arh. Dinko Vesanović: Zgrada zavoda za mentalno nedovoljno razvijenu djecu u Vrlici, Nedjeljna Dalmacija, Split, 20. VI. 1976., str. 12.

 

Turistički kompleks "Babin Kuk" u Dubrovniku, Nedjeljna Dalmacija, Split, 27. VI. 1976., str. 12.

 

Sjaj i bijeda palače Zlendić, Nedjeljna Dalmacija, Split, 11. VII. 1976., str. 11.

 

Splitska riva vraćena pješacima, Vjesnik, Zagreb, 8. VIII. 1976., str. 7.

 

Suvremenost i tradicija u arhitekturi Lovre Perkovića, Vjesnik, Zagreb, 10. VIII. 1976., str. 11.

 

Nova splitska bolnica, Nedjeljna Dalmacija, Split, 15. VIII. 1976.

 

Umjetnički lik Ante Kaštelančića. Radosni doživljaji stvarnosti, Slobodna Dalmacija, Split, 30. X. 1976., str. 7.

 

Dječji vrtić "Marjan" (V. Grospić), Nedjeljna Dalmacija, Split, 7. XI. 1976., str. 12.

 

Posljednji kipar antičke ljepote. Uz 30-godišnjicu smrti kipara Dujma Penića, Vjesnik, Zagreb, 9. XI. 1976., str. 13.

 

Poslijepodne jednog slikara. Nagrađeni umjetnici - Ante Kaštelančić, Vjesnik, Zagreb, 23. XI. 1976., str. 13.

 

Simbol terora i otpora. Spomenik političkim zatvorenicima u Splitu. (Kipar Ž. Radmilović), Slobodna Dalmacija, Split, 4. XII. 1976., str. 6.

 

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. (Arh. M. Kauzlarić), Nedjeljna Dalmacija, Split, 12. XII. 1976., str. 12.

 

Novogodišnje želje Splićana 1851., Nedjeljna Dalmacija, Split, 2. I. 1977., str. 12.

 

Vladimir Grospić: Osnovna škola "Kman I", Nedjeljna Dalmacija, Split, 9. I. 1977., str. 12.

 

"Projekt-biro": Tvornica "Elektron", Ravne njive, Nedjeljna Dalmacija, Split, 16. I. 1977., str. 12.

 

Dinko Kovačić: Ulica Dinka Šimunovića u Splitu 3, Nedjeljna Dalmacija, Split, 27. II. 1977., str. 12.

 

Kolja Kuzmanić: Fakultet građevnih znanosti, Nedjeljna Dalmacija, Split, 6. III. 1977, str. 12.

 

Ante Svarčić: Ulica Ruđera Boškovića u Splitu 3, Nedjeljna Dalmacija, Split, 13. III. 1977., str. 12.

 

Humani i estetski pristup. (Sveučilišna ulica u Splitu 3), Vjesnik, Zagreb, 15. III. 1977., str. 12.

 

Čija je Salona? SOS za baštinu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 20. III. 1977., str. 4.

 

Šaka u oko ili rasprodaja Marjana? (Stambena izgradnja na Mejama), Vjesnik, Zagreb, 17. IV. 1977., str. 5.

 

Splitsko polje - nepoznanica Splićana. Apsurdi urbanizacije, Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. IV. 1977., str. 5.

 

Veliki majstor vizionarstva. U povodu smrti Miljenka Stančića, Slobodna Dalmacija, Split, 24. V. 1977., str. 9.

 

Stambeno-trgovinski blok u zadarskoj luci, Nedjeljna Dalmacija, Split, 5. VI. 1977., str. 12.

 

Kulturni, prosvjetni i znanstveni doprinos prof. Andre Jutronića. In memoriam, Slobodna Dalmacija, Split,18. VI. 1977., str. 7.

 

Zakrčene obale, ugroženi spomenici. (Automobilska invazija na Jadran), Vjesnik, Zagreb, 5. VII. 1977., str. 11.

 

Rijeka i dolina Žrnovnice u Regulacijskome planu Splita. Protiv nasilja betona, Nedjeljna Dalmacija, Split, 14. VIII. 1977., str. 6.

 

Arh. Jerko Rošin: Hotel "Kaktus" u Supetru, Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. IX. 1977., str. 12.

 

Stambeno naselje "Zlatni potok" u Supetru, Nedjeljna Dalmacija, Split, 16. X. 1977., str. 12.

 

Vladimir Grospić: Studentski dom u Spinutu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 30. X. 1977., str. 12.

 

Groblje - spomenik prošlosti. (Kaštel-Sućurac), Vjesnik, Zagreb, 30. X. 1977., str. 11.

 

Prvo splitsko javno kupalište, Nedjeljna Dalmacija, Split, 18. XII. 1977., str. 6.

 

Zadužbina Konrada Adenauera u St. Augustinu u Zapadnoj Njemačkoj djelo arhitekta Vojina Tatića i Ive Ruića, Čovjek i prostor, XXIV, br. 12. (297), Zagreb, 1977., str. 22.

 

Širenje kino-amaterske djelatnosti. (Počeci djelovanja Kino-kluba u Splitu). U: 25 godina Kino kluba "Split", Split 1977., str. 20-21.

 

Slikarska arhitektura Matka Trebotića, Čovjek i prostor, XXIV, br. 289., Zagreb, str. 26-27.

 

Stevan Bjegović: Tvornica u Kninu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 15. I. 1978., str. 12.

 

Stara slikovnica grada. (Stare fotografije Splita s opisnim legendama), Slobodna Dalmacija, Split, 17., 18., 21., 30. III.; 1., 6., 13., 17., 24. IV.; 4., 5., 6., 8., 10. V. 1978.

 

Grad nisu palme. Gost kritičar. (Kritika predstavljanja naših gradova na televiziji), Večernji list, Zagreb, 24. III. 1978., str. 31.

 

S. i P. Marušić: Stambeni sklop u Zadru, Nedjeljna Dalmacija, Split, 26. III. 1978., str. 12.

 

In memoriam. (Nekrolog A. Jutroniću. Pretiskano iz Slobodne Dalmacije 18. VI. 1977.), Sidro, III., br. 3., Sumartin, 1978., str. 26-27.

 

Plodni život posvećen Splitu. U povodu 90. godišnjice života dra Grge Novaka, Slobodna Dalmacija, Split, 8. IV. 1978., str. 8.

 

Kolijevka umjetnika i oblikovatelja. Sedam desetljeća škole za umjetnički obrt, primijenjenu umjetnost i industrijsko oblikovanje u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 11. IV. 1978., str. 12.

 

Ante Svarčić: Paviljon na plaži hotela Duilovo, Nedjeljna Dalmacija, Split, 7. V. 1978., str. 12.

 

Jerko Marasović: Osnovna škola u Klisu. (Dopuna Nedjeljna Dalmacija, Split, 21. V. 1978.), Nedjeljna Dalmacija, Split, 14. V. 1978., str. 12.

 

Stare razglednice Splita. (Razglednice Splita s opisnim legendama), Nedjeljna Dalmacija, Split, 30. VII.; 20. VIII.; 3., 17. IX.; 1., 15., 22. X. 1978.

 

Pohvala Velom Varošu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 28. V. 1978., str. 12.

 

Split u putopisu Evlije Čelebije, Mogućnosti, XXV., br. 5, Split, 1978., str. 584-590.

 

Plažni objekt hotela Duilovo u Splitu (arh. A. Svarčić), Čovjek i prostor, XXV., br. 6., Zagreb, 1978. (303), str. 13.

 

Tisuću godina Pjace. U povodu najnovijih arheoloških nalaza na Narodnom trgu u Splitu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 23. VII. 1978., str. 12.

 

Tisuću godina Pjace. (Pretiskano iz Nedjeljne Dalmacije), Naše novine, Waterloo (Australija), 14. VIII. 1978., str. 14.

 

Vašar taštine. (Anketa: Kuda idu sprovodi? Pokop dobrog ukusa), Nedjeljna Dalmacija, Split, 24. IX. 1978., str. 6.

 

Posljednji dani splitskih Židova. U povodu 35. godišnjice odvođenja splitskih Židova u koncentracione logore, Slobodna Dalmacija, Split, 14. X. 1978. str. 7. (Prikaz: Dr. Duško Kečkemet: Posljednji dani splitskih Jevreja, Bilten Hitahduta Olej Jugoslavije, 15. II. 1980.).

 

Povijest Splita. Uvodna riječ na promociji drugog izdanja "Povijesti Splita" akademika dra Grge Novaka, Slobodna Dalmacija, Split, 2. XII. 1978., str. 7.

 

Robne kuće - hramovi suvremene civilizacije? Vjesnik, Zagreb, 5. XII. 1978., str. 11.

 

Susret s Vidovićem. U povodu 25. obljetnice smrti, Vjesnik, Zagreb, 21. XII. 1978., str. 6.

 

Dojmovi Bernarda Shawa o Splitu, Kulturna baština, Split, 7.-8/1978., str. 104-105.

 

Blago kralja Murata zakopano u Splitu? Tragom triju pisama... Nedjeljna Dalmacija, Split, 4., 11. II. 1979., str. 24.

 

Urbanističke vrijednosti splitske rive, Slobodna Dalmacija, Split, 3. III. 1979., str. 6.

 

Grad ne nastaje pribrajanjem stanovnika. U anketi: Kakav je Split grad? Šarm i paradoksi grada u razvoju, Slobodna Dalmacija, Split, 17. III. 1979., str. 6.

 

Vile - kulturna baština, Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. III. 1979., str. 12.

 

Vrijednost prvenstveno urbanistička. U anketi: Splitska riva sutra, Slobodna Dalmacija, Split, 31. III. 1979., str. 6.

 

Slikar jučerašnjeg Splita. Uz 10.godišnjicu smrti slikara Antuna Zupe, Slobodna Dalmacija, Split, 21. IV. 1979., str. 6.

 

Stara dalmatinska slikovnica. (Razglednice i fotografije dalmatinskih gradova s uvodom i opisnim legendama), Nedjeljna Dalmacija, Split, 19., 26. VIII.; 2., 9., 16., 23. IX. 1979.; 25. V.; 8. VI.; 20. VII.; 31. VIII.; 7, 21., 28. XII. 1980.; 11. I.; 26.IV. 1981.

 

Parcijalna i nepotpuna rješenja, (Prokurative - Trg Republike), Vjesnik, Zagreb, 21. VIII. 1979., str. 12.

 

Ratna slikovnica Dalmacije. (Fotografije s uvodom i opisnim legendama), Nedjeljna Dalmacija, Split, 28. X.; 4., 11. XI. 1979.

 

Splitska fontana. U povodu privremene rekonstrukcije tzv. "Monumentalne fontane" na obali... Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. XI. 1979., str. 27.

 

La Defense - jedan novi Pariz, Čovjek i prostor, XXVI., br. 11. (320), Zagreb, 1979., str. 26-27.

 

Splitski teatar nakon obnove. Očuvanje stilskog ambijenta, Slobodna Dalmacija, Split, 8. XII. 1979., str. 4.

 

Krajolici, gradovi i ljudi Iva Eterovića, Foto-kino revija, XXXII., br. 12., Beograd, 1979., str. 20-21.

 

Grga Novak povjesničar Dalmacije i povjesničar Splita. (Nekrolog), Kulturna baština, br. 9-10., Split, 1979., str. 3-4.

 

Opis Splita u prigodi posjete cara Franje Prvoga 1818., Kulturna baština, br. 9-10., Split, 1979., str. 59-68.

 

Select bibliography of recent publications dealing with Split and its history. BC Review, br. 16., Bristol (Vel. Brit.), 1979., str. 51-52.

 

Povijest Splita. U: Split 1979. (Informativni bilten), Split, 1979.

 

Stara ili nova fontana. (Anketa). Slobodna Dalmacija, Split, 23. XII. 1979., str. 10.

 

Sedam Kaštela - kolajna od bisera. (U povodu 500-godišnjice gradnje prvog Kaštela), Vjesnik, Zagreb, 20. I. 1980., str. 4.

 

Prvi jugoslavenski foto-priručnik. Prof. Juraj Božičević: Uputa u fotografiju, Zagreb 1909., Foto-kino revija, XXXIII., br. 1., Beograd, 1980., str. 20-21.

 

Radikalno i pravilno. titova obala bez automobila. Slobodna Dalmacija, Split, 8. III. 1980., str. 7.

 

Apel za Marjan, Slobodna Dalmacija, Split, 8. IV. 1980., str. 5.

 

Majstor medalje i plakete. U povodu 80-godišnjice kipara Frane Meneghella-Dinčića, Vjesnik, Zagreb, 3. VII. 1980., str. 6.

 

Vodovod - spomenik. U povodu stogodišnjice obnove antičkog vodovoda u Splitu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 17. VIII. 1980., str. 22-23.

 

Dimnjaci kao stabla, beton kao trava. Industrija i priroda, Vjesnik, Zagreb, 18. X. 1980., str. 16-17.

 

O slikarstvu Petra Jakelića. Drama čovjeka i pejzaža, Slobodna Dalmacija, Split, 25. X. 1980., str. 5.

 

Zaboravljeno slikarstvo Stipana Bakovića. Folklorni motivi Dalmatinske zagore, Slobodna Dalmacija, Split, 27. XII. 1980., str. 5.

 

Gdje je kultura u turističkoj ponudi? Vjesnik, Zagreb, 31. III. 1981., str. 9.

 

Srednji vijek u sjeni nebodera. (O predviđenoj visokogradnji kod Sv. Trojice), Vjesnik, Zagreb, 7. IV. 1981., str. 8-9.

 

Suveniri. Gusle i bukare za uspomenu, Vjesnik, Zagreb, 14. IV. 1981., str. 9.

 

Što na bivšem "Hajdukovom" igralištu? Idejni projekt A. G. Čale... Vjesnik, Zagreb, 20. VIII. 1081., str. 6.

 

Sveučilišna ulica u Splitu - jedan novi urbanizam, jedna nova arhitektura, Arhitektura, Zagreb, 1981., 178 + 9, str. 74-76.

 

Lokalpatriotizam do neke granice. (Polemika). Nedjeljna Dalmacija, Split, 13. XII. 1981., str. 12.

 

Univerzalan stvaralac. (Ivan Mešrović u okviru svjetske povijesti umjetnosti), Vjesnik, Zagreb, 12. I. 1982., str. 6.

 

"Lavica" kao primjer. (Hotelski kompleks arh. J. Rošina), Vjesnik, Zagreb, 23. II. 1982., str. 7.

 

Anonimnost arhitekta. Dogradnje građevina u Splitu, Čovjek i prostor, 29., br. 2., Zagreb, 1982., str. 14-15.

 

Blitva u parku! (Zelene površine i Gradski park u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 5. IV. 1982., str. 5.

 

Povratak fontana. (O splitskim fontanama), Vjesnik, Zagreb, 22. VI. 1982., str. 6.

 

Meštrović u Splitu, Kulturna baština, br. 13., Split, 1982., str. 5-8.

 

Doprinos Vida Morpurga narodnom preporodu u Splitu, Zbornik: Hrvatski narodni preporod u Splitu 1882., Izdanje Kulturne baštine, Split 1982., str. 9-11.

 

Gajo F. Bulat, simbol hrvatskog narodnog preporoda u Splitu, Zbornik: Hrvatski narodni preporod u Splitu 1882., Split, 1982., str. 37/40.

 

Umrla najstarija Splićanka. (Dora Vranković). Slobodna Dalmacija, Split, 13. I. 1983., str. 5.

 

Meštrović u Švicarskoj. Stota obljetnica rođenja Ivana Meštrovića, Društvene obavijesti Hrvatske kulturne zajednice, Zürich, br. 31., 12. IV. 1983., str. 2-3.

 

Mladi Meštrović u Beču, Hrvatske novine, Glasnik Gradišćanskih Hrvata, god. 74., br. 33-34, Eisenstadt, 12. VIII. 1983., str. 8-9.

 

Umjetnik svoga vremena. Bečke godine Ivana Meštrovića. (Pretiskano iz Hrvatskih novina), Vjesnik, Zagreb, 13. VIII. 1983., str. 4.

 

Meštrović u Beču. Uz l00. obljetnicu rođenja Ivana Meštrovića. (Pretiskano iz Hrvatskih novina), Nedjeljna Dalmacija, Split, 14. VIII. 1983., str. 22.

 

Marjan - jučer, danas, sutra. Uz osamdesetu godišnjicu osnutka društva "Marjan", Slobodna Dalmacija, Split, 24. XII. 1983., str. 5.

 

Romantika u svakodnevici. (Plakati Borisa Bućana), Vjesnik, Zagreb, 27. I. 1984., str. 6.

 

Zavičajni korijeni Vjekoslava Paraća. Uz osamdesetogodišnjicu umjetnikova života i splitsku retrospektivnu izložbu, Slobodna Dalmacija, Split, 2. VI. 1984., str. 5.

 

Graditelj mediteranske tradicije. U povodu smrti Harolda Bilinića, Vjesnik, Zagreb, 23. X. 1984, str. 11.

 

Slikar samotnih dubina. Uz 60. rođendan Ljube Ivančića, Slobodna Dalmacija, Split, 21. I. 1985., str. 8.

 

In memoriam Ljubomiru Garbinu. Fotograf splitske svakodnevice, Slobodna Dalmacija, Split, 8. III. 1985., str. 8.

 

Kapi sjete u moru vedrine. Dulčiću u spomen, Vjesnik, Zagreb, 18. III. 1985., str. 11.

 

Robna kuća u Splitu 3. (Arh. Ante Svarčić), Čovjek i prostor, Zagreb, XXXII/1985., br. 384., str. 12-13.

 

Splitski predjeli (1-28), Slobodna Dalmacija, Split, 4. I. - 5. II. 1985.

 

Mali kulturni vremeplov. (Sa suradnicima). Slobodna Dalmacija, Split, 20. IV. - 6. XII. 1985.

 

Mecena i prijatelj. (O Ivanu Galiću. Interview G. Benić). Slobodna Dalmacija, Split, 31. X. 1985., str. 10.

 

Majstor reljefa i minijature. Uz smrt Frane Meneghella Dinčića, Vjesnik, Zagreb, 28. I. 1986.

 

Rušiti i graditi. U povodu rušenja kuće iza kazališta, Nedjeljna Dalmacija, Split, 29. VI. 1986., str. 20.

 

Kad grad pojede svoj krajolik, Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 2. VIII. 1986., str. 16.

 

Neiscrpno vrelo nadahnuća. U povodu 25. obljetnice smrti Ivana Meštrovića. Vjesnik, Zagreb, 13. I. 1987., str. 11.

 

Vjekoslav Parać. 1904.-1986. Slikar hrvatske pomorske prošlosti, Hrvatska kulturna zajednica, Društvene obavijesti, Zürich, br. 39., 17. XII. 1986., str. 2.

 

Splitske urbanističke nedoumice, Vjesnik, Zagreb, 18. II. 1987., str. 11.

 

Ucjenjuju službu zaštite. Salona... Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 13. VI. 1987., str. 8-9.

 

Ubitačni trajekti. Slobodna Dalmacija, Split, 25. VI. 1987., str. 9.

 

Graditeljska baština - balast ili korist? Slobodna Dalmacija, Split, 4. VII. 1987., str. 18.

 

Jedinstveni svjetski spomenik. Dioklecijanova palača, Slobodna Dalmacija, Split, 5. VII. 1987., str. 18.

 

Potcijenjena ljepotica, Peristil, Slobodna Dalmacija, Split, 7. VII. 1987., str. 16.

 

Simbol zaboravljene prošlosti, Kliška tvrđava, Slobodna Dalmacija, Split, 8. VII. 1987., str. 16.

 

Predvorje antičke prošlosti. Vestibul Dioklecijanove palače, Slobodna Dalmacija, Split, 11. VII. 1987., str. 20.

 

Neponovljivi ambijenti, Slobodna Dalmacija, Split, 26. X. 1987., str. 10.

 

Nestaje težački Varoš, Slobodna Dalmacija, Split, 3. XII. 1987., str. 10.

 

Rasadište nadarenih. Osnutak Obrtničke strukovne škole u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 26. XI. 1987., str. 8.

 

Željeznicom kroz Dioklecijanov akvedukt, Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 19. XII. 1987., str. 2-3.

 

Splitska gradska vijećnica, Slobodna Dalmacija, Split, 22. XII. 1987., str. 12.

 

Nestor kulturnog Splita. In memoriam Ivanu Mirkoviću, Vjesnik, Zagreb, 7. I. 1988., sttr. 8.

 

Umro Ivan Mirković, Večernji list, Zagreb, 7. I. 1988., str. 11.

 

Split i suvremena javna skulptura. Akcija koja je uzbudila grad, Slobodna Dalmacija, Split, 8. I. 1988., str. 14-15.

 

Slikar svog zavičaja. In memoriam Joki Kneževiću, Vjesnik, Zagreb, 19. I. 1988., str. 7.

 

Marjan - više od simbola, Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 6. II. 1988., str. 16-17.

 

Nisam prekrstio Svačićevu ulicu. Prepucavanje preko fontane. (Odgovori na kritike F. Gotovca u Slobodnoj Dalmaciji 12. VI., 31. VII. i 21. VIII. 1988.). Slobodna Dalmacija, Split, 18. VI., 10. VIII. 1988., str. 20-26.

 

Peta propast Vranjica? Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 2. VII. 1988., str. 18.

 

Blago pod Ivan Kukom. (Atelje Joke Kneževića u Gandalju), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 12. XI. 1988., str. 8-9.

 

Majstor odložio paletu. U povodu smrti Ante Kaštelančića, Vjesnik, Zagreb, 17. IV. 1989., str. 8.

 

Nalet na sporedna vrata. (Gradnja hotela na Sustipanu), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 12. VIII. 1989., str. 10-11.

 

Meštrovićev reljef u splitskoj katedrali, Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 2. IX. 1989., str. 18-19.

 

Počeci fotografije u Splitu. Pionirsko razdoblje, Slobodna Dalmacija, Split, 10. XII. 1989., str. 38.

 

Nož u srce grada. (Most u Omišu), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 13. I, 1990., str. 15.

 

Brojni upitnici pred starim Splitom. U povodu provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Splita... Vjesnik, Zagreb, 9. III. 1990., str. 8.

 

Ima nade da razum prevagne. (Most u Omišu), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 24. III. 1990., str. 18.

 

Srednjovjekovni bestijarij. Životinja i čovjek, Slobodna Dalmacija, Split, 13. V. 1990., str. 42.

 

Slikar dalmatinskih ugođaja. In memoriam Milanu Toliću, Slobodna Dalmacija, Split, 23. XI. 1990., str. 4.

 

Marko Marulić i Petar Hektorović u Nečujmu. U: Otok Šolta, Zagreb, 1990., str. 247-248.

 

Emanuel Vidović. Slikar za sva vremena, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 13. I. 1991., str. 11.

 

Kamo s kulturom, Danas, Zagreb, br. 469., 12. II. 1991., str. 44-45.

 

U sjeni ferala. Pokusno postavljeni deseci uličnh svjetiljaka u starom Splitu, Vjesnik, Zagreb, 16. II. 1991., str. 14.

 

Rasadnik hrvatske riječi. Stogodišnjica početka izgradnje kazališne zgrade, Slobodna Dalmacija, Split, 6. IV. 1991., str. 23.

 

Zvonik splitske katedrale, Slobodna Dalmacija, Prilog za Sudamju, Split, 7. V. 1991., str. 11.

 

Film o Sudamji. (Film Josipa Karamana 1911.), Slobodna Dalmacija, Prilog za Sudamju, Split, 7. V. 1991., str. 22.

 

Sveti Duje, ča t'e lipa fjera, Vjesnik, Zagreb, 8. V. 1991., str. 8.

 

Mauzolej meda i žuči. (Meštrovićev mauzolej Njegošu na Lovćenu), Danas, Zagreb, 25. VI. 1991., str. 51-53.

 

Sustipane, ledino Judina. (O rušenju Sustipanskog groblja u Splitu), Danas, Zagreb, 21. VII. 1991., str. 64-65.

 

Teško Klisu što je na kamenu i kamenu što je Klis na njemu. U povodu aktualne akcije mladih Klišana u društvu "Trpimir", Slobodna Dalmacija, Split, 6. VII. 1991., str. 16-17.

 

Zatvorena konoba. (U povodu smrti Marina Kalajzića), Vjesnik, Zagreb, 31. X. - 1. XI. 1991., str. 13.

 

Ne vraćajte se nikad više! Poslanica generalima, Slobodna Dalmacija, Split, 1. X. 1991., str. 22.

 

Problemi prostora kulturnih ustanova u Splitu, Kulturna baština, Split, 21/1991., str. 167-174.

 

Brač na starim razglednicama, Brački foji, Pučišća, II/1992., br. 2/3., str. 36-37.

 

Povijesni i spomenički sustipan. Sustipan, Split, 1994., br. 1, str. 4-6.

 

Bračke bunje. Bračka crkva, Supetar 17/1995., br. 2 (35), str. 18.

 

Jerolim Kavanjin na Braču. Bračka crkva, Supetar 17/1995., br. 2 (35), str. 32.

 

Slikar buntovnik Ivan Joko Knežević. slobodna Dalmacija, Split, 3. x. 1995., str. 20-21.

 

Kipovi Šimuna Karare na Braču. Bračka crkva, 18/2 (37), Supetar 1996., str. 31.

 

Bobovišća na moru. Bračka crkva, Supetar 17/1995., br. 1 (34), str. 20.

 

Kipar tradicije i kamena. In memoriam Amdriji Krstuloviću. Slobodna Dalmacija, Split, 7. VI. 1997, str. 48.

 

Bračke gomile, meje, zidi, puti. Bračka crkva, 19/2 (39), Supetar, 2. XII. 1997, str. 13.

 

Kipovi Paška Dinka Borića na Braču. Bračka crkva, 19/1 (38), Supetar 1997, str. 40.

 

Kamena lirika Radoslava Duhovića. Mogućnosti, Split 1997, str. 182-184.

 

Stotinu godina kamenog mosta u Velom Docu kod Ložišća. Bračka crkva, 20/2 (41), Supetar 1998, str. 29.

 

Blizu, a tako daleko. Tvrđava Klis. Muzej grada Splita. Slobodna Dalmacija, 56/17178, Split, 3. XI. 1998,

Forum, str. 7.

 

Razapet između Dioklecijanove palače i Hajdukovog stadiona. Vijenac, 7/134, Zagreb, 22. IV. 1999, str. 3-4.

 

Zaštita zapadne obale Brača. S: O: S: za baštinu. Vijenac, 7/135, Zagreb, 6. V. 1999, str. 32.

 

Sjećanje: Davor Domančić (1926-2000). Vijenac, 8/177, Zagreb, 14. XII. 2000, str. 31.

 

Split ili Hong Kong. Izgled i identitet Splita na pretkretnici? Vijenac, 9/180, Zagreb, 2000, str. 16-18.

 

Luka Nazorova djetinjstva. Matica, Zagreb 2000, br. 11, str. 16-18.

 

Milom ili pilom. Kronika splitskih stablocida. Feral Tribune, 18/808, Split, 10. III. 2001, str. 58-59.

 

Lirski zapisi o jednom nestalom Splitu. (Predgovor knjizi: Sonja Senjanović-Peračić: Probuđeni glasi). Split 2000, str. 1-10.

 

Davor Domančić (1926-2000). (Pretiskano iz "Vijenca" 2000). Mogućnosti, 47/7-9, Split 2000. (Objavljeno 2001), str. 142-143.

 

Sjećanje na Ivu Marinkovića. Brački zbornik, 20, Supetar 2001, str. 24-27.

 

Igla drača u srcu. (Ugrožena obala). Vijenac, 9/198, Zagreb, 4. X. 2001, str. 18.

 

Obrtnici, umjetnici i amateri. Fotografska baština. Slobodna Dalmacija, Split, 21. XI. 2001, Forum, str. 10-11.

 

Kraj splitskog đardina. Klesarstvo i graditeljstvo, XII/3-4, Pučišća, pros. 2001, str. 18-20.

 

Koji su razlozi sumnje u budućnost Splitskog Miamija? Vijenac, 10/213, Zagreb, 2. V. 2002, str. 35.

 

Povijest Marjana. Prilog Slobodne Dalmacije, Split, 9. V. 2002, str. (2-3).

 

Prirodna i duhovna riznica Splita. Marjan... U: Welcome to Split. Split 2002, str. 24-27.

 

Posljednji bastion mora pasti. Nedjeljna Dalmacija, 31/1534, Split, 16. VIII. 2002, str. 20-21.

 

Dvi, tri riči o Dalmaciji. Predgovor CD "Pripovid o Dalmaciji", Split 2002, str. 4-5.

 

Vrijeme za uzbunu. (Daljnja degradacija hrvatske obale). Slobodna Dalmacija, 60/18624, Split, 7. XII. 2002, Okoliš, str. 6.

 

Emanuel Vidović (1870-1953), splitski slikar i slikar Splita. U: Welcome to Split. Zima 2003, str. 14-16.

 

Ante Bezić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Splitu. U: Ante Bezić 1849-1906. Split 2003, str. 25-27.

 

Sumrak Jadran. Slobodna Dalmacija, Split 16, 23. VII. 2003, Forum, str. 7-8, 7-8.

 

Život utkan u djelo. 120. obljetnica rođenja Ivana Meštrovića (1883-1962). Vijenac, 11/247-248, Zagreb 4. IX. 2003, str. 17.

 

Atentat na Bajamontija. (Poteštat u prašini, Beton i rokoko). Feral Tribune, 20/941, Split 27. IX. 2003, str. 58-61; 942, 4. X. 2003, str. 66-68.

 

Split u 14 uspjeha & 20 promašaja. SlobodnaDdalmacija, Magazin plus, Split 22. XI. 2004., str. 11-14.

 

Pohvala boru. Slobodna Dalmacija, Forum, Split 21. XII. 2003., str. 8-9.

 

Kolonijalno izrabljivanje. (Uz članak S. Vidulića: Tsunami se odnijeti brački turizam). Slobodna Dalmacija, SD Magazin, Split 20. XII. 2003., str. 7.

 

Zašto Brač? Glos sa škrop, 1/1, Nerežišća, 31. I. 2004., str. 14-15.

 

Riva nikako ne smije postati Žnjan! Slobodna Dalmacija, Forum, Split 21. III. 2004., str. 3-4.

 

Mir u središtu grada. (Tkalčićeva ulica u Zagrebu). Vijenac, 12/267, Zagreb , 27. V. 2004., str. 16.

 

Škrape. Glos sa škrop, 1/5, Nerežišća V. 2004., str. 4.

 

Luka Nazorova djetinjstva. Glos sa škrop, 1/5, Nerežišća V. 2004., str. 22-23.

 

Anegdote o kiparu Ivanu Rendiću, I-II, Glos sa škrop, 1/12, Nerežišća 31. I., 29. II. 2004., str. 18, 7.

 

Kipareva Olimpija. Vijenac, 12/271-273, Zagreb, 22. VII. 2004., str. 19.

 

Pozornica nulte kategorije. (Peristil). Slobodna Dalmacija, 62/19221, Forum, Split 21. VIII. 2004., str. 17.

 

Smoje na "otoku sreće". (Matejuška).S lobodna Dalmacija, 62/19275, Forum, Split 16. X. 2004.

 

Zbogom grade, teško uzdisanje. Slobodna Dalmacija, Split, 19. III. 2005., str. 10-11.

 

Fontana u rangu bana. Slobodna Dalmacija, Forum, Split 14. V. 2005., str. 20.

 

Najbolji doci bili su uništeni. (Pretisak). Glos sa škrop, br. 21-22, Nerežišća 2005., str. 19.

 

Jerolim Kavanjin na Braču. (Pretisak). Glos sa škrop, br. 21.22, Nerežišća 2005., str. 19.

 

Anegdote o kiparu Ivanu Rendiću. (Pretisak). Glos sa škrop, Nerežišća 2005., br. 21-22, str. 54-55; br. 23-24, str. 39; 2006., br. 25-26, str. 39; br. 27, str. 29; br. 28, str. 30; br. 29, str. 31; br. 30, str. 35-36; br. 31, str. 36; br. 32, str. 29.

 

Koji su razlozi sumnje u budućnost splitskog Miamija? (Pretisak iz Vijenca, br. 213, 2. V. 2002.). U: AFCO. Američka jahta u splitskoj luci. Zagreb 2005., str. 201-207.

 

Fenomen: Je li Split grad slučaj? Razapet između Dioklecijanove palače i Hajdukova stadiona. (Pretisak iz Vijenca, br. 134, Zagreb, 22. IV. 1999.). U: Split 1999. Dossier. Zagreb 2005., str. 18-25.

 

Ratna sjećanja Ante Sava - "Rebca". Predgovor knjizi Ante Sava: Mali Rebac u velikom ratu. Split 2006.

 

Nije Riva Disneyland. Slobodna Dalmacija, Split, 14. IV. 2006., Design Stil, str. 8.

 

Anegdote o kiparu Ivanu Rendiću. Mozaik Sv. Petra, 4/1, Supetar 2006., str. 54-55.

 

Neka arhitekti urede Žnjan, a ne centar Splita. Nacional, br. 555, Zagre, 4. VII. 2006., str. 102.

 

Riblje 'farme' kao betonizacija. Nautica, hrv. izdanje, IV/33, Split VII. 2006., str. 60-63.

 

Disneyland od baštine. Feral tribune, Split 4. VIII. 2006., str. 39-40.

 

Klipovi pod klipove. Feral tribune, Split, 18. VIII. 2006., str. 37.

 

Riva u genima. Feral tribune, Split, 1. IX. 2006., str. 38.

 

Splićani zaboravili pobjedu nad Turcima. Slobodna Dalmacija, Split, 13. V. 2007., str. 20-21.

 

Francuski maršal Marmont i Split. Welcome to Split, Split, 8, zima 2006./07., str. 12-19.

 

Ono drugo lice Splita. Predgovor knjizi "Naza' vrimena". Joško Armanda: Spli'ski kvadri. Andro Damjanić: Sinjali štorije puste. Split 2008., str. 13-14.

 

 

 

 

PREDGOVORI KATALOGA IZLOŽABA

Split na starim slikama i grafikama, Split 1954.

 

70 godina likovnih izložbi u Splitu. 1885.-1955., Split, 1955.

 

Split na starim fotografijama i razglednicama, Split, 1957.

 

Split i okolica na slikama M. Olivera, Split, 1958.

 

Razvoj svjetiljke do pojave elektrike, Split, 1958.

 

Poredbeni razvoj Splita i Zagreba od XVI.-XX. st. (Izložba J. Fischera), Split, 1961.

 

Marjan. Katalog izložbe, Split, 1963.

 

Emanuel Vidović: Crteži Splita, Split, 1964.

 

Ivan Filipin: Izložba umjetničke fotografije, Split, 1964.

 

Minijatura u Jugoslaviji, Zagreb, 1964. (Kataloške jedinice 6, 7, 14, 15, 20, str. 283-285, 287).

 

G. Čerina: Stari Split, intarzije, Split, 1965.

 

Split 1666., Split, 1966.

 

Američki plakat, Split, 1968.

 

Izložba slika Josipa Boterija, Split, 1968.

 

Splitski salon, Split 1969.

 

Izgled Splita u prošlosti. Slike, crteži, grafike XVI.-XIX. st. Split 1969.

 

A. Kaštelančić, Šibenik, 1970.

 

Izgled Splita u prošlosti. Slike, crteži, grafike XVI.-XIX. stoljeća. (Izložbe Muzeja grada Splita u Povijesnom muzeju Hrvatske, Zagreb, 1970.

 

II. Splitski salon, Split, 1970.

 

Split jučer danas sutra. (Izložba u Zagrebu), Split, 1970.

 

Izložba slika Emanuela Vidovića. U povodu stote obljetnice rođenja, Split 1970.

 

Izložba grafike Ivana Meštrovića, Split, 1971.

 

Marko Marulić i njegovo doba, Split, 1971.

 

Gorod Split v grafike. (Izložbe Muzeja grada Splita u Kijevu i Odesi), Split, 1972.-1973.

 

Rudolf Bunk: Splitski motivi, Split, 1972.

 

IV. splitski salon, Split, 1972.

 

Strani putopisi Dalmacijom, Split, 1972.

 

Marko Marulić i Split njegova doba. (Izložba u Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu), Zagreb, 1972.

 

Kaštelančić. (Izdanje u povodu monografske izložbe u Splitu. Tekstovi: C. Fisković, D. Kečkemet, Ž. Jeličić), Split, 1973., str. 10.

 

Jakelić, Sarajevo, 1973.

 

E. Vidović, Šibenik, 1973.

 

Veduten aus Split. (Izložba Muzeja grada Splita u Berlinu. Prijevod na njem.: I. Pederin), Split, 1973.

 

Bulimbašić, Split, 1974.

 

Stampe raffiguranti la città di Spalato, dal XVI al XX secolo. (Izložba Muzeja grada Splita u Pescari. Prijevod: C. Mika), Split, 1975.

 

Izložba skulptura i crteža Ante Omana, Split, 1975.

 

Izložba Ante Tadić, Split, 1975.

 

Ausstellung der Photographien aus Split “Mit Liebe”. (Izložbe Splita u Zap. Berlinu - Wilmersdorfu), Split, 1976.

 

Petar Jović: 9. samostalna izložba umjetničke fotografije, Split, 1977.

 

Stampe raffiguranti la città di Spalato dal XV al XX secolo. (II. izdanje. Izložba Muzeja grada Splita u Trstu i Ankoni), Split, 1977.

 

Izložba dječjih radova osnovne škole Kaštel-Lukšić, Split, 1977.

 

Gravures met afbeeldingen van de stad Split, von de 16e tot de 20e eeuw. (Izložba Muzeja grada Splita u Bruggesu), Brugge, 1978.

 

Zur Kunst Matko Trebotićs, Heimeshoff (SR Njemačka), 1978.

 

Božidar Jerković, Split, 1980.

 

Simbolični i poetični likovni svijet Veljka Bodulića. Split 1980.

 

Naukata, umetnosta i kulturata na Split. (Izložba Naučne biblioteke iz Splita u Štipu), Štip, 1980., str. 2-6.

 

Izložba skulptura Andrije Franka, Split, 1980.

 

Petar Jakelić. (Izložba u Beogradu), Beograd, 1980.

 

Ante Kaštelančić. Split 1981.

 

Ante Tadić. (Uz francuski prijevod), Split, 1981.

 

Jakelić, Novo Mesto, 1981.

 

Marko Gugić, Zagreb, 1982.

 

Marko Urličić, Split, 1982.

 

V. biennale hrvatske grafike, Split, 1982.

 

Izložba samostalnih umjetnika sa priznatim statusom, Split, 1982.

 

Pogovor za izložbu Žuvele Gorkoga. (Letak izložbe. Uz ostale autore), Split, 1982.

 

Crteži Ivana Meštrovića. (Izložba Spomen-galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje - Galerije Meštrović, Split), Vrpolje, 1983.

 

Ivan Meštrović, Studije, Študije. Ljubljana, Osijek, Slavonski Brod 1983.

 

Ivan Meštrović. Predgovor kataloga izložbe: Ivan Meštrović 1883-1962, Zagreb, 1983., str. 9-13; Kronologija (s V. Barbić i B. Šeperom), str. 15-24.

 

Marko Gugić, Split, 1983.

 

Vesna Katić: Igra i zbilja, Zagreb, 1983.

 

Daleki otok. Izložba fotografija Darka Šatalića), Split, 1985.

 

Moj daleki otok. (Izložba fotografija Darka Šatalića), Zadar, 1985.

 

Ante Vukić. Slike i crteži, Beograd, 1985.

 

Ivo Eterović: "More i salaši", Split, 1985.

 

Izložba likovnih radova nastavnika odsjeka za likovni odgoj i likovne umjetnosti, Split, 1985.

 

Gordana Benić. Božo Vrekalo, Split, 1985.

 

Josip Botteri Dini, Split, 1985.

 

Vjekoslav Stipica, Split, 1985.

 

Hrvatski narodni preporod 1790-1848. Arhitektura i urbanizam, Zagreb, 1985. (Kataloške jedinice 871-875, str. 199-200).

 

Ivo Vlahović, Split, 1986.

 

Bienale slika malog formata, Split, 1986.

 

Anton Vrlić, Split, 1986.

 

Ljubomir Garbin, Split, 1987.

 

Ivan Meštrović in der Schweiz. (Letak na izložbi Ivana Meštrovića u Zürichu), Zürich, 1987., str. 1-2.

 

Martinisova galerija komiških ribara. U: Joško Martinis, Studije portreta i ruku, Vis-Komiža, 1987.

 

Eros i Thanatos na slikama Mile Skračića, Vodice-Murter-Šibenik, 1987.

 

Slikarstvo elemenata i kretanja. U: Naši umjetnici sportu, Zagreb, 1987.

 

Ljubomir Bašić, Split, 1987.

 

Viški ribari i kozmičke marine Joška Martinisa. U: Martinis, Studije, Smederevo, 1987.

 

Petar Parac, Trogir, 1987.

 

Splitski salon, Split, 1987.

 

Bienale suvremene hrvatske grafike, Split, 1987.

 

Romić, Vuković, Popović, Šimundža, Split, 1988.

 

Virgilije Nevjestić, Split, 1988.

 

Eros i Thanatos na slikama Mile Skračića, Karlovac, 1988.

 

Ante Vukić, Frankfurt, 1988.

 

Žitnik (Srećko), Split, 1988.

 

Ante Vukić, Split, 1988.

 

Srećko Žitnik, Split, 1989.

 

Joko Knežević. Pariški crteži, Split, 1989.

 

Virgilije Nevjestić, Split, 1989.

 

Ivica Cvitković, Split, 1989.

 

Tonka Petrić, Split, 1989.

 

Crkvica sv. Nikole na Marjanu, Split, 1989.

 

Virgil Nevjestić: "U ime ljubavi mir", Split, 1989.

 

Virgilije Nevjestić, Mostar, 1989.-1990.

 

Posavski naivac Ante Tadić, Split, 1989.

 

Brački naivac Roko Matjašić, Split, 1989.

 

U počast Palači, Split, 1989.

 

Zijad Mehmedović. Vinko Barić, Split, 1990.

 

Branko Modic, Split, 1990.

 

Mate Šimundža, Split, 1990.

 

Mladen Veža, Split, 1990.

 

Stipe Zoroja, Split, 1990.

 

Ljiljana Smodlaka, Izola, 1990.

 

Jakov Bratanić, Split, 1990.

 

Zijad Mehmedović, Zvornik, 1990.

 

Slikareve male teme (Ante Kaštelančić), Split, 1990.

 

Izložba likovnih radova nastavnika Zavoda za likovnu kulturu, Split, 1990.

 

Špiro Katić, Dubrovnik, 1990.

 

Anita Alebić. Alexandre Luz Filho. Octaviano Moniz Barreto, Split, 1990.

 

Ljetna likovna kolonija "Maestral", Split, 1990.

 

Marko Demicheli, Split, 1990.

 

Izvorno slikarstvo Ante Tadića, Split, 1990.

 

Vanja Rogošić-Ojdenić, Split, 1990.

 

Stipe Jakelić. Komemorativna izložba, Split, 1990.

 

Edo Matković, Split, 1990.

 

Komemorativna izložba. "Iz ateliera Ante Franičevića", Split, 1991.

 

Izložba radova natječaja za vrata Dioklecijanove palače u Splitu, Split, 1991.

 

Ahmed Piragić, Split, 1991.

 

Virgilije Nevjestić, Osijek, 1991.

 

Salon sakralne umjetnosti, Split, 1991.

 

Biennale suvremene hrvatske grafike, Split, 1992.

 

Solinska Sudamja, Solin, 1992.

 

II. salon sakralne umjetnosti, Split, 1992.

 

Oblici i boje splitske Sudamje (Veljko Bodulić: "Sudamja"), Split, 1992.

 

Zijad Mehmedović, Split, 1992.

 

Ivica Vlašić, Split, 1992.

 

Zijad Mehmedović, Split, 1993.

 

Umjetničke fotografije Ante Bezića. Splitski motivi, Zagreb, 1993.

 

Petar Ružić, Vojka Ružić, Petar Zrinski. Split, 1993.

 

Pero Jakšić, Split, 1994.

 

Petar Jakelić. Gvaševi i ulja, Supetar, 1994.

 

Splitski motivi Ante Bezića, Zagreb, 1994.

 

Virgilije Nevjestić, Metković, 1994.

 

Splitski motivi Ante Bezića, Šibenik, 1994.

 

Vanja Rogošić-Ojdenić, Split, 1994.

 

Stipe Jakelić, Split, 1994.

 

Margarita Kelava, Split, 1995.

 

Branko Modic, Vorwort, Bern, 1995.

 

Ante Tadić, Split, 1995.

 

Ivan Rendić: Spomenici i sjećanja, Supetar, 1996.

 

Križni put Radoslava Duhovića, Split, 1996.

 

Zbirka Jurja Razmilića. Supetar 1997.

 

Radoslav Duhović. Split 1997, str. (5-14). Engl. prijevod str. (71-75), njem. prijevod str. (81-86), tal. prijevod str. (93-98).

 

Virgilije Nevjestić, slikar pjesništva i pjesnik slikarstva. Varaždin-Čakovac 1997.

 

Osebujna i svestrana umjetnost Joška Baice. Split 1997, str. 4-11.

 

Željko Radmilović. Split 1997.

 

Ante Vukić. U: Ante Vukić. Monografija. Split 1998.

 

Izložba akvarela. Krajolici. Ante Mandarić. Supetar 1998.

 

Boris Masnec. Krajobrazi. Supetar 1998.

 

Mladen Vulas. Na slavu Božju. Split 1998.

 

Slika u svjetlu – slika u tami. Vlado Frketić-Frke: Feniks. Milna 1998.

 

Osebujna i svestrana umjetnost Joška Baice. Krapinske Toplice 1999.

 

Ivan Rendić. Supetar 1999.

 

Splitski Salon I-XXII 1969-1990. Splitski salon. Pogled unazad. Split 2000, str. 3-4, 23-25.

 

Le tableau de la lumiere de l'obscurité. L'exposition Vlado Frketić-Frke. Paris 2002.

 

Likovna kolonija Maestral. Split 2003.

 

Ljubo Ivančić. Supetar 2003.

 

Split na grafikama. Međuanarodni grafički biennale, Split. Split 2003.

 

Juraj Jurin. Odrazi zavičaja. Luka Bobovišća 2003.

 

Stipe Jakelić 1956.-1988. Split 2004., str. (7).

 

Vedre boje Dine Jakšić. Supetar 2004.

 

Stjepan Ivanišević. Pazin 2005.

 

U susret Božiću. Likovna udruga "Emanuel Vidović". Split 2004.

 

Andrija Pašalić. Split 2005.

 

Josip Berner i Dubrovnik. Dubrovnik 2005., str. 4-5.

 

Splitska fontana. Split 7. XI. 2005., str. 2.

 

Ivan Rendić. Supetar 2006.

 

Berezina Matoković: Uzdarje. Split 2007., str. 96-98.

 

Ivo Eterović (Pretiskano). Split 2007.

 

Berezina Matoković. Studije. Split 2007.

 

Lovre Jakšić. Humac Donji 2007.

 

Dina Jakšić. Humac Donji 2007.

 

Prva dalmatinska umjetnička izložba u Splitu 1908. godine. U: Zvonik u skelama. Izložba u povodu stote obljetnice Prve dalmatinske umjetničke izložve u Splitu 1908.-2008. Split 2008., str. (5)-(7).

 

 

 

 

PRIKAZI IZLOŽABA

 

 

Izložba đaka Škole za primijenjene umjetnosti u Splitu. Slobodna Dalmacija, Split, 6. VI. 1951.

 

Sedma prvomajska izložba ULUH-a u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 16. V. 1952.

 

Prva samostalna izložba Marinka Benzona, Slobodna Dalmacija, Split, 31. V. 1952.

 

Nakon III republičke izložbe fotografija, Slobodna Dalmacija, Split, 26. IX. 1953.

 

Izložba Rudolfa Bunka, Čovjek i prostor, Zagreb, god. II., br. 28., 1. IV. 1955.

 

Deseta jubilarna izložba ULUH-a u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 25. V. 1955.

 

Za dostojanstvo primijenjenih umjetnosti. (Izložba Škole za primijenjene umjetnosti), Slobodna Dalmacija, Split, 2. VII. 1955.

 

Dječja izložba u Splitu, Čovjek i prostor, Zagreb, god. II., br. 35., 15. VII. 1955.

 

Samostalna izložba Antuna Zupe, Slobodna Dalmacija, Split, 9. XI. 1955.

 

Nakon izložbe arhitektonskih radova Vuka Bombardellija, Slobodna Dalmacija, Split, 21. I. 1956.

 

Anketa o Prvomajskim izložbama i o likovnom životu u Splitu. Slobodna Dalmacija, Split, 19. V. 1956. (Kritika napisa: Nekoliko primjedaba ULUH-a u vezi s XI. prvomajskom izložbom. Slobodna Dalmacija, Split, 31. V. 1956.).

 

Tjedan muzeja i III povremena izložba Muzeja grada Splita, Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih radnika NR Hrvatske, VI., br. 6., Zagreb, 1957., str. 157-159.

 

Izložba slika Jurice Kezića, Čovjek i prostor, god. V., Zagreb 15. I. 1958., str. 6.

 

Izložba jadranskih podružnica ULUH-a, Čovjek i prostor, god. V., Zagreeb, 15. II. 1958., str. 7.

 

Amatersko i profesionalno slikarstvo. U povodu izložbe splitskih likovnih amatera, Slobodna Dalmacija, Split, 9. VI. 1962.

 

Bolje nego ranije. Sedamnaesta prvomajska izložba dalmatinskih likovnih umjetnika, Slobodna Dalmacija, Split, 25. V. 1963.

 

Zastoj u likovnom životu. Splitska kulturna panorama, Borba, Beograd, 7. XI. 1963., str. 7.

 

Likovni život u Splitu u decembru 1963. i januaru 1964., Borba, Beograd, 1964., br. 47.

 

Ogrlice i suveniri. Izložba Cezarije Žic u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  17. Slobodna Dalmacija, Split, VII. 1964.

 

Prema apstrakciji. Izložba slikara Eugena Fellera i Ivana Šulića u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,  5. VIII. 1964.

 

Kvalitetna selekcija. Izložba fotografija članova foto-kluba iz Bordeauxa u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,  12. VIII. 1964.

 

Čovjek i vrijeme. Izložba razvoja sata kroz stoljeća u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  9. IX. 1964.

 

Umjetnost malog formata. Izložba "Medalje u Hrvatskoj" u splitskom Salonu ULUH-a, Slobodna Dalmacija, Split,  8. VII. 1965.

 

Licem u lice s ljudima od pred dva milenija. Izložba portretne umjetnosti Salone u podrumima Dioklecijanove palače u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,  25. IX. 1965.

 

Nijanse, ugođaji, sjećanja. Povodom izložbe crteža i akvarela Antuna Zupe u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,  26. II. 1966.

 

Retrospektivna izložba Branka Deškovića, Život umjetnosti, br. 3.-4-, Zagreb, 1967., str. 115-116.

 

Između lirskog i dramatičnog. U povodu izložbe Antuna Zupe u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  3. I. 1968.

 

Mala retrospektiva. Izložba slika Antuna Zupe u Muzeju grada Splita. Slobodna Dalmacija, Split, 3. I. 1968.

 

Oblikovana mašta. Povodom izložbe učenika osnovne škole "Vlado Bagat" u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 9. I. 1968.

 

Ante Kaštelančić, Život umjetnosti, Zagreb, 7-8/1968, str. 200-201.

 

Izložba intimnih ugođaja. Uz izložbu Antuna Zupe u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  20. IX. 1968., str. 4

 

Odraz života i sklada. Izložba primijenjene umjetnosti USA u Muzeju grada Splita, Slobodna Dalmacija, Split,  17. II. 1969.

 

Oživjela prošlost. Izložba restauriranih umjetnina Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulturre u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split,  28. V. 1969.

 

Vinko Bavčević, Život umjetnosti, br. 9., Zagreb, 1969., str. 129-130.

 

Dva života jednog grada. Reportaža fotoamatera Joška Duplančića o ratnom i poratnom Splitu, Naš glas, XXIII., br. 2., Beograd, 1970., str. 3.

 

Ante Starčević, Život umjetnosti, br. 10., Zagreb, 1970., str. 188.

 

Rudof Bunk, Život umjetnosti, br. 10., Zagreb, 1970., str. 189.

 

Petar Jakelić, Život umjetnosti, br. 11.-14., Zagreb, 1970., str. 162-163.

 

Drugi splitski salon i suvremena likovna djelatnost u Splitu, Mogućnosti, XVIII., br. 2., Split, 1971., str. 214-217.

 

Crteži - litografije Ivana Meštrovića, Mogućnosti, XVIII., br. 4., Split, 1971., str. 470-472.

 

Drugi splitski salon 70, Život umjetnosti, br. 13., Zagreb, 1971., str. 109-110.

 

Suvremeni umjetnici iz Ancone, Život umjetnosti, br. 13., Zagreb, 1971., str. 111-112.

 

Emanuel Vidović, Život umjetnosti, br. 14., Zagreb, 1971., str. 135-136.

 

Prvomajska izložba, Život umjetnosti, br. 17., Zagreb, str. 133-134.

 

Ante Sadrelić, Život umjetnosti, br. 17., Zagreb, 1971., str. 135-136.

 

Šime Perić, Život umjetnosti, br. 17., Zagreb, 1972., str. 136-137.

 

Suvremena hrvatska grafika, Život umjetnosti, br. 17., Zagreb, 1972., str. 137-138.

 

Orfej boje. Monografska izložba A. Kaštelančić u očima kritičara. (Autori: V. Novak-Oštrić, C. Fisković, K. Prijatelj, D. Kečkemet), Nedjeljna Dalmacija, Split, 25. III. 1973.

 

Skulpture na papiru. Izložba crteža Ivana Meštrovića u Galeriji Meštrović u Splitu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 26. VIII. 1973., str. 9.

 

Teatar u povijesnim ambijentima. Uz izložbu fotografija "Splitskog ljeta" Ljubomira Garbina, Slobodna Dalmacija, Split, 20. VII. 1974., str. 4.

 

I Bijenale suvremene hrvatske grafike. Split u vrhu likovnih zbivanja. (Autori: C. Fiskovi'ć, K. Prijatelj, D. Kečkemet, Z. Rus, T. P. Marović, T. Lalin), Slobodna Dalmacija, Split, 7. VIII. 1974., str. 8.

 

Večenaj, Meštrović i naivci. Izložba I. Večenaja u Galeriji Meštrović u Splitu), Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 14. - 15. IX. 1975., str. 10.

 

Ivan Bulimbašić, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 177-179.

 

Mile Skračić, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 180.

 

Ivo Eterović, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 181.

 

Jakov Budeša, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 182.

 

Jure Amižić, Život umjetnost, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 183-184.

 

Vasko Lipovac. Izložba objekata skulptura, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975., str. 184-185.

 

I. bijenale suvremene hrvatske grafike, Život umjetnosti, br. 22.-23., Zagreb, 1975, str. 186-187.

 

Petar Jakelić, Život umjetnosti, br. 24.-25., Zagreb 1976., str. 165.

 

Matko Trebotić, Život umjetnosti, br. 24.-25., Zagreb, 1976., str. 166-167.

 

Kamen - linija - boja Joke Kneževića, Vjesnik, Zagreb, 4. I. 1977., str. 6.

 

Fantastični pejzaži Matka Trebotića. U povodu samostalne izložbe M. Treebotića u Rimu, Vjesnik, 2. II. 1977., str. 2.

 

Spoj majstora i umjetnosti. (Izložba scenskog kostima Helene Uhlik-Horvat u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 18. VIII. 1977., str. 15.

 

Lirsko viđenje Goranove "Jame". Uz izložbu crteža Ivana Lovrenčića, Vjesnik, Zagreb, 23. VIII. 1977., str. 11.

 

Poetični nadrelizam. Izložba sarajevskog slikara Ibrahima Ljubovića u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 16. XI. 1978., str. 14.

 

Stvaralačka kamera. Izložba fotografija Ante Verzottija i Živka Bačića u Splitu, Vjesnik, Zagreeb, 6. VII. 1978., str. 10.

 

Konop i uzlovi kao srestvo stvaralaštva. Izložba makramea Jaglenke Burić-Grandis u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 12. VII. 1978., str. 8.

 

Stvaralački nemiri. Izložba Raula Goldonija i Mile Skračića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 17. VIII. 1978., str. 7.

 

Ugodan dojam. Izložba Josipa Botterija Dinija u Salonu Premzl u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 11. X. 1978., str. 8.

 

Svježa i raznolika grafika. Treći bijenale suvremene hrvatske grafike u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 29. I. 1979., str. 7.

 

Podatno željezo. Skulpture Marka Gugića u Centru za kulturu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 5. III. 1979., str. 6.

 

Povratak u zavičaj. Posmrtna retrospektivna izložba skulptura tome Rosandića... Vjesnik, Zagreb, 13. III. 1979., str. 12.

 

Slikar praiskonskih pobuda. U povodu izložbe slovenskog slikara Jakija u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. V. 1979.

 

Zakašnjelo priznanje. Posmrtna retrospektivna izložba Antuna Zupe u slitskom Umjetničkom salonu, Vjesnik, Zagreb, 18. VI. 1979., str. 6.

 

Beskrajna sajmišta folklornog kiča. (Kič na splitskim ulicama. Izložba slikara Šime Perića i grafičara iz Zap. Berlina), Vjesnik, Zagreb, 9. VIII. 1979., str. 5.

 

Dva nova izložbena prostora - dvije vrijedne izložbe. (Matko Trebotić u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika i Ivo Eterović u Salonu Fotokluba "Split"), Vjesnik, Zagreb, 15. IX. 1979., str. 10.

 

Kultura na MIS-u. U Splitu dvadesetak izložaba, Vjesnik, Zagreb, 28. IX. 1979., str. 7.

 

Likovne izložbe u povodu Mediteranskih igara u Splitu, Čovjek i prostor, XXVI., br. 10. (319), Zagreb, 1979., str. 26-27.

 

Ljepota cvijeća. (Izložba "Ikebana i cvjetni aranžmani" Marije Crmarić), Vjesnik, Zagreb, 14. XI. 1979., str. 10.

 

Boje i volumeni Mediterana. Retrospektiva Ivana Mirkovića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 7. IV. 1980., str. 6.

 

Ivančićevi tragovi u prostoru i vremenu. Izložba događaj, Slobodna Dalmacija, Split, 7. VI. 1980., str. 5.

 

Dubrovačke vizije. Izložba ulja Đure Pulitike u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 7. VI. 1980. str., 6.

 

Nove jadranske vizure. (Izložba arhitekture na Splitskom salonu), Vjesnik, Zagreb, 2. XII. 1980., str. 7.

 

Bijenale grafike u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 17. XII. 1980., str. 7.

 

U potrazi za novim. U povodu izložbe radova Nives Kavurić- Kurtović u splitskooj "Galeriji Čular", Vjesnik, Zagreb, 27. XII. 1980., str. 7.

 

Srednjovjekovni Split. Izložba Zvonimira Buljevića u podrumima Dioklecijanove palače u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 5. VIII. 1981., str. 6.

 

Vicko Andrić - naš prvi konzervator, Vjesnik, Zagreb, 7. VIII. 1981., str. 5.

 

Staro balkansko oružje. Izložba oružja iz zbirke Etnografskog muzeja u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 17. VIII. 1981., str. 5.

 

Boje Mediterana. Retrospektivna izložba Ante Kaštelančića u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 22. X. 1981., 7.

 

U traženju zavičaja. (Izložba Matka Trebotića u Düsseldorfu), Vjesnik, Zagreb, 6. XI. 1981., str. 9.

 

Čovjek u prostoru. Slike Aliete Monas-Pleić u Galićevu salonu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 20. XI. 1981., str. 7.

 

Veličina malog formata. Treći biennale slika malog formata u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 6. I. 1982., str. 7.

 

Radost i vedrina. Izložba keramike Vere Bogdanović-Kovačić u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 22. I. 1982., str. 6.

 

Fantazmagorije Milića od Mačve, Vjesnik, Zagreb, 12. III. 1982., str. 8.

 

Romantična nota. (Izložba slika P. Jakelića), Vjesnik, Zagreb, 24. III. 1982., str. 8.

 

Prema novoj slici, Vjesnik, Zagreb, 30. IX. 1982., str. 6.

 

Mala smotra hrvatske grafike. U povodu 5. bijenalnog postava u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 13. X. 1982., str. 9.

 

Secesija u najljepšem vidu. Uz posmrtnu izložbu slika Radovana Tommasea u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 16. X. 1982., str. 7.

 

Splitska likovna panorama. Salon, keramika, fotografija... ("Splitski salon"; Hanibal Salvaro-Hani; Ante Verzotti), Vjesnik, Zagreb, 2. XII. 1982., str. 7.

 

Apstrakcija i realnost. Gvaševi Ede Murtića i kolor-fotografije Ante Škrabonje u splitskim salonima, Vjesnik, Zagreb, 3. XII. 1982., str. 9.

 

Odličan crtač. Crteži i grafike starog Splita i Trogira Vladimira Kirina u splitskoj "Galeriji Čular", Slobodna Dalmacija, Split, 8. I. 1983., str. 5.

 

Nastup samostalnih umjetnika Splita, Vjesnik, Zagreb, 15. I. 1983., str. 6.

 

Dječje lutke i igre. (Izložba Vesne Katić), Vjesnik, Zagreb, 9. II. 1983, str. 7.

 

Poetično slikarsvo. (Izložba Nenada Vlajčića), Vjesnik, Zagreb, 11. III. 1983., str. 7.

 

Vaniština retrospektiva u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 25. V. 1983., str. 9.

 

Dürer kao nadahnuće. Kolekcija grafika evropskih slikara 20. stoljeća inspiriranih radovima velikog njemačkog slikara u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 16. VI. 1983., str. 7.

 

Izvanredan animalist. Kipar Branislav Dešković... Vjesnik, Zagreb, 23. VIII. 1983., str. 7.

 

Povratak starog majstora. Marino Tartaglia... Vjesnik, Zagreb, 30. VIII. 1983., str. 6.

 

Meštrovićevi najraniji crteži, Vjesnik, Zagreb,  26. IX. 1983., str. 5.

 

Zahvati u kamenu. (Izložba Marka Gugića), Vjesnik, Zagreb,  29. X. 1983., str. 4.

 

Monumentalno i prisno. (Izložba švicarskog kipara J. Wyssa), Vjesnik, Zagreb,  3. XII. 1983., str. 5.

 

Skulpture u staklu. (Izložba A. Portnoja), Vjesnik, Zagreb,  5. I. 1984., str. 7.

 

Hommage Mirku Račkom, Vjesnik, Zagreb,  26. I. 1984., str. 8.

 

Povratak romantici. Radovi talijanskih slikara u Umjetničkom salonu i Salonu Galić u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 13. IV. 1984., str. 11.

 

Izložba. Galerija "Alfa" 13. 7. 1984. (Govor na otvaranju izložbe scenografije i kostimografije "Aide" na Peristilu), Bulletin, Hrvatsko narodno kazalište, Split, 1984., br. 1., str. 47-50.

 

Splitsko ljeto. Novo ruho "Aide". (Izložba J. Buić, B. Košak, K. Milunovića), Vjesnik, Zagreb,  21. VII. 1984., str. 11.

 

Splitsko ljeto. Stilski pluralizam. Uz izložbu Galerije "La Hune" iz Pariza, Vjesnik, Zagreb, 23. VII. 1984., str. 11.

 

Lirski eksperimenti. Uz pokušaj sistematizacije mlađe hrvatske skulpture na izložbi u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. VIII. 1984., str. 10.

 

Sumračni krajolici. Uz radove Mile Skračića, Jurice Kezića i Kuzme Kovačića u "Gaeriji Dioklecijan" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. VIII. 1984., str. 10.

 

Smireni krajolici. Izložba "Splitskog salona"), Vjesnik, Zagreb, 7. VIII. 1984.

 

Tradicija i suvremenost. Izložba slikara Vjekoslava Stipice i kipara Aleksandra Guberine u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 27. IX. 1984., str. 11.

 

Ljepota plitkog reljefa. Uz retrospektivu kipara Frane Meneghella Dinčića u Galeriji umjetnina Split, Vjesnik, Zagreb,  25. IX. 1984., str. 11.

 

"Splitski salon". Pomlađene palete, Vjesnik, Zagreb,  3. XII. 1984., str. 11.

 

Osunčani krajolici. Uz izložbe Momčila Goluba i Stipe Nobila u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 5. XII. 1984., str. 11.

 

Svježi sokovi. Šesti biennale suvremene hrvatske grafike, te izložbe Alijete Monas-Plejić i Ante Mandarića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 10. I. 1985., str. 11.

 

Nostalgični krajolici. Uz grafiku Safeta Zeca, Vjesnik, Zagreb, 26. III. 1985., str. 9.

 

Tople boje života. Uz izložbu Branka Kovačevića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 3. v. 1985., str. 7.

 

More, otok i selo. Uz izložbu Ratka Janjića, Mladena Sassa i Božene Martinčević u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 6. VII. 1985., str. 13.

 

Jadransko i panonsko more. Uz izložbu fotografija "More i salaši" Ive Eterovića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 24. VII. 1985., str. 11.

 

Lirski dnevnik. Uz izložbu grafika Virgila Nevjestića u Muzeju grada Šibenika, Vjesnik, Zagreb, 16. VIII. 1985., str. 9.

 

Leonardovska znatiželja. Uz izložbu Zlatka Kesera, Vjesnik, Zagreb, 21. IX. 1985., str. 13.

 

Arhajska monumentalnost. Uz komemorativnu izložbu "In memoriam Petru Smajiću" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 25. IX. 1985., str. 11.

 

Svjedočanstvo obrane. Uz izložbu "Obrana Splita u doba mletačke vlasti" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 8. X. 1985., str. 11.

 

Usponi likovnog Splita. Izložbe u povodu četrdesete godišnjice osnivanja Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 16. XI. 1985., str. 9.

 

Splitski slikar u Parizu. Izložba slika Josipa Bptterija, Vjesnik, Zagreb, 3. XII. 1985., str. 11.

 

Slikareva autobiografija. U povodu izložbe autoportreta Ljube Ivančića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. XII. 1985., str. 9.

 

Skulptorske realnosti. Portreti Kažimira Hraste, Vjesnik, Zagreb, 11. I. 1986., str. 9.

 

Otisak kipareva utiska. Uz monografsku izložbu Kuzme Kovačića, Vjesnik, Zagreb, 15. I. 1986., str. 11.

 

Svijet morskih dubina. U povodu izložbe slika Veljka Bodulića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 15. III. 1986., str. 11.

 

Kafkijanska rafiniranost. Uz izložbu grafika Jože Ciuhe u Galeriji "Alfa" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 19. III. 1986., str. 9.

 

Arhajska suvremenost. Uz izložbu talijanske kiparice Albe Gonzales u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 24. IV. 1986., str. 11.

 

Riblji i čovječji panoptikum. Uz izložbu skulptura Aleksandra Midžora i crteža Rudolfa Labaša u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 28. IV. 1986., str. 11.

 

Panorama suvremenog slikarstva. Uz izložbu "Bijenale slika malog formata" u Umjetničkom salonu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 21. V. 1986., str. 9.

 

Od realizma simbolici. (Izložbe Mate Čvrljka i Marka Gugića), Vjesnik, Zagreb, 23. VI. 1986., str. 11.

 

Nostalgija prošlosti. Uz izložbe Filipa Alte i Josipa Botterija Dinija u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 8. VIII. 1986., str. 13.

 

Oblikovanje s ljubavlju. (Izložba Ive Marinkovića u Bolu), Vjesnik, Zagreb, 22. VIII. 1986., str. 15..

 

Barokna senzualnost. Uz izložbu grafika Halila Tikveša u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 27. VIII. 1986., str. 11.

 

Zakašnjela provokacija. Izložba Jadranskog anala u Splitu "Mikromegas"... Vjesnik, Zagreb, 4. IX. 1986., str. 9.

 

Tamna slika svijeta. Uz izložbu Mile Skračića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 12. IX. 1986., str. 15.

 

Sva svjetla svijeta. (Izložbe Miroslava Šuteja, Jurice Kezića i Aliete Monas), Vjesnik, Zagreb, 2. X. 1986., str. 11.

 

Povratak u smirenu luku. Uz samostalnu izložbu Ante Kaštelančića u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 11. X. 1986., str. 11.

 

Ugođaji, maštarije, simboli. Uz "Splitski likovni salon" i "Salon mladih" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 7. XI. 1986., str. 15.

 

Ljepota ženskog tijela. Uz izložbu skulptura, crteža i serigrafija Koste Angeli Radovanija u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 10. XII. 1986.

 

Konstrukcije u drvetu. Uz izložbu skulptura, reljefa i kolaža Kažimira Hrastea u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 12. XII. 1986.

 

Prica u Splitu. Vjesnik, Zagreb, 9. I. 1987., str. 15.

 

Portret u središtu. Uz izbor iz Internacionalne izložbe portreta u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 5. III. 1987., str. 11.

 

Slikar dubrovačke škole. U povodu monografije Antuna Masle i izložbe njegovih radova u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 7. IV. 11987., str. 11.

 

Zavičaj očima nostalgije. U povodu izložbe Ivana Lackovića Croate u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 14. IV. 1987.

 

Oslobođena sputanost. Uz novije radove Đure Sedera u splitskom Umjetničkom salonu, Vjesnik, Zagreb, 21. IV. 1987., str. 13.

 

Povratak humanitetu. Uz ciklus grafika "Pygmalion" Fadila Vejzovića u splitskoj Galeriji "Alfa", Vjesnik, Zagreb, 25. IV. 1987., str. 11.

 

Od Diminića do Kapora. Splitsko likovno ljeto, Vjesnik, Zagreb, 11. VII. 1987., str. 10.

 

Viđeno u avangardi. Art-ljeto u Splitu. (R. Waldgoni, A. Uchytil, R. Domjanović, Z. Cecić), Vjesnik, Zagreb, 25. VII. 1987., str. 10.

 

Drevni plemenski totemi. Uz izložbe Nunzija i Zvjezdane Haleuš u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. VIII. 1987., str. 11.

 

Talenti, stilovi, prostori. U povodu splitskog "Art-ljeta". (P. Bogdanić, N. Vlajčić, Lj. Smodlaka, a. Škaričić, I. Lesiak, F. Missia, V. Jordan, Z. Kauzlarić.Atač), Vjesnik, Zagreb, 24. VIII. 1987., str. 11.

 

Goli car nije više senzacija. U povodu izložbe "Carevo novo ruho"... Vjesnik, Zagreb, 25. VIII. 1987., str. 10.

 

Povratak praizvorima. U povodu izložbe Ive Marinkovića na Braču... Vjesnik, Zagreb, 29. VIII. 1987., str. 9.

 

Galerija na otvorenom. Dvadesetak skulptura lociranih u različitim dijelovima Splita... Vjesnik, Zagreb, 22. IX. 1987., str. 11.

 

Ugođaj Mediterana. (Ljubomir Bašić), Vjesnik, Zagreb, 8. X. 1987., str. 11.

 

Baština u očima djece. Uz dječje likovne radove u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 9. X. 1987., str. 15.

 

Realna apstrakcija. (Nenad Goll Kevesić), Vjesnik, Zagreb, 14. X. 1987., str. 11.

 

Nakovanj na hrpi ugljena. Likovna instalacija u kripti Dioklecijanove palače. (S. Marković, S. Tolas, I. Šoškić, Zenon, N. Lešina, c. Tommaseo, Lj. Bašić. L. Jelovac-Rizzi), Vjesnik, Zagreb, 15. IX. 1987., str. 11.

 

Idilična Dalmacija. Radovi na papiru Matka Trebotića u Ljubljani, Vjesnik, Zagreb, 2. XI. 1987.

 

Postmoderna u zamahu. U povodu 19. splitskog Salona, Vjesnik, Zagreb, 13. XI. 1987., str. 15.

 

Sklad gotike i romanike. U povodu izložbe "Bribir u srednjem vijeku", Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 21. XI. 1987., str. 8.

 

Dijalog linije i boje. Uz radove Josipa Botterija Dinija u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 3. XII. 1987., str. 8.

 

Zanosna Arkadija. Uz pastele Ede Murtića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 17. XII. 1987., str. 8.

 

Izleti u prošlost. Crteži, slike i skulpturre Vaska Lipovca u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 25. XII. 1987., str. 12.

 

Uzleti nadrealizma. U povodu 7. biennala suvremene hrvatske grafike, Vjesnik, Zagreb, 9. I. 1988., str. 8.

 

Putovi simbolike. (Izložba Zlatka Price u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 9. II. 1988., str. 7.

 

Nastup koji obećava. Uz radove mladih umjetnika u Salonu Galić u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 4. III. 1988., str. 12.

 

Sjećanje na Salonu. (Izložba iskapanja 1987.), Vjesnik, Zagreb, 8. III. 1988., str. 7.

 

Između naive i transavangarde. Radovi Eugena Buktenice i Milene Reljić u Galeriji "Alfa" i Zlatka Kesera u Galeriji "Fibula", Vjesnik, Zagreb, 10. III. 1988., str. 8.

 

Doživljaj Fragonarda. (Izložba Mile Skračića), Vjesnik, Zagreb, 11. III. 1988., str. 12.

 

Put do simbola. Uz postav grafika Virgilija Nevjestića u Galeriji Štambuk u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 15. III. 1988., str. 7.

 

Svijet na dlanu. (Izložba Branke Uzur), Vjesnik, Zagreb, 16. III. 1988., str. 7.

 

U čast Hektoroviću. Dva bibliofilska izdanja "Galerije Politeo" predstavljena u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 18. III. 1988., str. 12.

 

Zatečenosti običnim. (Izložba Lukše Peke), Vjesnik, Zagreb, 21. III. 1988., str. 8.

 

Izložba ukradene slike. (Sv. Roko Jacopa Palme Mlađega), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 9. IV. 1988., str. 14-15.

 

Zavičajne škrape. Uz radove Špira Katića... Vjesnik, Zagreb, 12. IV. 1988., str. 8.

 

Što ponuditi za uspomenu. Izložba suvenira u splitskom hotelu "Marjan"... Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 16. IV. 1988., str. 18.

 

Nadahnute impresije. Uz akvarele Andrije Girardija... Vjesnik, Zagreb, 12. V. 1988., str. 8.

 

Draž davnih crteža. Grafike Božidara Jakca... Vjesnik, Zagreb, 24. V. 1988., str. 8.

 

Povratak u rodni grad. Split u spomen Marinu Tartagli, Vjesnik, Zagreb, 1. VI. 1988., str. 9.

 

Dalmatinac na sjeveru. Uz radove "Boje Holandije" Srećka Žitnika u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 8. VI. 1988., str. 7.

 

Vraćena forma i funkcija. Uz izložbu projekata i ostvarenja talijanskog arhitekta Giovannija Rebecchinija u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 25. VI. 1988., str. 6.

 

Korčula u sjećanju. Uz radove Ante Sardelića u Umjetničkom salonu u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 22. VII. 1988., str. 12.

 

Avangarda i oko nje. Uz radove Vendi Borović, Ivanke Filipović i Stipe Ivaniševića... Vjesnik, Zagreb, 12. VII. 1988.

 

Čarolije na svili. Slike B. Ristić... Vjesnik, Zagreb, 13. VII. 1988.

 

Nekadašnji Supetar. Uz slike i crteže Vasilija Jordana u Supetru, Vjesnik, Zagreb, 4. VIII. 1988., str. 8.

 

U bjelini stvari. Uz radove Olje Ivanicki u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 9. VIII. 1988.

 

Moda predaka. Uz izložbu "Srednjovjekovni kostim na području stare hrvatske države" Vjesnik, Zagreb, 12. VIII. 1988.

 

Sunce, more, čovjek. (Jadranski anale "Memorije Mediterana"), Vjesnik, Zagreb, 23. VIII. 1988., str. 7.

 

Veličina autoanalize. (Izložba Ljube Ivančića u Supetru), Vjesnik, Zagreb, 7. IX. 1988., str. 7.

 

Vedra arkadija. Uz akvarele Jože Ciuhe... Vjesnik, Zagreb, 8. X. 1988., str. 8.

 

Barokno buđenje. (Izložba: Umjetnost kasnog baroka u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 22. X. 1988., str. 8.

 

Sibile bez maske. (Izložba Aliete Monas), Vjesnik, Zagreb, 1. XI. 1988., str. 8.

 

Neiscrpni ekspresionizam. ("Splitski salon '88"), Vjesnik, Zagreb, 12. XI. 1988., str. 7.

 

Tamna strana antičke palače. (Izložba fotografija "Dioklecijanova palača A. D. 1988."), Vjesnik, Zagreb, 6. XII. 1988., str. 8.

 

Pariški dojmovi. Uz radove Špire Katića... Vjesnik, Zagreb, 8. XII. 1988., str. 8.

 

Čitki plakati. (Izložba Maria Brzića), Vjesnik, Zagreb, 16. XII. 1988., str. 10.

 

Lirski krajolici. U povodu radova Jakova Budeše u Umjetničkom salonu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 29. XII. 1988., str. 8.

 

Galerija u Gospi od Zvonika. (Izložba Ambroza Testena), Vjesnik, Zagreb, 7. I. 1989., str. 10.

 

Južnjačka koloristička svečanost. Slike Nikše Čvorovića u Salonu "Galić" i Marka Demichelija u dvorani Etnografskog muzeja u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 9. I. 1989., str. 8.

 

Motivi slikani ljubavlju. U povodu retrospektive Ante Šitića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 11. I. 1989., str. 7.

 

Svečani izraz. Novo u radionici N. Zekana i crteži A. Mandarića... Vjesnik, Zagreb, 21. I. 1989., str. 7.

 

Prozori u širok svijet. Jugoslavenski biennale slika malog formata, Vjesnik, Zagreb, 23. I. 1989., str. 8.

 

Karnevali nekad. Uz postav "Magija i vrijeme karnevala" u Etnografskom muzeju, Vjesnik, Zagreb, 25. II. 1989., str. 6.

 

Čudesne minijaturne cjeline. (Izložba u Galeriji Gospe od Zvonika i fotografije Zvonimira Buljevića), Vjesnik, Zagreb, 3. III. 1989., str. 10.

 

Heraldička simbolika. Uz slike Zlatana Vrkljana... Vjesnik, Zagreb, 18. III. 1989., str. 8.

 

Osobno viđenje. "Pariški crteži 1959." Joke Kneževića u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 25. III. 1989., str. 8.

 

Drevna korablja. (Izložba Sofije Naletilić i Hrvoja Šercara), Vjesnik, Zagreb, 22. III. 1989.

 

Vedra idila. Grafika i bibliofilska izdanja Virgilija Nevjestića u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 12. IV. 1989., str. 7.

 

Sjaj bjeline. Dva postava iz Hvara u Splitu - keramika Vere Kovačić i radovi "Loggie", Vjesnik, Zagreb, 6. V. 1989., str. 8.

 

Monumentalne minijature. Splitske izložbe slika Antuna Masle u foyeru HNKa i Josipa Botteria Dinia u crkvici Gospe od Zvonika... Vjesnik, Zagreb, 9. VI. 1989., str. 9.

 

Vatrometi boja. Uz slike Tonke Petrić u Galeriji Zlatna vrata u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  14. VI. 1989., str. 8.

 

Zlatno doba secesije. Uz postav "Stari splitski plakati..." Vjesnik, Zagreb,  20. VI. 1989., str. 8.

 

Lirski ugođaji. Mala panorama splitskog slikarstva, Vjesnik, Zagreb,  29. VI. 1989., str. 8.

 

Između neba i zemlje. Radovi Jurice Kezića u Galeriji Studin u Kaštel-Novome, Vjesnik, Zagreb, 13. VII. 1989., str. 7.

 

Plemenito drvo. Uz skulpture Ive Marinkovića predstavljene u Bolu na Braču, Vjesnik, Zagreb,  1. VIII. 1989., str. 10.

 

Ženski aktovi. Izložbe Mile Skračića i Rute Knežević... Vjesnik, Zagreb,  18. VIII. 1989., str. 8.

 

Semantičke slike. U povodu izložbe Tomislava Čerine i Alda Krizmana u Umjetničkom salonu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 21. VIII. 1989., str. 8.

 

Improvizacija na licu mjesta. Najambicioznije izložbe "Art-ljeta" u Splitu. "Umjetnost i geometrija" i "Suvremeni umjetnici za Dioklecijanovu palaču", Vjesnik, Zagreb, 12. IX. 1989., str. 10.

 

Intimni dnevnik. Grafike Virgila Nevjestića "U ime ljubavi mir", Galerija "Pingvin" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 23. IX. 1989., str. 8.

 

Marulovi svesci. Uz izložbe u Splitu "Inkunabule splitskih knjižnica" i slika iz franjevačkih samostana, Vjesnik, Zagreb, 28. IX. 1989., str. 11.

 

Sva sadašnja kretanja. Godišnja izložba članova Saveza hrvatskih društava slikovnih umjetnika u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 7. X. 1989., str. 8.

 

Tragom Marmonta i Dandola. (Izložba "Doba francuske uprave u Dalmaciji" u Splitu), Vjesnik, Zagreb,  14. X. 1989., str. 15.

 

Vedar začaran krajolik. Uz radove Lukše Peka u Galeriji "Fibula" u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 18. XI. 1989., str. 8.

 

Slikarev likovni dnevnik. (Izložba crteža Ljube Ivančića), Vjesnik, Panorama subotom, Zagreb, 18. XI. 1989., str. 15.

 

Obzor modernosti. 21. splitski salon... Vjesnik, Zagreb, 1. XII. 1989., str. 8.

 

Papirnati svijet. Skulpture od papirmašea Nives Čičin-šain, studije za fresku Ive Dulčića i djela Kažimira Hraste u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 9. XII. 1989., str. 8.

 

Lirska arkadija. (Izložba F. Kulmer - M. Mijić), Vjesnik, Zagreb, 19. XII. 1989., str. 9.

 

Deset viđenja, Vjesnik, Zagreb, 28. XII. 1989., str. 11.

 

Prosvijećeni redovnici. (Izložba "Revolucija i franjevci"), Vjesnik, Zagreb,30. XII. 1989., str. 7.

 

Suvremeni stil snimanja, Vjesnik, Zagreb,5. I. 1990., str. 6.

 

Tradicija i suvremenost. Uz medalje i plakete Aleksandra Midžora... Vjesnik, Zagreb,16. II. 1990., str. 8.

 

Pjev karnevala. Uz radove Marije Bombardelli, Vjesnik, Zagreb,28. II. 1990., str. 10.

 

Putovanje u nepoznato. Uz radove Gordane Benić u Galićevom salonu u Splitu, Vjesnik, Zagreb,13. III. 1990., str. 9.

 

Druga Dalmacija. Uz radove Mladena Sassa u Splitu, Vjesnik, Zagreb,18. IV. 1990., str. 9.

 

Lirski zavičaj. Uz manju panoramu radova Mladena Veže u Galeriji "Pingvin" u Splitu, Vjesnik, Zagreb,19. IV. 1990., str. 8.

 

Pobuna ugrožena čovjeka. Izložba: Uz mapu crteža i poezije "Od korijena do imena" Mirjane Gajski predstavljenu u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 24. IV. 1990.

 

Osobna galerija. Uz slike malih formata Ante Kaštelančića u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 11. V. 1990., str. 7.

 

Duh otoka. Uz slike Jakova Bratanića u Salonu Galić u splitu... Vjesnik, Zagreb, 19. IV. 1990., str. 7.

 

Tragovi ljepote. Uz akvarele i bakropise Tomislava Lerotića u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 22. V. 1990., str. 7.

 

Intimni krajolik. Uz radove Mirjane Ivanišević u Galeriji Štambuk u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 29. V. 1990., str. 8.

 

Stoljeće Splita očima njegovih portretista, Vjesnik, Zagreb, 1. VI. 1990., str. 11.

 

Arkadijski duh. Uz skulpture M. Mijića u Umjetničkom salonu i Galeriji Gospe od Zvonika u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  12. VI. 1990., str. 7.

 

Ekspresivna erotika. U povodu slika Ismara Mujezinovića u "Galeriji Alfa" u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  20. VI. 1990., str. 7.

 

Poput grupnih fotografija. Uz slike Eugena Buktenice u Umjetničkom salonu u Splitu... Vjesnik, Zagreb,  10. VII. 1990., str. 8.

 

Stilske razlike. (Biennale hrvatske grafike u Splitu), Vjesnik, Zagreb,  16. III. 1990., str. 8.

 

Eksperiment novoga sa starim. "Trajanje Mediterana", ključna izložba splitskog "Art-ljeta 90'"... Vjesnik, Zagreb, 21. VIII. 1990., str. 8.

 

Oblici u drvu i papiru. Prvi susret Splićana sa skulpturama Branka Ružića... Vjesnik, Zagreb, 27. VIII. 1990., str. 9.

 

Putovi simbola. Bogat likovni život u Splitu ovog ljeta. Slike Matka Trebotića, Vjesnik, Zagreb, 7. IX. 1990., str. 9.

 

Sjaj tijela. Uz radove Frane Missije "Slike iz sporta"... Vjesnik, Zagreb,  1. IX. 1990., str. 7.

 

Sjaj ljepote iz Vile Dalmacije. Predstavljena umjetnička djela iz Vile Dalmacije, Vjesnik, Zagreb,  10. IX. 1990., str. 9.

 

Čar starih rukopisa i zemljovida. "Islamske knjige mediteranskog podri jetla", "Opis Istre" i "Arapske mape" u Splitu... Vjesnik, Zagreb, 26. IX. 1990., str. 8.

 

Ponovni dolazak slikara Palme Mlađeg, Vjesnik, Zagreb, 9. X. 1990., str. 9.

 

Nadahnuća iz doba narodnih vladara, Vjesnik, Zagreb, 17. X. 1990., str. 11.

 

Živa kiparska tradicija. Radovi kipara u Galeriji Svih Svetih u Trogiru - majstoru Radovanu u čast, Vjesnik, Zagreb, 22. X. 1990., str. 9.

 

Tračak vedrine. Uz crteže Otta Reisengera u Galeriji Maksimilijan u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 23. X. 1990., str. 8.

 

Slike kozmičkog svijeta. Uz 22. Splitski salon... Vjesnik, Zagreb, 30. XI. 1990., str. 10.

 

Mali likovni spomenar. Uz slike, skulpture i crteže voje Radoičića u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  7. XII. 1990.

 

Lijepi i ugodni snovi. Uz radove Ivana Rabuzina, Vjesnik, Zagreb,  3. I. 1991., str. 8.

 

Put mračne podsvijesti. Uz erotske crteže Dalibora Lovrića u Salonu Galić u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  21. I. 1991., str. 9.

 

Vrijednosti zaboravljenog majstora. Uz komemorativni postav slikara Snte Franičevića u Galeriji "Alfa" u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  11. II. 1991., str. 9.

 

Po diktatu nadarenosti. Uz slike Milana Tolića posmrtno izložene u Galeriji umjetnina u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  14. II. 1991., str. 11.

 

Antika u modernom duhu. (Natječaj za južna vrata Dioklecijanove palače), Vjesnik, Zagreb, 12. III. 1991., str. 15.

 

Marulić dio identiteta. Izložba "Lik i djelo Marka Marulića", Vjesnik, Zagreb,  2. V. 1991., str. 15.

 

Pjesma u kamenu. Uz crteže tušem Ahmeda Piragića u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  (?) IV. 1991.

 

Umjetnost pod zaštitom sv. Duje. U povodu Salona sakralne umjetnosti u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 25. V. 1991., str. 10.

 

Čovjekov usud. Uz izložbu Mile Skračića u Francuskom institutu u Splitu, Vjesnik, Zagreb,  13. VI. 1991., str. 10.

 

Ozračje prošlosti. (Izložba Antuna Barača u Splitu), Vjesnik, Zagreb,  7. VIII. 1991., str. 8.

 

Mozart, papa i Krleža. ( Uz dvije splitske izložbe), Vjesnik, Zagreb, 10. VIII. 1991., str. 10.

 

Kiparsko otkriće poslije 60 godina. Izložba Andrije Krstulovića, Vjesnik, Zagreb, 17. II. 1992., str. 9.

 

Pod plaštem svetoga Duje. Splitski salon sakralne umjetnosti, Vjesnik, Zagreb, 15. V. 1992., str. 26 A.

 

Sveti Vlaho, čuvaj nas! Izložba Vaska Lipovca u palači Milesi, Novi Vjesnik, Zagreb, 5. VI. 1992., str. 26 A.

 

Nadrealistička atrakcija. U povodu multimedijske izložbe i scenskog nastupa Ivice Jakšića u Splitu, Novi Vjesnik, Zagreb, 9. VI. 1992., str. 26 A.

 

U kamenu zavičaja. Klesarstvo i graditeljstvo, 7/3-4, Pučišća XII. 1996., str. 25-28.

 

Braču u pohode. Uz slike Joška Baice u Selcima i Supetru na otoku Braču. Vjesnik, 18/17941, Zagreb 30. IX. 1997., str. 16.

 

Fotografija nije aparat. Izložba Ljubomira Garbina. Slobodna Dalmacija, Split 2. I. 2001., str. 18.

 

 

 

PRIKAZI I RECENZIJE KNJIGA

 

 

Radovan. (Monografija C. Fiskovića), Slobodna Dalmacija, Split,1. I. 1952.

 

Jedna knjiga talijanske renesanse. (B. Cellini: Moj život), Književni Jadran, Split, 1952., br. 2., str. 8.

 

Honoré Daumier - slikar pariškog puka. (Monografija), Književni Jadran, Split, 1952., br. 3., str. 8.

 

Monografje iz povijesti umjetnosti. (Izdanja "Mladosti"), Slobodna Dalmacija, Split, 6. III. 1954.

 

Monografija o slikaru Jurju Plančiću. (G. Gamulin), Slobodna Dalmacija, Split, 13. III. 1954.

 

Jakob Burckhardt: Kultura renesanse u Italiji, Slobodna Dalmacija, Split, 27. III. 1954.

 

Francusko slikarstvo u XIX stoljeću. (Lj. Babića), Slobodna Dalmacija, Split, 1. V. 1954.

 

Kulturni spomenici otoka Brača, Slobodna Dalmacija, Split, 26. XI. 1960.

 

Rječnik modernog slikarstva, Slobodna Dalmacija, Split, 27. XII. 1961.

 

Estetika i historija filma. Novije knjige - prijevodi i originalna djela - o filmu kod nas. (G. Sadoul: Povijest filmske umjetnosti; Neorealizam u talijanskom filmu; B. Belan: Scenarij što i kako; Ž. Bogdanović: Veliki vek filma; Z. Črnja: Filmska umjetnost; R. Novaković: Istorija filma; B. Ćosić: Vidljivi i nevidljivi čovek; Filmska kultura), Slobodna Dalmacija, Split, 22. VI. 1963.

 

Mnogostruko lice Splita. Foto-monografija "Splita" u izdanju "Jugoslavije", Slobodna Dalmacija, Split, 9. IX. 1964.

 

"Umetnost. Čovek - stvaralac lepog". (Prijevod knjige engleskih autora), Slobodna Dalmacija, Split, 18. IV. 1968.

 

Najkorisnija ruševina na svijetu. rose Macaulay o dioklecijanovoj palači u splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 22. III. 1969.

 

Meštrovićevi memoari, Slobodna Dalmacija, split, 15. XI. 1969.

 

Hrvoje Morović: Povijest biblioteka u Splitu, Mogućnosti, XIX., br. 2., Split, str. 220-223.

 

Remek-djelo tiskarstva. Novo izdanje Misala splitskog kneza Hrvoja, Nedjeljna Dalmacija, Split, 20. I. 1974., str. 15.

 

Dalmatinske šume u doba Mlečana. Doktorska disertacija inž. šumarstva Dušana Jedlovskog, Slobodna Dalmacija, Split, 17. IV. 1976., str. 8.

 

"Filmska teka" Ivana Martinca, Vjesnik, Zagreb, 10. I. 1978., str. 13.

 

Likovni i pjesnički doživljaj Brača. (Matko Trebotić: Otok, mapa, grafika), Nedjeljna Dalmacija, Split 9. IV. 1978., str. 13.

 

Dalmacija u francuskoj književnosti. Doktorska disertacija Marije Kandido Rozman o francuskim putopiscima Dalmacije od križarskih ratova do 18. stoljeća, Slobodna Dalmacija, Split, 4. XI. 1978., str. 9.

 

Ispravljene zablude. Šime Peričić: "Dalmacija uoči pada Mletačke Republike", Vjesnik, Zagreb, 28. V. 1982., str. 9.

 

Danica Božić-Bužančić: Privatni i društveni život Splita u osamnaestom stoljeću, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, XXXII., Zagreb, 1983., br. 1., str. 23.

 

Burna prošlost. (Povijesno-turistički vodič Omiša I. Katušića i F. Fagarazza), Vjesnik, Zagreb, 20. XI. 1984, str. 11.

 

Dugo putovanje u prošlost. Branko Radica: "Salona i Split, epizode iz prošlosti"; Anatolij Kudrjavcev: "Vječni Split", Vjesnik, Zagreb,  29. V. 1985., str. 9.

 

Marulić - Trebotić - Maroević, Mapa "Ploče pamćenja. Knjiga poštovanja", Vjesnik, Zagreb,  2. XI. 1985.,

str. 18.

 

Divot-izdanje. Monografija "Brodosplit - Razvoj i dostignuća", Slobodna Dalmacija, Split, 19. XI. 1986., str. 10.

 

Diskretna osamljenost. U Splitu je promovirana fotomonografija Stephana Lupina, Vjesnik, Zagreb, 29. XII. 1986., str. 11.

 

Nostalgija za zavičajem. Monografija "Matko Trebotić" s popratnim tekstom Igora Zidića, Vjesnik, Panorama subotom, Zaagreb, 25. VI. 1988., str. 11.

 

Duplančić: Regesta zapisnika splitskoga Velikog vijeća.... Arhivski vjesnik, god. 41, Zagreb 1998., str. 206-209.

 

Oba druga strana povijesti. (Anatolij Kudrjavcev "Ča je pusta Londra"). Glas Dalmacije, 10-12, Split 1999., str. 17-18.

 

Zbirka grafike Franjevačkkog samostana. Kulturna baština, 21/30, Split 1999., str. 341-344.

 

Grad su ljudi. (Ž. Rapanić: Baština na dlanu). Vijenac, 8/176, Zagreb 30. XI. 2000., str. 11.

 

Pogovor: U: Joško Kovačić: Župa Supetar na Braču. Supetar 2004., str 159.

 

 

 

ČLANCI U ENCIKLOPEDIJAMA

 

 

Andrić, Vicko (str. 85); Andrija iz Krka (str. 85); Andrijić, Marko (str. 85); Andrijić, Petar (str. 86): Andrijići (str. 86); Antolec, Matija (str. 111); Antonini, Marko (str. 113); Antunović, Silvije (str. 115); Aron, Antun (str. 160); Auer, Robert (str. 174); Bakotić, Fulgencije (str. 121); Bartolomeo, del Mestre (str. 275); Bauer, Josip (str. 285); Benković, Federiko (s Lelom Bocarić, str. 328-329); Bernardo Porečanin (str. 349-350); bertapelle, Petar (str. 354); Bioni, Pavao (str. 382); Bogančić, Ivo (str. 426); Bogdanić, Krševan (str. 416); Bogdanović, Božitko (str. 416); Bogdanović, Franjo (str. 416); Bogetić, Pribislav (str. 42o); Bogetić, Radin (str. 417); Bogosalić, Vukac (str. 420); Bonino, da Milano (sa Zdenkom Šenoom, str. 433-434); Brahanović, Ivan (str. 481); Brajković, Ratko (str. 482); Branković, Đurađ (str. 487); Busato, Antonio (str. 553); Corbo, Nikola (str. 648); Corbo, Ivanče (str. 648); Crnčić, Menci Klement (str. 688-689); Crnota, Stjepan (str. 691-692); Čiočić, Franjo (str. 730); Ćulinović, Juraj (str. 753-754), Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1., Zagreb, 1959.

 

Dešković, Andrija (str. 40); Dismanić, Frane (str. 57); Divnić, Dominik (str. 58); Donegani, Vatroslav (str. 77); Draganja, Vinko (str. 84); Držić, Marin (str. 112); Držić, Vlaho (112-113); Dujam Splićanin (str. 127); Duknović, Ivan (str. 127-129); Felbinger, Bartolomej (str. 257-259); Fernkorn, Anton Dominik (str. 262-263); Filip, Konrad (str. 272); Francesco da Milano (str. 304-305); Francesco, di Giacomo (str. 305); Frangeš-Mihanović, Robert (s Mirjanom Vežom, str. 322-323); Franjo iz Krka (str. 326); Franjo iz Padove (str. 326); Giovanni, di Giacomo (str. 386); Gojković, Matej (str. 400); Grgur Vidov (str. 469); Helmer, Hermann (str. 521); Hohnjec, Josip (str. 553); Holjac, Janko (str. 565); Hrvatska: Skulptura (str. 600-608); Hrvatska: Nauka (str. 631-635); Hrvatska: Literatura (str. 635-636); Hrvatska: Inicijal (str. 698-699), Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 2. Zagreb, 1962.

 

Juarj Dalmatinac (str. 160-161). Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5, Zagreb 1962.

 

Ivan iz Siene (str. 38); Ivan iz Vienne (str. 38-39); Ivan Krstitelj Rabljanin (str. 39); Ivanelić, Grgur (str. 40); Iveković, Ćiril (s Džemalom Ćelićem, str. 42-43); Iveković, Oton (str. 43); Jakov, de Spinis (str. 54-55); Jakov, Kotoranin (str. 55); Junčić, Matej (str. 124); Juraj Dalmatinac (str. 125-127); Juraj, Mihajlov (str. 127); Kaliterna, Fabjan (str. 134); Katušić, Petar (str. 160); Keller, Antun (str. 163); Kirin, Josip (str. 181), Klapčić, Radan (str. 183); Koch, Vjekoslav (str. 202); Kolombo, Franjo (str. 208); Kolunić Rota, Martin (str. 209); Kosta, Jerolim (str. 227); Krasnik, Antonija (str. 242); Kuwasseg, Josef (str. 268); Lastovac, Frano (str. 281); Malignani, Josip (str. 390); Marković, Andrija, Bartol, Nikola, Pavao (str. 410-411); Marnić, Mihalj (str. 411); Marojević, Antun (str. 412); Masonius, Jacobus (str. 419-420); Mašić, Aleksandar (str. 421); Matvejević, Petar (str. 422); Medulić, Andrija (str. 433-434); Melchiori, Francesco (str. 435); Melkus, Dragan (str. 436); Meljanić, Mihajlo (str. 436); Michelozzi, Michelozzo (str. 459); Mihanović, Karolina (str. 463); Mihoje, Brajkov (str. 463-464); Mikše, Jakov (str. 465); Milašević, Bogoje (str. 466); Miličević, Marko (str. 468); Moneghin, Antun (str. 487); Moretti, Ivan (str. 496); Nakić, Petar (str. 522); Našić, Kornelije (str. 534); Natale, Bonifazio (str. 534); Neugas (str. 543); Niccolo, dall'Arca (str. 547); Nicola Dente (str. 548); Nikola Firentinac (str. 550-551); Nogulović, Antun (str. 558); Novak, E. (str. 563); Novelli, Petar (str. 563); Otto (str. 613); Ozbić, Matija (str. 615); Pavačić, Frano (str. 640); Pavlović, Marko (str. 642); Perišić, Andrija (str. 652); Peroš. Marko (str. 653); Petar iz Omišlja (str. 661); Patar iz Trogira (str. 661); Petrović, Andrija (str. 664); Pfaltz, Franjo (str. 668); Pitteri, Giambattista (str. 686); Plančić, Josip (str. 687), Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3., Zagreb, 1964.

 

Medović, Mato Celestin (str. 66-67); Nikola Firentinac (str. 287-288); Pribislavić, Ivan (str. 672). Enciklopedija Jugoslavije, sv. 6, Zagreb 1965.

 

Pozdančić, Petar (str. 12); Pribilović, Radoje (str. 21); Pribislavić, Ivan (str. 21); Prkić, Mihovil (str. 28); račić, Nikola (str. 44); Radetić, Radoslav (str. 46); Radinčić, Ivan (str. 46); Radinović, dobrašin i Nikola (str. 46); Radišić, Mihoč (str. 46-47); Radmanović, Radosav i Jakov (str. 47); Radmil (str. 47); Radončić, Pripko (str. 47); Radosalić, Simko (str. 48); Radosalić, Vlatko (str. 48); Radovan (str. 49-50); Ratković, Maroje i Radosav (str. 60); Razmilović, Bone (str. 63); Rendić, Ivan (str. 73-74); Restinović, Antun (str. 84); Skoko, Ivan (str. 215); Skvarčina, Ivan (str. 220); Smirić, Ivan (str. 247); Speranza, Mihailo (str. 258); Splićanin, Dujam (str. 260); Splićanin, Ivan (str. 260); Split (str. 260-261); Srna, Juraj (str. 301); Stjepković, Radovan (str. 328); Šilović, Antun (str. 366); Šimun Dubrovčanin (str. 367); Škarpa, Ivan (str. 368); Španić, Frano i Nikola (str. 372); Tironi, Vicko (str. 425); Tončić, Kamilo (str. 438); Trevisani, Giambattista (str. 450); Trifun Kotoranin (str. 452); Tvrdeljić, Rade (str. 467); Tvrdoje, Nikola (str. 467); Utišenović, Đuka (str. 479); Vechietti, Emil (str. 499-500); Vicko Lovrin (str. 521); Vicko Lujov (str. 521); Vidović, Emanuel (str. 522-523); Vladić, Marin (str. 541); Vlatković, Božidar (str. 543); Vlatković, tomkuša (str. 543); Vojvodić, Ivo (str. 545); Voltolini, Josip (str. 546); Vranjic (str. 550); Vučetić, Paško (str. 557-558); Vukčić, Ratko (str. 560); Vušković, Dujam (str. 563); Zečević, Petar (str. 609); Zubović, Toma (str. 644); Zuccaro, Antonio (str. 645); Žurgović, Luka (str. 660); Barač, Antun (str. 665); Bratanić, Franjo (str. 668); Lalić, Josip (str. 680), Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4., Zagreb, 1966.

 

Radovan (str. 27-28); Rendić, Ivan (str. 64); Split. Kulturno-historijski (spomenici str. 503-504), Enciklopedija Jugoslavije, sv. 7., Zagreb, 1968.

 

Vicko Lovrin (str. 489); Vidović, Emanuel (str. 493); Vlatković, Božidar (str. 518); Vojvodić, Ivo (str. 530); Vušković, dujam (str. 560); Zuccaro, Antonio (str. 634), Enciklopedija Jugoslavije, sv. 8., Zagreb, 1971.

 

Adžija, Nikola (str. 26); Alačević, Josip (s A. Stipčevićem, str. 45-46); Alačević, Miroslav (s H. Morovićem, str. 46-47); Amižić, Jure (str. 103); Andrić, Vicko (str. 134); Armanda, Nikola (str. 233-234); Aviani (str. 280); bajamonti, Julije (s I. Ajanović, str. 351-354); Baković, Stipan (str. 373); Balistrilić, Dujam (s redakcijom, str. 397); Barišković, Josip (str. 472); Bašić, Ljubomir (str. 517); Betica, Petar (str. 724); Bezić, Ante (str. 738); Bibić, Petar (str. 750); Bijanković, Nikola (str. 757-758); Bilinić, Pavao (str. 766); Bilinić, Regina (str. 766); Bioni, Pavao (str. 778), Hrvatski biografski leksikon, sv. 1., Zagreb, 1983.

 

Amižić, Jure (str. 13); Andrić, Vicko (str. 16); Antica, Frano (str. 21); Armanda, Niko (str. 39-40); Auer, Robert (str. 44); Aviani, Petar, Nikola (str. 50); Baković, Stipan (str. 62); Berčić (Brčić), Petar (str. 112); Bilinić, Harold (str. 131); Bilinić, Pavao (str. 131); Bilinić, Regina (str. 131); Bioni, Pavao (str. 132); Bobovišća (str. 145); Bogetić, Petar Aleksandar (str. 148); Bogetić, Radin (str. 148); Bombardelli, Vuko (str. 155); Bonači-Čiko, silvije (str. 156); Botteri, Josip (str. 180); Botteri, Josip - Dini (str. 180); Brajević, Vinko (str. 185); Branković, Juraj (str. 186); Budeša, Jakov (str. 206); Bulimbašić, Ivan (str. 209); Bunetta, David (str. 210); Camotio, Giovanni Francesco (str. 218); Carrara, Šimun (str. 220); Cassas, Louis-François (str. 221); Ciciliani, Emil (str. 232); Coronelli, Vicenzo Maria (str. 236); Čermak, Jaroslav (str. 267); Čičin-Šain, Ćiro (str. 270); Čulić, Prosper (str. 276); Dešković, Branislav (str. 304); Dević, Ivan (str. 306); Divnić, Frane (str. 314); Donadini, Ermegildo (str. 330);Draganja, Vinko (str. 334); Držić, Marin (str. 352); Filip, Konrad (str. 410); Franjo iz Padove (str. 4430); Gerstner, Josip (str. 451); Gojković, Matej (str. 460); Grgur Vidov (str. 500); Hrvojev misal (str. 608); Ivančić, Ratko (str. 654); Ivan Krstitelj Rabljanin (str. 657); Ivan Primov Splićanin (str. 659); Ivan Stjepanov iz Siene (str. 659); Iveković, Ćiril (str. 660); Jakelić, Petar (str. 668); Jakov, Kotoranin (str. 670); Juraj Mihajlov (str. 712); Jutronić, Andre (str. 717), Likovna enciklopedija Jugoslavije, knj. 1., Zagreb, 1984.

 

Kaliterna, Fabijan (str. 7); Kaštela (str. 28-29); Kaštelančić, Ante (str. 29); Katunarić, Boris (str. 30); Keller, Alfred (str. 35-36); Kirin, Josip (str. 45); Klapčić, Radan (str. 47); Klis (str. 54-55); Kljaković, Joza (str. 58); Knežević, Joko (str. 60); Koch, Vjekoslav (str. 66); Kodl, Josip (str. 69); Kolombo, Franjo (str. 75); Koludrović, Perikle (str. 75); Kolunić- Rota, Marin (str. 75-76); Kovačić, Dinko (str. 110-111); Krasnik, Antonija (str. 127); Krstulović, Maksim (str. 142); Lalić, Josip (str. 170); Lipovac, Vasilije (str. 196); Lukšić, Zlatibor (str. 215); Marković, Andrija (str. 281); Marković, Nikola (str. 281); Mattei (Matejević), Petar (str. 298); Medulić, Andrija (str. 307-309); Melchiori, Francesco (str. 311); Meneghello-Rodić, Mate (str. 313); Michelozzi, Michelozzo (str. 321); Milašević, Bogoje (str. 331); Mondella, Jeronim (str. 367); Moneghin, Antun (str. 367); Nakić, Špiro (str. 417); Nogulović, antun (str. 471); Novak, E. (str. 475); otto (str. 521); Parkić, Mihovil (str. 534); Pauer, Franjo (str. 537); Pavačić, Franjo (str. 537); Penić, Dujam (str. 549-550); Penić, Ivo (str. 550); Perišić, Andrija (str. 552); Perković, Lovro (str. 553); Petar iz Trogira (str. 557); Pincino, Lorenzo (str. 593); Plančić, Josip (str. 593); Pribislavić, Ivan (str. 637); Račić, Nikola (str. 670-672); Radinović, Dobrašin i Nikola (str. 677); Radišić, Mihoč (str. 677); Radmanović, Radosav i Jakov (str. 677); Radončić, Tripko (str. 680) Radosalić, Simko (str. 681); Ratković, Radosav (str. 701); Rendić, Ivan (str. 711-712), Likovna enciklopedija Jugoslavije, knj. 2., Zagreb, 1987.

 

More i pomorstvo u  svjetskoj umjetnosti, Pomorska enciklopedija, knj. 8., Zagreb, 1989., str. 312-319.

 

More i pomorstvo u umjetnosti naroda na tlu Jugoslavije, Pomorska enciklopedija, knj. 8., Zagreb, 1989., str. 319-330.

 

Bodulić, Veljko (str. 58); Bogetić, Petar Aleksandar (str. 76); Bonači-Čiko, Silvije (str. 126); Botteri, Josip (str. 216); Botteri, Josip - Dini (str. 216-217); Budeša, Jakov (str. 426-427); Bulimbašić, Ivan (str. 484-485); Bunk, Rudolf (str. 509-510); Buškariol, Frane (sa Z. Šenoom, str. 530); Capogrosso, Agostin (str. 572); Capogrosso Kavanjin, Vicko (str. 572-573); Carrara, Šimun (str. 597-598); Cerineo, Lucio, Koriolan (str. 634); Colbachini, Ivan (str. 695); Cukrov, Jakov (str. 754), Hrvatski biografski leksikon, sv. 2., Zagreb, 1989.

 

Pomorski leksikon, Zagreb, 1990. (Suradnja prilozima).

 

Dente, Nikola, Dizionario biografico degli italiani, Roma, XXXVIII/199o., str. 796.

 

Duknović, Giovanni, Dizionario biografico degli italiani, Roma, XLII/1993., str. 6-8.

 

Čulić , Prosper (str. 126); Čulić, Toma (str. 126.127); Danilo, Antun (str. 219); De Caris, Juraj (sa S. Krasić str. 239-240); Denegri, Jerko (str. 249); Dešković, Branislav (str. 329-330); Devčić, Petar (str. 348); Dević, Ivan (str. 351); Divnić, Danijel (s Tatjanom Radauš, str. 409-410); Divnić, Frano (s Tatjanom Radauš, str. 411-412); Donadini, Ermengildo (str. 510): Draganja, Vinko (str. 547-548); Duboković Nadalini, Niko (str. 644-645); Duboković, Radoslav (str. 667-668); Dujmović, Šimun (str. 678); Dulčić, Ivo (s A. Karamanom, str. 694-696(; Džamonj, Dušan (str. 737-739). Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, Zagreb 1993.

 

Amižić, Jure (str. 7); Andrić, Vicko (str. 8); Admanda, Niko (str. 30); Auer, Robert (str. 31); Aviani, Ivan Petar, Nikola (str. 36); Baković, Stipan (str. 46); Berić (Brčić), Petar (str. 80); Bilinić, Harold (str. 92); Bilinić, Pavao (str. 92); Biliniić, Regina (str. 92); Bioni, Pavao (str. 93); Bobovišća (str. 102); Bogetić, Petar Aleksandar (str. 103); Bogetić, Radin (str. 103); Bombardelli, Vuko (str. 107); Bonacci-Čiko, Silvije (str. 109); Botteri, Josip (str. 113); Botteri, Josip-Dini (str. 113); Brajević, Vinko (str. 118); Branković, Juraj (Đurađ) (str. 119); Budeša, Jakov (str. 131); Bulimbašić, Ivan (str. 137); Bunetta, David (str. 137); Carrara, Šimun ((Simeone) (str. 144); Cassas, Louis-François (str. 145); Ciciliani, Emil (str. 151); Colombo (Kolombo), Franjo (str. 153); Coronelli, Vincenzo Maria (str. 153); Čermak, Jaroslav (str. 164); Čičin-Šain, Ćiro (str. 165); Čulić, Prosper (str. 169); Dešković, Branislav (str. 184); Divnić, Frane (str. 192); Donadini, Ermenegildo Antonio (str. 201); Draganja, Vinko (str. 204); Držić, Marin (str. 212); Franjo iz Krka (str. 265); Gerstner, Josip (str. 279); Gojković, Matej (str. 284); Hrvojev misal (str. 345); Ivančić, Ratko (str. 367); Ivan Krstitelj Rabljanin (str. 369); Ivan Stjepanov iz Siene (str. 370); Iveković, Ćiril M. (str. 370); Jutronić, Andre (str. 396); Kalajžić, Branko (str. 397); Kaliterna, Fabijan (str. 399); Kalogjera, Berislav (str. 399); Kaštela (str. 416-417); Kaštelančić, Ante (str. 417); Katunarić, Ante (str. 418); Katunarić, Boris (str. 418); Keller, Alfred (str. 421); Klis (str. 433-434); Kljaković, Joza (str. 437); Knežević, Joko (Ivan) (str. 439); Kodl, Josip (str. 443); Koludrović, Perikle (str. 445); Kolunić-Rota, Marin (str. 445-447); Kovačić, Dinko (str. 464); Krasnik, Antonia (str. 474); Lalić, Josip (str. 504); Lukšić, Zlatibor (str. 527); Marković, Nikola (str. 544); Mattei (Matejević), Petar (str. 554); Medulić, Andrija (str. 560-562); Melchiori, Francesco (str. 563); Meneghello-Rodić, Mate (str. 564); Milašević, Bogoje (str. 576); Mondella, Jeronim (str. 588); Moneghin, Antun (str. 588); Nakić, Špiro (str. 615); Nogulović, Antun (str. 637); Novak, E. (str. 639), Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 1, Zagreb 1995.

 

Hrvatski leksikon, sv. 1., Zagreb 1996. (Suradnja, 45 članaka bez potpisa).

 

Otto (str. 27); Parkić, Mihovil (str. 33); Pavačić, Frano (str. 35); Penić, Dujam (str. 43); Penić, Ivo (str. 43); Perišić, Andrija (str. 46); Perković, Lovro (str. 46); Petar iz Trogira (str. 49); Pincino, Lorenzo (str. 61); Pozdančić, Petar (str. 86); Pribislavić, Ivan (str. 98); Račić, Nikola (str. 121); Radinović, Dobrašin i Nikola (str. 127); Radišić, Mihoč (str. 127); Radmanović, Radosav i Jakov (str. 127); Radončić, Pripko (str. 128); Radosalić, Simko (str. 128); Ratković, Radosav (str. 139); Rendić, Ivan (s redakcijom, str. 144); Restinović, Antun (str. 160); Rudičić, Dujam (str. 197); Ružić, Vojka (str. 203); Sirucek-Penić, Bianka (str. 237); Skoko, Ivan (str. 239); Skvarčina, Ivan (str. 242); Smirić, Ivan (str. 247); Splitski salon (str. 263); Stühler, Dragutin (str. 291); Svarčić, Ante (str. 295); Šimun Dubrovčanin (str. 320); Škarpa, Juraj (str. 326); Španić, Nikola (str. 331); Tironi, Vicko Jurjev (str. 349); Tolić, Milan (str. 351); Tommaseo, Radovan (str. 354); Tončić, Kamilo (str. 355); Turistička arhitektura (s redakcijom, str. 373-377); Ugrinović, Ivan (str. 382); Utišenović, Đuka (str. 394); Vecchietti, Emil (str. 409); Vicko Lujev (str. 420); Vidović, Emanuel (str. 422); Vladić, Marin (str. 437); Vlatković, Božidar (str. 438); Vlatković, Tomkuša (str. 438); Vojvodić, Ivo (str. 441); Voltolini, Josip (str. 442); Vranjic (str. 447); Vukčić, Radoslav (str. 461); Zečević, Petar (str. 515); Zuccaro, Antonio (str. 542); Zuppa, Antun (str. 543). Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 2., Zagreb 1996.

 

Foretić, Vinko (str. 335); Franičević, Ante (str. 371-372); Frank, Andrija (str. 380-381); Garbin, Ljubomir (str. 582); Gilardi, Bogoljub (str. 680). Hrvatski biografski leksikon, sv. 4., Zagreb 1998.

 

Goldstein, Marko Josip (Giuseppe) (str. 24). Hrvatski biografski leksikon, 5., Zagreb (2002).

 

Jakelić, Petar (s V. Flego) (str. 245-246); Jakšić, Nikola (s V. Flego) (str. 282-283); Jović, Petar (s V. Flego) (str. 534); Kalajžić, Branko (str. 727-728); Kaliterna, Fabjan (s St. Piplovićem) (str. 744-746); Kalogjera, Berislav (str. 754-755). Hrvatski biografski leksikon, sv. 6., Zagreb 2005.

 

UĐŽBENICI I PRIRUČNICI

 

Likovne umjetnosti, u: T. Božinović, R. Fulgosi, A. Bakotin: Osnovi umjetnosti. Priručnik za predmet Opća kultura, Split, 1985., str. 5-55.

 

N. Bačić, T. Božinović, R. Fulgosi: Opća kultura. Priručnik za stručne škole, Rijeka, 1960., I. (Suradnja; izbor reprodukcija; Pregled građevnih stilova); II. (Likovna umjetnost; legende i analize reprodukcija; izbor citata).

 

N. Bačić: Opća kultura I., II. (Likovna umjetnost: tekstovi, izbor i legende ilustracija, izbor citata), Rijeka, 1971.

 

 

 

BIBLIOGRAFIJE  I  PRIKAZI  O  AUTORU

 

L. Dobronić: Kečkemet, Duško, Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3, Zagreb 1964., str. 162.

 

Kečkemet, Duško. Biografije članova. Ljetopis Društva za proučavanje iunapređenje pmorstva Jugoslavije, knj. 1, Zadar 1967., str. 87.

 

V. Mirković: Povijest kao afekt. Slobodna Dalmacija, Split, 22., 24., 25. II. 1969.

 

G. Gamulin: Razgovor s Duškom Kečkemetom... Hrvatsko sveučilište, Zagreb, 17. XI. 1971., str. 6.

 

V. Mirković: Spektar povijesnog. Gost Nedjeljne Dalmacije, Split, 12. III. 1972., br. 44, str. 5.

 

Kečkemet, Duško. Dictionary of International Biography. XII. Ed. Cambridge, 1975. - i daljnja izdanja.

 

J. Juraga: Vrijeme sinteze. (Interview). Rad, br. 14, Zagreb, 9. IV. 1982.

 

G. Benić: Stvaralački dometi - pečat proslave. (Razgovor o I. Meštroviću). slobodna Dalmacija, Split, 26. II. 1983., str. 3.

 

Lj. Bulatović: Prosjaci u fraku. (Interview), Politika ekspres, Beograd, 12. III. 1985., str. 8.

 

Kečkemet, Duško. Bibliografija radova nastavnika 1945.-1986. Sveučilište u splitu, Filozofski fakultet u Zadru. OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu, Split 1986., str. 104-149.

 

Kečkemet, Duško. Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. 2, Zagreb 1987., str. 35.

 

Š. Jurišić: Kečkemet, Duško, Leksikon pisaca Jugoslavije, sv. III, Novi Sad 1987., str. 113-114.

 

Đ. Ivanišević: Drugo otkrivanje Ivana Meštrovića. (Interview). Večernji list, Zageb, 17. I. 1987., str. 13.

 

A. Kudrjavcev: Dr. Duško Kečkemet, Slobodna Dalmacija, Pomet, Split, 3. VI. 1987., str. 25.

 

Đ. Ivanišević: Naše i evrpsko. Vjesnik, Zagreb, 10. IX. 1988., str. 6.

 

D. Domančić: O sedamdesetoj obljetnici života Duška Kečkemeta, Kulturna baština, Split 18/1994., br. 24-25, str. 213-216.

 

G. Benić: Kečkemetove obljetnice. Slobodna Dalmacija, Split, 24. V. 1994., str. 23.

 

I. Brešan: U službi Grada. Slobodna Dalmacija, Split, 26. V. 1994., str. 41.

 

BRIG: Savjeti iz savjesti. Prof. dr. Duško Kečkemet. Slobodna Dalmacija, Split, 14. X. 1994., str. 15.

 

J. Danolić: Razgovor s Duškom Kečkemetom, autorom knjige "Splitsko groblje Sustipan". Večernji list, Zagreb, 27. XI. 1994., str. 18-19.

 

Kečkemet, Duško, Enciklopedija hrvatske umjetnnosti, sv. 1., Zagreb 1995., str. 421.

 

(Kudrjavcev, Anatolij): Duško Kečkemet. Stil, Split II/40, 25. VI. 1996., str. 53.

 

Kečkemet, Duško, Hrvatski leksikon, 1, Zagreb 1996., str. 587.

 

Elena Cvetkova: Adamov duh iz Dioklecijanove palače. Razgovor. Duško Kečkemet, povjesničar umjetnosti. Večernji list, Kulturni obzor, Zagreb 3/135, 27. X. 1996., str. 17-18.

 

Bibliografija Duška Kečkemeta 1939.-2008. Split 1997.

 

Kečkemet, Duško. Internacional Directory of Distinguished Leadership. VII. Ed. Releigh (USA) 1997.

 

Tonko Maroević: Branitelj vrijednosti dugog trajanja. Vjesnik, Zagreb, 4. VI. 2003., str. 16.

 

Mirjana Dugandžija: Meštrović pod embargom. Globus, Zagreb, 20. VIII. 2004., str. 52-56.

 

J. Parić: Skromni čuvar povijesne baštine. Slobodna Dalmacija, Split, 23. XII. 2004., str. 75.

 

Jozefina Dautbegović: Dr. sc. Duško Kečkemet. Informatica museologica 36 (3-4), Zagreb 2995., str. 113-121.

 

Ivana Prijatelj Pavičić: Znanjem i zalaganjem za zavičaj. Kvartal II/4, Zagreb 2005., str. 2-9.

 

Bibliografija Duška Kečkemeta 1996.-2004. Kulturna baština, 32, Split 2005., str. 13-24.

 

S(tanko) P(iplovi): Duško Kečkemet. Kulturna baština, 32 (posvećena D. Kečkemetu). Split 2005., str. 1-12.

 

Ivo Ostoja: Duško Kečkemet: Biografski podaci. U: D. Kečkemet: Jedan drugi svijet. Zagreb 2007., str. 275-283.