Skip to main content

Andrea Matoković: Muzej otoka Brača u Škripu – naš zavičajni muzej

Kustosica i voditeljica Muzeja otoka Brača u Škripu Andrea Matoković održat će predavanje uz prezentaciju “Muzej otoka Brača: naš zavičajni muzej” u srijedu 3. srpnja 2024. u 21 sat u Galeriji “Ivan Rendić”.

Muzej otoka Brača smješten je u Škripu, najstarijem naselju na otoku u kojem preko pet tisuća godina traje život o čemu govore i mnogobrojni spomenici. Ime Škripa potječe od latinske imenice scrupus, koja znači «oštro, golemo kamenje», kakvo je bilo ovdje, u zaleđu rimskih kamenoloma. U muzejskom sklopu ambijentalnih kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine, rimski mauzolej i hrvatski tvrdalj, smješten je bogat lapidarij rimskih, kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih spomenika graditeljstva i skulptura, među kojima se sestič u Herkulov lik, nalazi u Mirju i drugdje, te odljev Povaljskoga prague. U ostalim dvoranama nalazi se zanimljiva etnografska zbirka ovog poljoprivrednog, stočarskog i kamenarskog otoka, te vrijedni predmeti kućnog namještaja. Iznad rimskog mauzoleja strši visoka kula Radojković podignuta u 16. stoljeću za mletačko-turskih ratova.

Skip to content