Skip to main content

Zavičajna zbirka Narodne knjižnice u Supetru ima zadatak sakupiti sve što je napisano o Braču. To je zbirka knjiga, separata, monografija, kataloga, spisa, zbornika i drugih djela koja su na bilo koji način vezana za Brač (autorom, temom i sl.) okupljena pod zajedničkim nazivom Zavičajna biblioteka koja broji 1495 naslova.

Plakat Narodne knjižnice u Supetru korišten pri predstavljanju Zavičajne zbirke na godišnjoj skupštini knjižničara u Šibeniku 2011. godine

Tu su prva izdanja Nazora, svih bračkih pjesnika (Stjepana Pulišelića, Mate Ostojića, Ivana Ivaniševića, Drage Štambuka, Neve Kežić, Zlatana Jakšića), svi Brački zbornici, djela bračkih povjesničara (Ciccarellia, Prodića, Jutronića, Šimunovića), monografije bračkih  umjetnika (Rendić, Trebotić, Ostoja, Eterović, Dešković, Mijić, Bonacci, Job), te brojni drugi naslovi i autori, kao i brojna stara izdanja bračkih autora (najstarija knjiga je Jerolim Kavanjin: Bogatstvo i uboštvo iz 1861.)


Edicija Brački zbornik
broji do danas 24 naslova. Od prvog broja  izdanog 1940. do posljednjeg  izdanog 2008. Osnivač i glavni urednik Bračkog zbornika  bio je Andre Jutronić od 1940.-1977. (od 1.- 12. broja). Nakon njegove smrti glavni urednik je Ive Marinković  (12-18), zatim Ivo Šimunović (19-23) i Josip Vrandečić (24).
Brojevi 1., 2., i 3. izdani su u zborničkom obliku da bi slijedeći brojevi bili tematski :

 1. Brački zbornik br. 1 – gl. urednik A. Jutronić, Split, 1940.
 2. Brački zbornik br. 2 – gl. urednik A. Jutronić, Split, 1954.
 3. Brački zbornik br. 3- gl. urednik  A. Jutronić, Split, 1957.
 4. Kulturni spomenici otoka Brača , A. Jutronić, D. Vrsalović, D. Domančić, K. Prijatelj, gl. urednik  Andre Jutronić, Supetar, 1960.
 5. Brač, fotomonografija, Aleksandar Kukec, Supetar, 1967.
 6. Povijest otoka Brača, Dasen Vrsalović , Supetar, 1967.
 7. Srednjovjekovni statut bračke komune, Antun Cvitanić, Supetar, 1968.
 8. Ivan Rendić – život i djelo, Duško Kečkemet, Supetar, 1969.
 9. Bibliografija otoka Brača, Andre Jutronić, Supetar, 1969.
 10. Toponimija otoka Brača , Petar Šimunović, Supetar, 1972.
 11. Folklor otoka Brača, grupa autora, Supetar, 1975.
 12. Branislav Dešković, Duško Kečkemet, Supetar, 1977.
 13. Iseljenici otoka Brača , K. Derado i I. Čizmić, Supetar, 1982.
 14. Prirodne osnove otoka Brača, grupa autora, Supetar, 1984.
 15. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184.-1994., grupa autora, Supetar, 1994.
 16. Zadrugarstvo otoka Brača, Ive Marinković, Supetar, 1994.
 17. Brač i njegovo pomorstvo, Jugoslav Gospodnetić, Supetar, 1995.
 18. Bračke književne slike, J. Mihojević, Supetar, 1995.
 19. Brački zbornik br. 19, grupa autora, gl. urednik Ivo Šimunović, Supetar, 1997.
 20. Brački zbornik br. 20, grupa autora, Supetar, 1997.
 21. Arheološka baština otoka Brača, Supetar, 2004.
 22. Brački zbornik br. 22, 75. obljetnica života Petra Šimunovića, grupa autora, Supetar, 2007.
 23. Brački zbornik br. 23, Ivo Šimunović: Ive Marinković Mijarić, Supetar, 2008.
 24. Brački zbornik br. 24, Duško Kečkemet i Brač, gl. urednik J. Vrandečić, Split – Supetar, 2018.
Od 1996. pokrenuta je posebna Biblioteka Bračkog zbornika i objavljene su do sada:
Duško Kečkemet: Brač – vodič kroz povijest i kulturnu baštinu, Brački zbornik d.o.o., Supetar 1998.
Joško Rošin i grupa autora: Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik d.o.o., Milna 1998.
Duško Kečkemet: Bračke bunje, Brački zbornik d.o.o., Supetar 2000.

Likovne monografije:
Mario Lenković: Samouki kipari otoka Brača, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1992.
Ive Marinković: Samostani otoka Brača, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1993
Duško Kečkemet: Silvije Čiko Bonacci, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1987.
Grgo Gamulin: Ignjat Job, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, Supetar, 1993.
Grgo Gamulin: Frano Šimunović, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1988.

Kako smo već spomenuli Zavičajna zbirka izuzetno je bogata. Stoga ćemo spomenuti samo nekoliko monografija o Braču koje su izdane u zadnjih par godina.

Petar Šimunović: Brač: vodič po otoku, fotografija Andrija Carli, Golden marketing, 1997. (hrvatski, engleski, njemački)
Đuro Žuljević: Dišienj za kvodar muoga škoja, Split, Slobodna Dalmacija, 1996.
Grupa autora: Kamen: Brač: Jadrankamen, gl. urednik Stanko Vrandečić, fotogafija Pero Dragičević, Jadrankamen, Pučišća 2002.
Aleksandar Kukec: Brač: sjećanja za budućnost; Naklada Bošković, Split, 2004.
Joško Belamarić: Otok Brač, turistička monografija, fotografija Andrija Carli, Turistička naklada, Zagreb, 2005.
Joško Kovačić: Župa Supetar na Braču, Supetar, 2004.

Zanimljivo je spomenuti i nekoliko knjiga o bračkoj kuhinji i bračkim običajima:
Vanja Vodanović Kukec: Iz pjata i žmula : korijeni bračke kuhinje, Golden Marketing, Zagreb, 1997.
Vanja Vodanović Kukec: Brački testament, Zagreb, 2002.
Mercedes Marinković: Nonina Kredenca, Bol

Knjige o pustinjačkim samostanima i životu pustinjaka:

Juraj Batelja: Svećenička pustinja Blaca,Biskupija hvarsko-bračko-viška, Zagreb, 1992.
Juraj Batelja: Apokalipsa u Zmajevoj špilji, Zagreb, 2000.
Cambi-Kusch-Mužić: Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina, Naklada Bošković, Split, 2003.

Knjiga o poznatom bračkom humoru:
Joze & Frone: Antologija Bračkog humora, Graf form, Split, 2004.

Iseljenička zbirka: pisci  iseljenici, prijevodi iseljeničke literature, prijevodi naših iseljenika…

katalozi
– pozivnice
– razglednice (574) – digitalizirano
– audiovizualna građa.

Tekst priredila: prof. Gita Dragičević

Skip to content